Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Socialdemokratins uppdrag är att avveckla kärnkraften”

Fyra socialdemokrater: Minnet av Tjernobyl samt Fukushima bör vara utgångspunkt för en ny epok i energipolitiken. Dags att påbörja avvecklingen av all kärnkraft i Sverige! I stället för att driva på för en energiomställning har den borgerliga regeringen skapat ytterligare osäkerhet om Sveriges framtida energiförsörjning. Det stora bakslaget kom 2010 då regeringen beslutade att tillåta nya kärnkraftsreaktorer. För oss som socialdemokrater är valet självklart. En kärnkraftsolycka kan leda till oåterkalleliga följder och den risken kan vi inte ta. Vad som nu krävs är en tydlig färdriktning: en kraftfull satsning på energieffektivisering och förnybar energi. På partikongressen 2013 måste vi socialdemokrater presentera ett konkret handlingsprogram som också innefattar kärnkraftsavveckling, skriver artikelförfattarna.

Om precis en vecka är det 25 år sedan härdsmältan i Tjernobyl. Samtidigt lever vi under intrycket av ett nytt stort kärnkraftshaveri, denna gång i Fukushima i Japan. Olyckorna i Tjernobyl och Fukushima borde få oss alla att noggrant tänka efter vilket energisystem som vi vill ha i framtiden. Vi kan nu se att idén om fullständig kontroll över den farliga kärnkrafttekniken i grunden är felaktig. Naturen är oberäknelig, och människor är inte ofelbara. Tiden är mogen för en ny kraftsamling mot kärnkraften och för de förnybara, hållbara alternativen.

När kärntekniken först blev känd på 1940-talet väckte den entusiasm. Den framställdes som en lösning på framtidens energiproblem i en tid då man räknade med att energianvändningen skulle öka dramatiskt. På 50-talet fanns det planer på ett femtiotal reaktorer i Sverige, många av dem förlagda inne i städer.

Sedan dess har kritiken mot och oron inför kärnkraftens risker blivit en realitet som har påverkat de flesta av oss och även kärnkraftspolitiken.

Dessvärre har dock kärnkraften i Sverige inte avvecklats, trots att målen om avveckling har varit tydliga. Bara ett kärnkraftverk har stängts för gott – Barsebäck. Det stora bakslaget kom år 2010 då den borgerliga regeringen tog beslut om att tillåta byggande av nya kärnkraftsreaktorer. Mindre känt är att man därtill har öppnat för uranprospektering på svensk mark. I stället för att driva på för energiomställning har regeringen skapat ytterligare osäkerhet om Sveriges framtida energiförsörjning.

Vi är övertygade om att ett långsiktigt hållbart energisystem kan byggas upp utan både kärnkraft och fossila bränslen. Potentialen för både energieffektivisering och förnybart är mycket stor, inte minst här i Sverige. Därtill är de ekonomiska riskerna långt mindre för förnybara bränslen än för kärnkraft. Kostnaderna för ett nytt kärnkraftverk i Finland har sedan länge sprängt alla kalkyler. Urantillgångarna i världen är begränsade. Katastrofen i Fukushima har också visat att inget företag i praktiken kan ta ekonomiskt ansvar för en riktigt stor olycka. Om vi vill ha valuta för pengarna ska vi inte satsa dem på den riskfyllda kärnkraften utan på hållbara och säkra energisystem.

Svensk energipolitik har allt för länge präglats av låsningar. På papperet en inriktning mot avveckling av kärnkraften. I praktiken endast en halvhjärtad och av många motarbetad utveckling mot mer av modern energieffektivisering och förnyelsebara energislag.

Många talar nu om att använda kärnkraften som ett sätt att lösa klimatfrågan. Det oroar oss. Det finns varken nog med uran eller tid för en sådan lösning. Man kan alltså inte lösa klimatfrågan på det sättet. Dessutom skulle en så kraftig global utbyggnad av kärnkraften, som man åtminstone fram till Fukushima har talat om, leda till oacceptabla säkerhetsrisker. Kärnkraften skulle riskera att spridas också till länder som inte kan eller vill sätta tillräckligt höga säkerhetskrav. Vi skulle inte klara hanteringen av den mängd avfall som skulle uppstå. Och vi skulle inte kunna förhindra kärnvapenspridning – också till terroristorganisationer.

I grunden handlar kärnkraftsfrågan inte om pengar och teknik, utan om värderingar och samhällssyn. Som människor står vi inför valet att förvalta jorden eller att förbruka den. Vi kan välja att begränsa de risker som vi tar, eller vi kan välja att sätta framtidens liv och möjligheter på spel. Eller som författaren Göran Rosenberg har uttryckt det: ”Kärnkraften ingår kort sagt i den finstilta faustiska pakt som vår civilisation ingått med djävulen eller åtminstone med vårt sämre jag; löftet om paradiset åt oss själva mot risken för helvetet åt våra barn och barnbarn.”

För oss som socialdemokrater är valet självklart. En kärnkraftsolycka kan leda till konsekvenser som är båda oöverblickbara och oåterkalleliga. Den risken kan vi inte ta. Vårt ansvar är att förvalta jorden, inte att förbruka den. Vårt mål är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, i solidaritet med nu levande och framtida generationer.

Vår förhoppning är att minnesåret för Tjernobyl och den svåra olyckan i Fukushima ska kunna bli utgångspunkt för en ny epok i den svenska energipolitiken. Vad som nu krävs är klara besked och en tydlig färdriktning. Såväl energiföretagen som industrin, kommunerna och konsumenterna måste veta vad som gäller: En kraftfull satsning på energieffektivisering och förnybar energi.

Vi socialdemokrater måste på partikongressen 2013 presentera ett konkret och kraftfullt handlingsprogram för energiomställning som också innefattar kärnkraftsavveckling. Med nedläggningen av Barsebäck 2005 visade Socialdemokraterna att det är möjligt att göra kärnkraften överflödig i takt med att den förnybara energin byggs ut. Nu är det dags att ta nästa steg! Socialdemokraternas stora uppdrag i energipolitiken är att förhindra både de förödande klimatförändringarna och fler riskfyllda kärnkraftshaverier. Investeringarna behöver gå till långsiktiga förnybara energislag snarare än kortsiktig farlig kärnkraft.  

Vi ser fram emot ett handlingsprogram som främjar samarbete mellan politiken, fackföreningsrörelsen, energiföretagen och industrin – ett program till gagn för både miljön och en offensiv industripolitik. Sverige behöver samlas kring en hållbar framtid. Vi måste våga välja väg.

Birgitta Dahl (S)
miljöminister 1986–1991
Erik Pelling (S)
kommunalråd i Uppsala
Lena Sommestad (S)
miljöminister 2002–2006
Anders Grönvall (S)
oppositionsråd i Knivsta

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.