Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Stoppa nedmonteringen av EU:s miljöpolitik”

Smog över Bryssel, 14 mars 2014. EU:s luftvårdspaket är ett av de förslag som nu riskerar att stoppas, skriver debattörerna Matilda Ernkrans och Jytte Guteland.
Smog över Bryssel, 14 mars 2014. EU:s luftvårdspaket är ett av de förslag som nu riskerar att stoppas, skriver debattörerna Matilda Ernkrans och Jytte Guteland. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

På väg mot tvärstopp. Den gemensamma miljöpolitiken har varit en av ­EU-samarbetets starka sidor. Nu är flera viktiga förslag på väg att stoppas av den nya Junckerkommissionen. Det är oroande steg tillbaka, och Sverige måste protestera, skriver Matilda Ernkrans (S) och Jytte Guteland (S).

EU-samarbetet har under 30 år stått för en progressiv gemensam miljöpolitik. Den har drivit klimat- och miljöfrågorna långt globalt. Inte minst den tidigare miljökommissionären Margot Wallström har bidragit till detta.

Miljön är en viktig uppgift för EU. Ett medlemsland kan inte ensamt stoppa luftföroreningar som blåser över gränsen från andra länder, eller ensam sätta stopp för klimatförändringarna. För oss är det självklart att EU behöver en rejäl och ambitiös miljöpolitik. Men nu är EU på väg att sätta tvärstopp för miljöpolitiken och anta en ny inriktning som i stället bromsar arbetet. Den nya Junckerkommissionen har aviserat flera oroande steg tillbaka:

Två stora miljöpaket, det om luftkvalitet och det om avfall, dras tillbaka. Det har vi erfarit genom källor som har insyn i Kommissionens planer.

Den överväger att riva upp hela EU:s naturvårdsregelverk som skyddar hotade arter och skyddsvärda områden.

Den struntar helt i de nya förslag som finns i EU:s sjunde ramprogram för miljön, det som bygger på svensken Johan Rockströms forskning om de nio planetära gränserna.

Det första miljöförslaget som EU-kommissionen planerar att dra tillbaka är det viktiga luftvårdspaketet, ”Ett program för ren luft i Europa”. 400 000 personer dör varje år i förtid i Europa på grund av luftföroreningar. Trots detta skrotar nu Junckerkommissionen ett färdigt lagförslag om skärpta luftkvalitetsregler. Förslaget bygger på FN:s överenskommelse i det så kallade Göteborgsprotokollet. Nu verkar det därmed som om EU inte längre vill följa detta protokoll. Flera års arbete för bättre luft och folkhälsa kastas bort. Det är oacceptabelt.

Det andra paketet som stoppas handlar om avfallshanteringen i Europa – programmet för ett avfallsfritt Europa. EU ska enligt förslaget bli resurseffektivare, återvinna mer och förbjuda deponering av avfall. Enligt den tidigare kommissionen skulle detta skapa en halv miljon jobb samtidigt som miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser minskar. Nu är det oklart hur detta arbete ska gå vidare. Blir det fritt fram för fortsatt resursslöseri?

Senare i veckan bestäms inriktningen för miljöpolitiken under de kommande åren. Den nya Junckerkommissionen ska lägga fram sitt arbetsprogram. De gemensamma reglerna, som finns till för att skydda värdefull natur och hotade växter och djur ska rivas upp eller ses över. Just naturvårdsarbete, som ju är en central EU-fråga, marginaliseras alltså i den nya agendan. Djur och växter känner inte nationsgränserna och vi behöver ta gemensamt ansvar i EU för att den biologiska mångfalden finns kvar till nästa generation.

Nedmonteringen av miljöpolitiken riskerar fortsätta om denna politik på EU-nivå blir verklighet. Organisationer som Oxfam, Birdlife, WWF, Greenpeace och Svenska Naturskyddsföreningen förbereder sig för en omfattande motkampanj. Kritiken mot tillbakagången kommer att bli stark över hela Europa.

Vi vill uppmana utrikesministern Margot Wallström och klimat- och miljöministern Åsa Romson att så snart som möjligt ta kontakt med den nya kommissionen. Kontakter har redan tagits från regeringen, men vi menar att tonläget nu behöver skärpas. Allvaret i denna totala omsvängning från en progressiv union som driver fram nya miljöåtgärder till en som tar flera steg tillbaka behöver möta omfattande protester från medlemsländerna.

Sverige bör markera betydelsen av att det sjunde ramprogrammet för miljö genomförs. De miljöregleringar som nu planeras måste fullföljas.

Den sorgliga bakgrunden till det som hänt är att miljöpolitiken har fångats i en fälla. Det handlar om EU:s regelförenklingsarbete som nu lägger sig som en våt filt över miljöpolitiken. Alla är vi för regelförenklingar. Men här används det populära ordet som ursäkt för att försämra klimat- och miljöpolitiken. Detta är ett genomskinligt populistiskt argument som vi blir mycket provocerade av. Vi hoppas att den svenska regeringen kan klargöra vilket misstag det skulle vara att gå den väg som kommissionen nu signalerat att de vill välja.

Den hittillsvarande miljöpolitiken har gynnat jobb och näringsliv väl i Sverige och Europa. Den har minskat utsläppen, byggt ut den förnybara energi och förbättrat folkhälsan. Miljöpolitiken har också stimulerat innovationer som har bidragit till europeiska exportframgångar.

Hållbar utveckling och tillväxt går hand i hand. Jobben skapas i ekonomisk omställning som i sin tur kräver bred samverkan i samhället. Många av de krafter i Europa som förespråkar en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik är glada över att Sverige åter har en regering som står för en stark miljöpolitik. Sverige har kommit tillbaka till den grupp med länder i EU som vill driva på utvecklingen på klimat- och miljöområdet. Det är en grupp länder som är fast övertygade om att den som är först in i ett mer hållbart samhälle, förenar ansvarstagande med framtida goda konkurrensmöjligheter.

Det är Moderaterna som har burit fram den högerkonservative Jean-Claude Juncker som kommissionsordförande. Han var deras kandidat till EU:s toppjobb. Nu måste Gunnar Hökmark och Christoffer Fjellner ta sitt ansvar och agera i parlamentets högergrupp EPP. Det vi bevittnar är en rejäl nedmontering av miljöpolitiken, samtidigt som de svenska Moderaterna tittar på.

Vi socialdemokrater har skrivit till vår partikamrat i kommissionen, vice ordförande Frans Timmermans, för att få honom att ändra inriktningen. Den svenska regeringen har agerat, och vi vill nu att den ska fortsätta påtryckningarna såväl i rådet som gentemot kommissionen för att miljöpolitiken inte ska bli lidande i kölvattnet av regelförenklingsarbetet.

Vi har agerat både i Europaparlamentet och hemma för att föra fram budskapet till Juncker om att kommissionen nu väljer fel väg. Juncker har låtit bli att lyssna. Vi hoppas fortfarande att viktiga förslag om bättre miljö ska gå att rädda. Svenska folket förväntar sig att Sverige ska arbeta i EU för bättre miljö. Det är en viktig del av det vi är överens om är EU:s starka sidor. Om det försvinner minskar legitimiteten för EU-samarbetet för många svenskar.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.