Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Slopa sjuklöneansvaret för de små företagen”

Centerns nya jobbpaket. För att få en hållbar arbetsmarknad i hela Sverige måste vi ­fokusera på dem som skapar jobben: småföretagarna. Låt små och medelstora företag slippa ansvar för andra sjuklöneveckan, sänk arbetsgivaravgiften, skapa fler lärlingsplatser och inför jobbpeng för arbetssökande, skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.

I dag samlas Centerpartiets företrädare från hela landet på våra årliga kommundagar. Från norr till söder, stad som land, har de under det gångna året känt av den globala ekonomiska krisens isvindar, med varsel, uppsägningar och stigande arbetslöshet.

Vår utmaning är att skapa jobbtillväxt i hela landet, i Säffle, Vilhelmina, Landskrona och Kumla.

För att möjliggöra det räcker det inte bara att sänka skatten för att uppmuntra människor att jobba mer. På många håll finns det inte tillräckligt med jobb att söka. Vi måste därför fokusera mer på dem som kan skapa de nya jobben.

Om vi tittar bakåt så är det tydligt var människor blir sysselsatta, var motståndskraften finns under lågkonjunkturen. Sedan början på 1990-talet har små företag ökat antalet anställda med mer än 600.000 personer. Det kan jämföras med större företag som endast anställt omkring 100.000 personer under samma tid.

Nio av tio jobb skapas i de små och medelstora företagen. Ska vi bygga en långsiktigt hållbar arbetsmarknad i hela landet måste vi förbättra förutsättningarna för byggentreprenören, hemservicebolaget, gårdsbutiken och industriunderleverantören: småföretagarna.

I veckan meddelade LO att jobbpakten, trepartssamtalen som man fört med Svenskt Näringsliv och regeringen, är avslutade. Jobbpaktens mål var att lösa ungdomsarbetslösheten genom yrkesintroduktionsavtal och sänkta arbetsgivaravgifter, en idé som Centerpartiet lyfte tidigt. Att LO dödförklarat pakten är allvarligt när svenska folket förväntar sig ansvarstagande och konstruktiva resultat för fler jobb i kristider. De största förlorarna blir tyvärr de unga.

Men i detta läge får vi inte drabbas av handlingsförlamning. Vi behöver hitta vägar framåt för fler företag och jobb.

Centerpartiet driver konsekvent förslag för att göra det lättare och billigare att anställa. Det räcker inte med en enda åtgärd utan en hel solfjäder av jobbförstärkande förslag. Det är lärdomen från till exempel Tyskland, som hållit nere arbetslösheten under krisen: lönekostnader, lönebildning, reglering och arbetsförmedling – alla stenar har vänts i jakt på nya jobb. Tunga instanser, bland annat Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Långtidsutredningen och offentliga utredningar har de senaste åren kommit med inspel som vi har anledning att lyssna på en gång till.

Därför behövs nu ett nytt paket som tar ansvar för jobben. Gemensamt för åtgärderna är att öka möjligheterna för företag att anställa.

I dag presenterar jag principerna för ett nytt jobbpaket på kommundagarna i Örebro. I vårt jobbpaket ställer vi fyra förändringar i cent­rum:

1. Skapa fler lärlingsplatser till introduktionslöner. Centerpartiets förslag om lärlingsplatser med introduktionsavtal plockades som sagt upp med Jobbpakten. Idén är att personer som lär sig ett nytt yrke på arbetsplatsen inte kan gå in på ordinarie startlön under läroperioden utan det krävs en introduktionslön. Staten kan som uppmuntran subventionera utbildningen på arbetsplatsen.

Det vore fel att släppa denna idé mitt under lågkonjunkturen. Redan har flera branschförbund, IF Metall, Handels och Kommunal, tecknat avtal med introduktionslöner. Det är mycket bra. Nu är det läge att bredda möjligheten till fler branscher och grupper som saknar arbetslivserfarenhet och därmed kunna bryta utanförskapet genom chansen till jobb.

2. Effektivisera Arbetsförmedlingen – inför jobbpeng. När många nu söker arbete, samtidigt som det fortfarande finns många lediga platser, är det tydligt att Arbetsförmedlingens byråkrati inte klarar matchningen. Endast ett av sexton småföretag använder sig av Arbetsförmedlingen för att rekrytera. Vi föreslår därför att det införs en jobbpeng för arbetssökande, liknande det system som i dag finns när det gäller skolpeng eller vårdpeng.

Det kommer att skapa incitament för arbetsförmedlingar att nischa sig på olika branscher, geografiska områden och behov, vilket underlättar kompetensförsörjningen och matchningen för små företag. En sådan jobbpeng har prövats framgångsrikt i Tyskland, Nederländerna och framför allt Australien, vars modell beskrivs ingående i en färsk OECD-rapport.

3. Sänk arbetsgivaravgifterna. Det mest direkta sättet att agera på jobben är att sänka skatten på arbete. Kostnaden för att anställa märks direkt i företagets plånbok varje månad, därför vill vi stimulera till fler jobb genom sänkta kostnader för att anställa. Hittills har skatten på arbete sänkts genom jobbskatteavdraget, rut och lägre arbetsgivaravgift för ungdomar, bland annat. Med den svåra jobbkonjunktur vi befinner oss i måste vi tänka bredare, och se på möjligheter att tillfälligt sänka arbetsgivaravgiften riktat till småföretag som är beredda att anställa.

4. Slopa andra sjuklöneveckan för småföretag. ­ I lågkonjunkturen är små och medelstora företag också känsliga för de kostnader som det innebär att en eller ett par personer blir sjukskrivna. I dag får företagen bära denna kostnad själva de två första veckorna. Denna skyldighet leder också till osäkerhet vid nyrekryteringar, särskilt för personer med lång sjukdomshistoria.

Det är därför läge att bryta ut frågan om sjuklöneansvaret ur den socialförsäkringsutredning som pågår, och påskynda frågan. Beräkningar från riksdagens utredningstjänst visar att om den andra sjuklöneveckan slopas för alla företag med färre än 50 anställda har det en statsfinansiell effekt på strax under 0,7 miljarder kronor.

Med en rad konkreta åtgärder står Centerpartiets förslag till jobbpaket i tydlig kontrast till Socialdemokraterna och Stefan Löfven. I praktiken är Löfvens ”affärsplan” inte mer än Göran Perssons kombination av höga skatter och arbetsmarknadsåtgärder, som skapade hög arbetslöshet under brinnande högkonjunktur.

Regeringens politik har lett till 200.000 fler sysselsatta jämfört med när vi vann valet 2006. Samtidigt är det många hundra tusen som ännu är kvar i arbetslöshet och bidragsberoende. Nu är det därför dags att lägga i en högre växel. Centerpartiet och alliansen behöver fortsätta reformera; sätta tilltro till människors egen initiativkraft och företagsamhet i hela landet. Det är så de nya jobben skapas.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.