Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Stoppa nedläggningen av Centrum för lättläst”

Demokratifråga. 1989 fick många med intellektuella funktionsnedsättningar utöva demokratiska rättigheter för första gången. Nu föreslås en omorganisation som hotar rasera trettio års kompetens om lättläst. Det kan slå hårt mot samhällets svagaste läsare, skriver företrädare för fyra organisationer.

Nästa år kallas Supervalåret. Då ska svenska folket välja vilka politiker som ska sitta i Europaparlamentet, riksdagen, kommuner och landsting/regioner.

Politikerna har beslutat att göra alla vallokaler tillgängliga.

Men det räcker inte om man inte också gör informationen som ska ligga till grund för valen tillgänglig.

Därför har Justitiedepartementets demokratienhet beslutat att ge Centrum för lättläst bidrag för att göra en lättläst valsajt, Alla Väljare.

Centrum för lättläst driver också, med stöd av Post- och telestyrelsen, ett framgångsrikt projekt för att skapa ett kommentarsfält där även personer med kognitiva och andra funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällsdebatten.

Men det finns en stor risk att 2014 blir det sista året då de svagaste läsarna får tillgång till Centrum för lättlästs utbud av lättlästa nyheter och böcker.

En statlig utredning föreslår att verksamheten ska tas över av Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör talböcker och punktskriftsböcker.

MTM är bibliotekens lånecentral för talböcker där ett digitalt bibliotek är basen. En stor del av verksamheten utgörs av forskning och utveckling kring ny teknik för digital produktion.
Om verksamheten organiseras som MTM skriver i sitt remissvar innebär det i praktiken en nedläggning av Centrum för lättläst.

Det har inte varit utredarens intention.

Utredningen tillsattes för att se över statens framtida insatser för lättläst.

Utredaren konstaterar att en stor del av den kompetens som finns om lättläst inom Centrum för lättläst är unik och vill att den största delen av verksamheten bevaras samlad.

Men Myndigheten för tillgängliga medier, som alltså föreslås som ny huvudman av utredaren, vill enligt sitt remissvar inte fortsätta driva dagens lättlästa verksamhet.

Centrum för lättläst bildades år 1987 av en enig riksdag för att garantera en fortsatt utgivning av en oberoende, lättläst nyhetstidning, 8 Sidor, och lättlästa böcker, LL-förlaget.
Verksamheten har i nästan 30 år försett samhällets allra svagaste läsare med lättlästa nyheter, böcker och samhällsinformation.

Om MTM organiserar verksamheten enligt sitt remissvar kommer Centrum för lättläst inte längre att finnas kvar. Det innebär att den unika, samlade kompetens om att göra lättlästa nyheter, böcker och samhällsinformation som byggts upp tillsammans med läsarna i 30 år riskerar att slås sönder över en natt.

Förslaget skulle bland annat få till följd att:

Färre personer kommer att jobba med lättläst som specifik kompetens.

Färre lättlästa böcker ges ut.

Böckerna på några års sikt enbart finns digitalt och trycks när de efterfrågas, vilket kan leda till att det blir svårare för läsarna att hitta böckerna på exempelvis biblioteken.
Tidningen 8 Sidor på några års sikt upphör som papperstidning.

Centrum för lättläst inte längre ska producera lättlästa nyheter för 8 Sidor, vilket innebär att kontinuiteten i kompetensen kring hur man gör lättlästa nyheter för den svagaste målgruppen upphör.

De målgrupper som på grund av sina förutsättningar inte kan ta till sig digital information riskerar att helt uteslutas från möjligheten att delta i samhällsdebatten när de tryckta lättlästa medierna försvinner. Detta gäller exempelvis den växande gruppen personer som drabbas av demenssjukdomar.

Den utbildningsverksamhet om lättläst och läsarna som bedrivs mot bibliotek, skolor, vuxenundervisning, SFI, Komvux, omsorgsverksamhet och dagliga verksamheter, blir en liten del av myndighetens verksamhet, i stället för som i dag, en särskild verksamhet där lättläst material betonas.

Den läsombudsverksamhet som Centrum för lättläst under många år har byggt upp äventyras eftersom ingen särskild enhet ansvarar för den. Läsombud är personal inom omsorgen som högläser för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demenssjukdomar.

Kompetensen urholkas då lättlästa nyheter, information och litteratur inte bevakas specifikt av en särskild enhet utan enligt förslaget uppgår i den allmänna verksamheten hos myndigheten.

Detta sker samma år som PIAAC-undersökningen, som mäter befolkningens läsförmåga, visar att 13 procent av Sveriges vuxna befolkning bara klarar att läsa de allra lättaste texterna och Pisa-undersökningen visar att 23 procent av förstagångsväljarna inte har fullgod läsförmåga.

Flera undersökningar visar tydligt att svag läsförmåga tydligt går hand i hand med lågt valdeltagande.

I dessa dagar borde politikerna vilja satsa mer resurser på att fånga upp de svaga läsarna, inte mindre.

Det kan verka praktiskt att en statlig myndighet får ansvaret för lättlästa nyheter och böcker. Men det är att inte ta de svagaste läsarna riktigt på allvar.

Att skriva lättläst handlar inte bara om en teknisk anpassning. Det handlar om ett tätt, dagligt, samarbete med de allra svagaste läsarna, det handlar om detaljer, det handlar om att under arbetets gång ta reda på om läsarna har förstått texten.

Det handlar om en redaktionell process och ett publicistiskt hantverk där vi har lärt oss av framgångar och misslyckanden under de senaste trettio åren.

Det handlar om att alla människor har rätt till oberoende nyheter, litteratur och samhällsinformation utifrån sina villkor.

Centrum för lättläst samarbetar redan i dag med många av samhällets aktörer, Myndigheten för tillgängliga medier är en av dem.

Det samarbetet kan gärna fortsätta och utvecklas, men det får inte ske på bekostnad av samhällets svagaste läsare.

Därför vill vi uppmärksamma regering, riksdag och andra berörda på det olyckliga i det här förslaget.

Utredningen är nu ute på remiss till den 10 januari. Vi hoppas att många tar tillfället i akt och lämnar sina synpunkter på förslaget till Kulturdepartementet.

Stoppa nedläggningen av Centrum för lättläst!

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.