Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Slopa rotavdraget och bygg nya hyresrätter för pengarna”

Ingen sänkt bolagsskatt. Vänsterpartiets budgetförslag skulle innebära drygt 100.000 fler jobb på den svenska arbetsmarknaden jämfört med regeringens politik. Rotavdraget bör skrotas och pengarna användas för att bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogrammet, skriver tre företrädare för Vänsterpartiet.

När regeringen tillträdde satte de upp som främsta mål att minska arbetslösheten. Det står i dag klart att de har misslyckats. Arbetslösheten är högre och sysselsättningen är lägre än när regeringen tillträdde 2006. Långtidsarbetslösheten har ökat explosionsartat. Då var det 125.000 personer som var långtidsarbetslösa, i augusti 2012 var antalet 213.000 – en ökning med hela 70 procent.

Regeringen hanterar detta genom att lägga ansvaret hos dem som har drabbats av krisen, de arbetslösa. Den bärande idén i regeringens politik är att de arbetslösa ska pressas att söka fler jobb. Men i dag går det hela fjorton arbetssökande på varje ledigt arbete. När det inte finns jobb att söka saknar det betydelse hur hårt regeringen pressar de arbetslösa.

Regeringens klart dyraste förslag, sänkt bolagsskatt, gynnar bankerna och storföretagens ägare men leder inte till fler jobb. Det är uppenbart att de har valt sida.

I dag presenterar vi vårt budgetalternativ. Vänsterpartiets prioriteringar är att göra samhällsnyttiga investeringar som håller ihop landet och skapar jobb i både privat och offentlig sektor. Sammantaget beräknar vi att vårt budgetförslag skulle skapa drygt 100.000 fler jobb än vad regeringen gör. Detta sker på en rad områden.

För Vänsterpartiet är välfärden prioriterad och för att höja kvaliteten behövs det fler anställda. Många som arbetar inom vården, skolan och omsorgen upplever en alltmer stressig arbetsmiljö och att man inte räcker till. I och med att regeringen inte räknar upp de generella statsbidragen de närmaste tre åren, urholkas statsbidragen år för år av inflationen. Vi vill därför att det generella statsbidraget höjs och värdesäkras.

Men vi ser även kommunala områden som är i behov av riktade satsningar. Vi föreslår bland annat medel till ökad lärartäthet och öronmärkta pengar till äldreomsorgen. Vi vill att alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter. I arbetet för klimatanpassning är det lokala och regionala arbetet viktigt och vi anser att det behövs ökat statligt stöd för detta. På tre års sikt ger våra kommunala välfärdssatsningar totalt 53.500 fler jobb än regeringens politik.

Rotavdraget innebär att villaägare under flera år har kunnat renovera sina hem på ett förmånligt sätt. Nu är det dags att rikta fokus mot hyresgästerna och våra gemensamma lokaler såsom förskolor och äldreboenden. Från och med 2014 avskaffar vi därför rotavdraget och föreslår i stället bland annat nya satsningar för att bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogrammet, förslag som ger minst lika många jobb som rotavdraget.

Ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande bör införas. Inriktningen ska vara hyresrätter till rimliga priser, med låg energiförbrukning och största möjliga miljöhänsyn. Med vårt förslag möjliggörs en fördubbling av antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med i dag. Till det vill vi rusta upp de befintliga bostäderna och bedömer att 60.000 bostäder årligen kan renoveras med våra förslag. Landets hyresgäster ska kunna bo i moderna lägenheter med god tillgänglighet och låg energiförbrukning. Vi satsar även på att tillgänglighetsanpassa såväl offentliga byggnader som restauranger, affärer och andra privata lokaler.

Sverige är i ett läge där vi av miljö- och klimatskäl måste genomföra ett systemskifte inom infrastrukturen. Järnvägens problem är större än vad som går att lösa med regeringens tillfälliga anslagshöjningar för underhåll. Vi vill därför bland annat se en kontinuerlig höjning av banunderhållet och öka investeringarna i nya järnvägar. Stora infrastruktursatsningar är i sig själva nödvändiga och skapar samtidigt tusentals jobb.

När det gäller arbetsmarknadsåtgärder är behovet av en ny inriktning stort. Vi vill avskaffa det förnedrande Fas 3 och i stället erbjuda övergångsjobb och utbildningsplatser till samtliga som i dag är placerade där. Övergångsjobben ska finnas inom det offentliga eller entreprenörer anlitade av det offentliga, samt i ideella organisationer. Deltagarna ska ha lön enligt kollektivavtal.

Genom ett generationsväxlingsprogram vid myndigheter och förvaltningar som står inför stora pensionsavgångar, kan unga få jobb och kunskaper kan föras över från dem som snart pensioneras. Vi vill se ett omfattande program med utbildningsvikariat inom omsorgen och ett stöd till anställning av lärlingar.

Många som i dag är arbetslösa saknar grundläggande utbildning från grund- eller gymnasieskola. Därför vill vi införa en rätt att läsa in gymnasieskolan inom vuxenutbildningen. Vi satsar också på fler platser i högskolan, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildningar. Tillsammans skulle våra förslag ge drygt 60.000 utbildningsplatser.

Dessa och alla andra förslag i vår budget är finansierade. Vi väljer att inte sänka bolagsskatten och vi skapar ett mer rättvist skattesystem. Vårt finansiella sparande är i nivå med regeringens.

Problemet i dag är inte att arbetslösa personer inte söker jobb. Det är jobben som saknas. Där jobben finns saknas personer med rätt utbildning och kompetens. Arbetslösheten måste därför mötas med investeringar som skapar jobb på riktigt och utbildningar som ger arbetslösa den kompetens som behövs. Verkligheten visar tydligt att regeringens politik har misslyckats. Det är hög tid att slå in på en annan väg.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

Ulla Andersson, ekonomisk talesman (V)

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesman (V)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.