”Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats”

Oförenliga principer. Enligt JO gäller objektivitetsprincipen när extremister knackar på skolans dörr. Men yrkesetiken gör det otänkbart att släppa in nazister i skolan. Det är vårt ansvar att säga ifrån. Rektor bör neka alla partier tillträde till dess att reglerna ändrats, skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

En våg av främlingsfientlighet och extremism väller nu fram över Europa. Samtidigt öppnas skolans dörrar för odemokratiska partier. Skolverkets och JO:s besked att en skola måste ta emot alla partier eller inga alls har väckt starka reaktioner bland lärare och skolledare. Om några partier bjuds in till skolan kan vilket parti som helst kräva tillträde. Extremistiska åsikter som nazism och rasism och befarade kränkningar är inte skäl för rektor att neka.

Skolan ska vara en trygg plats för alla. Nazistiska och rasistiska åsikter står i direkt strid med skolans värdegrundsuppdrag. Det är skolans skyldighet att förhindra att elever utsätts för kränkningar. Lärarförbundet, som organiserar majoriteten av alla lärare och skolledare, kan aldrig acceptera nazism och rasism i skolan. Men vi kan inte heller uppmana våra medlemmar att trotsa regelverket och utsätta sig för risken att kritiseras av JO. Den enda rekommendation vi kan ge är att skolor som löper risk att få oönskade besök av odemokratiska partier måste säga nej till alla partier. I stället kan lärarna låta eleverna möta de demokratiska partierna utanför skolan.

Det är beklagligt att många skolor riskerar att bli utan partibesök, men skolorna kan ändå förmedla demokratiska värderingar och kunskap om partiernas politik. Partierna behöver inte komma till skolorna. Det går utmärkt att möta dem i kommunhus och valstugor. Det går att göra studiebesök i riksdagen. Debatter arrangeras hela tiden av andra aktörer som inte har samma krav på sig som skolan.

Kraven i olika regelverk är oförenliga. Om rektorn stänger dörren för nazistiska partier bryter det mot objektivitetsprincipen, enligt Skolverket och JO. Men om rektorn öppnar dörren för dessa partier bryter det mot såväl Skollagen som läroplanen. Beskedet är att objektivitetsprincipen har företräde. Men lärare tar sitt samhällsuppdrag på allvar och yrkesetiken gör det otänkbart att släppa in nazister i skolan. Det är vårt ansvar att nu säga ifrån.

Samtidigt som skolan är förhindrad att stänga ute något parti, är den skyldig att ingripa om en kränkning sker. När det alltså redan är för sent. När en eller flera elever redan har drabbats av angrepp på sin person på grund av exempelvis religion eller etnisk härkomst. Vi talar dessutom om partier som är kända för sin våldsverkan. Dessa ska lärarna ingripa mot.

Ett vanligt argument för att släppa in extremister i skolan är att nazistiska och rasistiska partier inte ska få stå oemotsagda. Nazism och rasism måste bemötas. Men det är en uppgift för vuxna, inte för barn. Vi får inte offra barnen och beröva dem rätten att slippa kränkningar i vår iver att behandla alla lika.

Det måste också vara upp till var och en att avgöra om han eller hon vill konfronteras med odemokratiska partier. Det valet har inte eleverna eller lärarna. Att konfrontera extremister får aldrig bli obligatoriskt. Särskilt inte för barn. I de fall nazistiska eller rasistiska partier besöker skolor måste elever och lärare alltid ha rätt att slippa delta.

Häromdagen meddelade utbildningsdepartementet att det gör en översyn av regelverken för att förtydliga för rektorerna hur avgränsningar kan göras. Det är förstås välkommet, men det är inte ett förtydligande som behövs. Skolverket och JO är tydliga.

Rektorerna måste ha möjlighet att avvisa partier som inte delar den värdegrund som slås fast i Skollagen och läroplanen. Om lagen inte stödjer det måste en lagändring utredas och komma på plats.

Tills vidare rekommenderar vi våra medlemmar följande:

1Om det finns risk att partier som inte delar skolans värdegrund knackar på dörren bör rektor neka alla partier tillträde till skolan, till dess att regelverket ändras.

2Om partier som inte delar skolans värdegrund tillåts verka i skolan ska det vara frivilligt för lärare och elever att möta dem.

3Eleverna måste få utbildning och insikt i partiernas verksamhet på andra sätt. Politikens villkor och vägval måste få stor plats i utbildningen. Det gäller inte minst för demokratins återväxt.

4Lärarfacken kan spela en viktig roll i att arrangera och bjuda in skolor till politiska debatter. Vi har inte samma krav på oss som skolan utan avgör själva vilka som ska medverka.

Lärare och skolledare ska inte behöva slå knut på sig själva för att behålla sitt civilkurage utan att bryta mot lagen. Att vi nu tvingas rekommendera våra medlemmar att stänga dörren till de demokratiska partierna visar tydligt hur fel det har blivit.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.