Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-21 09:55 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/stockholm-riskerar-att-fa-europas-farligaste-biltunnel/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Stockholm riskerar att få Europas farligaste biltunnel”

Censurerad utredning. Den planerade Stadsgårdsledstunneln, där tusen personer kan befinna sig samtidigt, bryter mot viktiga säkerhetskrav. Den saknar mellanvägg och har korsning. Det är oförsvarligt att utsätta medborgarna för så stora risker, skriver Laila Freivalds, Monica Sundström och Lars Harms-Ringdahl.

Stockholms stad planerar en biltunnel på Södermalm som inte uppfyller säkerhetskraven, varken de svenska eller de från EU. Upp till tusen personer kan råka vara i tunneln samtidigt, och vid en allvarlig brand finns stora problem med räddningsinsatserna. Säkerhetsgranskningen har hemligstämplats och censurerats.

År 1999 inträffade den stora olyckan i Mont Blanc-tunneln där 39 människor dog. Efter denna och andra förödande bränder i biltunnlar kom EU år 2006 med ett direktiv om säkerhet i biltunnlar. I Mont Blanc-tunneln fanns ingen vägg mellan körriktningarna. Det var skälet till att branden fick så katastrofala konsekvenser. EU-direktivet har därför ett obligatoriskt krav på en vägg mellan körriktningarna i alla biltunnlar. Alla svenska biltunnlar av betydelse hittills har ett tunnelrör för vardera trafikriktningen, även de som är planerade före direktivet från EU. Men nu riskerar vi att få ett undantag.

Stadsgårdsledstunneln är en del av Slussenprojektet och ska förbinda Stadsgården med Söder Mälarstrand. Den har ett enda tunnelrör, och det kommer alltså inte att finnas en vägg mellan körriktningarna. Utformningen bryter därmed mot den mest grundläggande regeln i EU-direktivet. Tunneln har också en rad andra avsteg från säkerhetsreglerna. Mitt i tunneln finns en signalreglerad korsning för uppfarten till Gamla stan. Den kommer att orsaka köbildning, kollisionsrisker och dålig luftkvalitet. Det finns inlastningsfickor vid båda tunnelinfarterna, med direkt påfart till tunneln. Även de innebär ökad risk för kollisioner. Den fria höjden är 4 meter i stället för normala 4,5 meter. Detta omöjliggör trafik med tvåvåningsbussar och höga lastfordon. Det medför också en olycksrisk om en förare inte i tid uppmärksammar höjdbegränsningen.

Räddningsmöjligheterna vid kollision eller brand i Stadsgårdsledstunneln blir betydligt sämre än vad som gäller i andra tunnlar, till exempel Södra länken. Utrymningsväg kommer att finnas endast på ena sidan av den fem körfält breda tunneln. Upp till 1.000 personer kan behöva lämna sina fordon vid brand, varav kanske 600 i bussar. Utrymningen måste göras tvärs över de fem körfälten, fyllda av bilar och bussar. Utredarna säger: ”Rullstolar och bårar ska kunna transporteras till en säker plats” men beskriver inte hur detta ska gå till. Räddningstjänsten får svårigheter. I biltunnlar med två tunnelrör kan den ena tunneln användas för att genom tvärförbindelser undsätta människor i den andra tunneln, där en olycka skett. Denna möjlighet saknas i Stadsgårdsledstunneln. Stadens säkerhetsutredare sammanfattar så här: ”Ingen annan studerad tunnel har samma geografiskt utsatta läge eller komplexa trafiksituation som Stadsgårdsledstunneln.”

Den riskanalys för biltunneln som upprättats har ett stort antal allvarliga brister. Den har avvikelser från både föreskrifter och vad som kan anses vara god praxis för en riskanalys. Man har också tillämpat föreskrifter som upphört att gälla. Särskilt allvarligt är att analysen helt saknar uppskattningar av konsekvenser, trots att detta krävs i Trafikverkets anvisningar. Som beslutsunderlag är analysen klart missledande och bör underkännas. Det borde vara viktigt att räddningstjänsten är engagerad i analysen, eftersom man där kommer att få uppleva följderna av en otillräcklig säkerhet. Någon samverkan med räddningstjänsten har dock inte dokumenterats i riskanalysen.

Stadsgårdsledstunneln får större risker och sämre räddningsmöjligheter än regelverket föreskriver. Hur kan ett sådant projekt passera alla kontrollorgan? Tunnelns längd var först planerad till 500 meter. Om man gör avsteg från reglerna i en tunnel av den längden måste avstegen godkännas av EU-kommissionen. Det förefaller som att när projektledningen insåg att en tunnel utan mittvägg inte skulle komma att godtas av EU kortades den ned till cirka 420 meter och undgick därmed EU-prövning. Det svenska regelverket kräver dock mittvägg i tunnlar redan vid 100 meters längd. Detta gäller när staten bygger. Men det kommunala självstyret ger en kommun möjlighet att ge sig själv dispens från dessa regler. Och det är vad Stockholms stad avser att göra.

Det framstår för oss som oförsvarligt och upprörande att några få valda politiker kan utsätta medborgarna för så stora risker även om det rent formellt skulle vara möjligt att kringgå regelverken. Särskilt som det står i riskanalysen: ”Med hänsyn till den höga trafikbelastningen, den komplexa trafiklösningen med ett tunnelrör med dubbelriktad mötande trafik och vägkorsning samt att samtliga fordonsslag trafikerar systemet, kan större olyckor förväntas som ger upphov till stora bränder och med katastrofala konsekvenser som följd”. Katastrofala konsekvenser definieras av utredarna som fler än tio allvarligt skadade eller omkomna. Utredningen om säkerheten i tunneln var först hemligstämplad, sedan censurerad. Allmänheten och de flesta politiker har inte haft möjlighet att ta del av utredningen. Detta är inte acceptabelt. Ytterst vilar ansvaret på dem som fattat besluten om tunneln.

Att Stadsgårdsleden fungerar väl är av avgörande betydelse för Nacka och Värmdö och av stor betydelse för Storstockholms innevånare och näringsliv i övrigt. Den är dessutom tillfart till en internationell färjeterminal med omfattande busstrafik. Ökad risk för olyckor och bränder och stopp vid höga halter av luftföroreningar är sådant som inte får förekomma i en ny kommunikationsanläggning. Stockholmsregionens innevånare och näringsliv har inte råd med detta.

Det finns således allvarliga risker förknippade med förslaget till utformning av biltunneln. Riskanalyser är ett viktigt led i den demokratiska process som omger hantering av risker i olika projekt i samhället. Genom hemligstämpling och censur har här detta led i den demokratiska processen omöjliggjorts.

De påtagliga svagheterna i riskanalysen och i kommunens riskhantering kräver en grundlig granskning av säkerhetsfrågorna. Beslut om risker ska vara en politisk fråga och inte vara något som sköts i skymundan. Bedömningen av riskerna och om de är värda att tas ska inte avgöras av några få politiker utan i en bred demokratisk process.

Bakgrund.Stadsgårdsledstunneln

En 420 meter lång tunnel som binder samman Stadsgårdsleden med Söder Mälarstrand och Söderleden. Den beräknade trafikmängden är 27 000 fordon per dygn.

Tunneln saknar mellanvägg mellan körriktningarna.

I tunneln finns signalreglerade korsningar och två lastfickor med utfart till trafikleden.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.