Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Stäng den svarta marknaden med förbud mot bostadsbyten”

Sänk eller ta bort inkomstkravet. Genom ett sänkt eller borttaget krav på inkomst för att få teckna hyresavtal kan fler få ett förstahandskontrakt och etablera sig på bostadsmarknaden. Detsamma gäller om försörjningsstöd accepteras som inkomst, skriver artikelförfattarna.
Sänk eller ta bort inkomstkravet. Genom ett sänkt eller borttaget krav på inkomst för att få teckna hyresavtal kan fler få ett förstahandskontrakt och etablera sig på bostadsmarknaden. Detsamma gäller om försörjningsstöd accepteras som inkomst, skriver artikelförfattarna. Foto: Christine Olsson/ TT

DN DEBATT 11/5. Den svarta bostadsmarknaden frodas och göder organiserad brottslighet. Trångboddhet och segregation ökar. Vi presenterar i dag sju punkter för att vända utvecklingen, bland annat: avskaffa bytesrätten, kriminalisera köp av hyreskontrakt, förändra ebo och sätt ett tak för antal boende per lägenhet. Det skriver åtta representanter för allmännyttan.

Det finns en lägenhet i Malmö där 45 personer är skrivna. Det är inget rekord. Hur många som faktiskt bor där vet vi inte. Vi vet inte heller var de annars bor.

Vi vet däremot att det är högst osannolikt att de har en bra boende­situation. Vi vet också att den som bor otryggt har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Vi vet att ett tryggt boende är det som lägger själva grunden för integration.

Tyvärr vet vi också att den insikten inte återspeglas i hur bostadsmarknaden fungerar. Tvärtom gäller ofta ett motsatt orsakssamband. Den som har gott om pengar, kontakter eller köpoäng kan enkelt få en egen bostad. Den som har låga inkomster, saknar kontaktnät och är ny i bostadskön hänvisas i hög grad till otrygga andrahandsboenden.

Integration är inte möjlig utan att privata fastig­hetsägare är med och delar ansvaret för en bostadsmarknad som fungerar för fler.

Det är i praktiken mycket svårt att få en bra boendesituation utan att först vara etablerad på arbetsmarknaden och integrerad i det svenska samhället.

En av Sveriges största utmaningar är att skapa en bostadsmarknad som fungerar för fler.

Därför presenterar vi i dag sju idéer som utmanar bostadsmarknadens funktionssätt. De behöver övervägas eftersom de kan förbättra integrationen på riktigt.

Stäng den svarta bostadsmarknaden. Bostadsbrist, höga trösklar in på den reguljära bostadsmarknaden, brister i lagstiftning och ebo möjliggör den svarta bostadsmarknaden och därmed även annan organiserad brottslighet. Effekten på bostadsmarknadens funktion är tydlig och behovet av åtgärder stort. Några idéer som bör prövas är:

1

Avskaffa eller begränsa kraftigt bytesrätten. Om bytesrätten avskaffas skulle grunden för den största delen av svarthandeln med lägenheter försvinna. Därför behöver politiken överväga att avskaffa eller kraftigt begränsa bytesrätten, så att byten endast är möjligt i undantagsfall.

2

Kriminalisera köp av hyreskontrakt. I dag är det olagligt att sälja hyreskontrakt men det saknas sanktioner för den som köper ett hyreskontrakt. Detta bör ändras så att även köp av hyreskontrakt blir olagligt. Den som betalt för eller sålt en hyreslägenhet bör också förlora rätten att bo kvar.

3

Sätt ett tak för antal boende per lägenhet. Hyresvärden bör ha möjlighet att skriva in max antal boende i lägenhet baserat på lägenhetsstorlek. Hyresvärdens möjlighet att hindra fler än vad som rekommenderas i avtalet att bo i lägenheten behöver stärkas, till exempel genom möjlighet till uppsägning av hyresavtalet om det inte efterföljs.

4

Förändra skyndsamt ebo. Lagen om eget boende (ebo) är ett av de tydligaste hindren mot integration och möjliggör en omfattande svart bostadsmarknad. Därför behöver ebo förändras i grunden.

Mottagandeutredningens förslag är ett steg i rätt riktning och bör genomföras med mycket stor skyndsamhet. Särskild vikt behöver läggas vid att den nya ordningen inte skapar nya administrativa flaskhalsar.

Öppna den lagliga bostadsmarknaden för fler. Att stänga den svarta bostadsmarknaden är nödvändigt för att få bukt med trångboddhet och minska segregation. En minskad svart marknad innebär att fler lägenheter frigörs på den ordinarie marknaden vilket gör att fler kan få ett tryggt boende. Det vore dock naivt att tro att den svarta bostadsmarknaden går att stänga om inte den reguljära bostadsmarknaden samtidigt öppnas för fler.

Några idéer som bör prövas är:

5

Sänk eller ta bort inkomstkravet. Genom ett sänkt eller borttaget krav på inkomst för att få teckna hyresavtal kan fler få ett förstahandskontrakt och etablera sig på bostadsmarknaden. Detsamma gäller om försörjningsstöd accepteras som inkomst.

6

Pröva alternativ till kösystem. Den som har störst behov av en bostad är ofta inte den som har flest köpoäng. Genom att arbeta strategiskt med alternativ till kösystem kan exempelvis lottning bidra till ökad integration. Det finns flera allmännyttiga bostadsbolag runt om i landet som låter en viss del av beståndet gå till en direktuthyrning där de lottas ut.

7

Bygg mer nytt och mer blandat. Många så kallade utsatta bostadsområden är miljonprogramsområden som både är alltför homogena i bostadsutbudet och isolerade från andra delar av staden. Det finns en stor potential att förtäta många bostadsområden och öka intresset från nya kundgrupper till exempel genom att bygga nytt i ett område där det endast finns bebyggelse från 60- och 70-talet. Det finns behov av att fler privata fastighetsägare går in i områden där det tidigare bara funnits allmännyttiga hyresrätter. Gemensamma satsningar kan bidra till integration, att fastighetsvärden stiger och att fler företag etablerar sig i området.

Integration kräver medverkan från privata fastighetsägare. Allmännyttan arbetar på många fronter för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler. Vi erbjuder kommunala kontrakt och övergångslägenheter. Vi har generellt lägre inkomstkrav och accepterar oftare försörjningsstöd som inkomst. Tack vare de allmännyttiga bostads­bolagen får fler människor tillgång till en egen bostad till en rimlig kostnad och en del av dem som har det allra svårast på bostadsmarknaden erbjuds en väg in.

Men trots att allmännyttans åtgärder är rätt på kort sikt och avsikten är att bidra till integration, riskerar den långsiktiga effekten av våra åtgärder, om de är ensidiga, att bli ökad segregation. Skillnaderna mellan våra bostadsområden och andra bostadsområden ökar över tid när vi tar ansvar för en allt större andel av de personer som har låga inkomster eller saknar egen försörjning. Integration är inte möjlig utan att privata fastighetsägare är med och delar ansvaret för en bostadsmarknad som fungerar för fler.

Dagens insatser är otillräckliga och konsekvenserna är stora. Allmännyttan är stora fastighetsägare i de områden som kallas utsatta och hos oss bor de flesta nyanlända. Få tar större ansvar för integration än vi. Få har mer kunskap om segregationens kostnader. Få kan med större trovärdighet konstatera att utvecklingen måste vändas och att de insatser som görs är otillräckliga.

Konsekvenserna av att inte agera är flera och stora. Den svarta bostadsmarknaden frodas och göder i sin tur organiserad brottslighet. Otrygghet och trångboddhet tar fäste i våra bostadsområden. Städerna blir alltmer segregerade. Utanförskap går i arv över generationer.

De idéer vi presenterar i dag behöver prövas av politiker och fastighetsägare. Vi kan inte få en fungerande integration utan en fungerande bostadsmarknad.

DN Debatt.11 maj 2018

Debattartikel

Åtta vd:ar för allmännyttiga bostadsbolag:
”Stäng den svarta marknaden med förbud mot bostadsbyten”

Repliker

P-O Brogren, tidigare ombudsman i hyresgästföreningen i 40 år och presstalesman i 15 av dessa:
”Ska vi aldrig kunna flytta någon annan stans?”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.