Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Socialdemokratin måste genast ha en ny politik”

Foto: Erik Svensson
Fyra ledande socialdemokrater i Stockholmstrakten: S-politiken måste ha sin utgångspunkt i stockholmarnas livssituation. Klassbegreppen suddas ut. En industriarbetare i landsorten har mer pengar över än en tjänsteman med god inkomst i Stockholm. Den dystra trenden som social­demokratin haft i Stockholms medelklassområden måste brytas. Därför behöver partiet omgående en ny politik. Bilden av socialdemokrater som alltid hittar en möjlighet att höja skatter eller hitta på nya måste försvinna, skriver S-politikerna Helene Hellmark Knutsson, Ilija Batljan, Anders Johansson och Niklas Nordström.

Riksdagsvalet nästa år avgörs till stor del av väljarna i huvudstaden och i länets kommuner. Dels för att regionen växer, dels för att det är här stora rörelser i väljarkåren sker. Tyvärr har socialdemokratin under lång tid saknat en politik som i tillräckligt stor utsträckning tar sin utgångspunkt i stockholmarnas livs­situation. Valet till Europaparlamentet var bara ytterligare en dyster påminnelse om den trend som socialdemokratin haft i Stockholms me­delklassområden sedan 70-talet.
 

Medelklassen i Stockholm lever med en stark tilltro till sin egen och Stockholms förmåga att klara framtidens utmaningar. Men också med en ständig stress över den egna ekonomin, skolans kvalitet och hur familjeliv och yrkeskarriär ska gå ihop. Här har en medelinkomstfamilj högre kostnader än dem som bor utanför storstadsområdet. Färre har råd att bo i eget hus. De som har det hör ofta till tjänstemannagrupper med bättre inkoms­ter. Men även deras marginaler är ofta små. Skulle de drabbas av sjukdom eller arbetslöshet kan de inte ens räkna med att få ut hälften av sin lön. En industriarbetare i en mindre stad har mer pengar kvar i plånboken och högre marginaler än en tjänsteman i Stockholm. Så suddas klassbegreppet ut.

Vår slutsats är enkel och tydlig: socialdemokratin behöver omgående en ny politik.I den här artikeln lyfter vi fram fem punkter med sakpolitiskt innehåll och en om vårt förhållningssätt, där vi tror att förändring är nödvändig.

En tillväxtorienterad jobbpolitik för huvudstaden:
Stockholm är en globaliserad region, som kräver en politik lyhörd för internationella investeringar. I Stockholm hittar allt fler sin sysselsättning i tjänsteföretag. I dag är beskattningen i allt för stor grad anpassad efter industrins villkor, vilket innebär att investering i ny teknik och färre anställda lönar sig. Men det är mindre lönsamt att investera i kompetens och nya marknader som kräver fler anställda. Vi vill därför se en sänkning och en anpassning av skatten på tjänstesektorn.

En flexibel arbetsmarknad kräver aktiva åtgärder:
Det ska vara lätt och gå snabbt att ställa om till nytt jobb och ny karriär. Arbetsförmedlingen är i dag inte ett stöd för den enskilda individen och bör avvecklas. Den som förlorar jobbet ska i stället direkt kunna få den utbildning eller fortbildning som krävs för att ställa om till det som efterfrågas. Att alltid vara attraktiv på arbetsmarknaden är en lika viktig trygghet som försäkringarna. Anställningstryggheten måste bli en omställningstrygghet. Det innebär att lagen om anställningsskydd snarare bör bli en lag som ger individen rätt till omskolning eller kompetensväxling vid arbetsbrist, än ett snävt sätt att räkna anställningsår. Mer forskning och fler högskoleplatser, sommarjobb för ungdomar, ständiga möjligheter till kompetensutveckling och nya yrkesutbildningar ska vara självklarheter på en fungerande arbetsmarknad.

Drömmen om det egna hemmet får inte stanna vid en dröm:
Drömmen om den första, egna lägenheten måste kunna bli verklighet för fler. Och när familjen växer måste också de som vill bo i villa ha möjlighet att göra det. För oss är det en självklarhet att två heltidsarbetande ska ha råd att bo i eget hus. En ny egnahemsrörelse för storstadens familjer behövs.
Att bo i eget hus eller i bostadsrätt i storstäderna har alltför länge setts som en form av lyxboende av ledande social­demokrater. Därför har det inte heller varit riktigt accepterat att ge fler människor den möjligheten. Vi anser tvärtom att vi måste underlätta för fler att göra boendekarriär. En bostadspolitik för blandade upplåtelse­former och nya former av allmännytta, som radhus eller småhus är nödvändigt. Dessutom är det ett måste att höja takten i bostadsbyggandet radikalt för att motverka bostadsbrist och prisstegringar.

Skolan och barnen:
I Stockholm är valmöjligheterna som gäller barnen oändligt många. Att välja skola är ett av de viktigaste valen. Många går i kommunal skola, men i flera kommuner går nära hälften i friskola. Här fungerar valfriheten som ett extra skydd mot en ickefungerande kommunal verksamhet. Oavsett vad man väljer ska hög kvalitet garanteras. Vi vill se inrättande av kvalitetslotsar i kommunerna. Dels för att underlätta de val som invånarna ska göra, del för att beslutsfattare ska kunna åtgärda brister i kvaliteten. Alla skolor måste bli bättre, mer kunskapsinriktade och alla barn ska garanteras tillgänglighet till en kvalitetsskola oavsett huvudman. Satsa på att utvidga antalet undervisningstimmar i skolan med fokus på fler språk tidigare, mer matematik och den senaste tekniken.

Långsiktigt hållbara skattenivåer:
Stockholmarna är solidariska individualister. Ryckighet och oförutsägbarhet i skattenivåerna uppfattas som ett hot mot den egna ekonomin.
Bilden av att socialdemokrater alltid ser ett utrymme att höja skatten eller införa en ny måste suddas ut. Välfärden ska vara effektiv och omfatta alla, utan att det alltid ska förutsätta högre skatter. Effektivitet och kvalitet måste bli våra nya ledord för välfärdens utveckling, inte skattehöjningar eller diskussion om huvudmannaskap.

Vardagsstress och restider:
I Stockholm räknar man inte det faktiska avståndet när man reser, utan tiden. För att livet i Stockholm ska gå ihop måste restiden till och från jobbet minska. Stockholm växer för varje år men kollektiv­trafik och vägnät följer inte med. Mer pengar och innovativa lösningar krävs för att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Vi behöver både minska bilberoendet genom utbyggd kollektivtrafik, samtidigt som vi bygger ut vägar så att bussar och yrkestrafik kan ta sig fram.

Ett parti också för framgångsrika personer i tiden:
Utöver en förändring av en rad sakpolitiska frågor behöver vårt parti också ändra förhållningssätt och framtoning. Vi ska vara ett parti som gör det möjligt för människor att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Då måste vi, förutom det givna att vara det parti som solidariskt står upp för jämlika livschanser och valmöjligheter för alla, också vara partiet som bejakar drömmar, framgång och utveckling. Och inte minst en vilja att vinna fler männi­skors förtroende.

I höst kommer Socialdemokraterna att anta ett nytt storstadspolitiskt program. Vi tror att ovanstående punkter har en viktig plats i det programmet. Det storstadspolitiska programmet behöver beskriva en ny vision som tar avstamp i villkor och moderna lösningar som sätter människan före systemen.
 

Helene Hellmark Knutsson
kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg
Ilija Batljan
kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn
Anders Johansson
kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna
Niklas Nordström
fd oppositionsråd i Nacka

Två års rådslag

Den 28 oktober till den 1 november håller Socialdemokraterna partikongress. För två år sedan inleddes ett omfattande rådslag inom partiet i syfte att ompröva politiken. Rådslagen har lämnat ifrån sig rapporter som omfattar bland annat välfärd, jobben och klimat och miljö. Rapporterna ska behandlas på kongressen och utgöra grunden för en ny socialdemokratisk politik. Kongressen blir ett första avgörande test på Mona Sahlins ställning och ledarskap.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.