Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-14 04:41 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/stora-brister-i-skolans-teknikundervisning/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Stora brister i skolans teknikundervisning”

Ny granskning. Oroväckande lite tid för teknik, undervisning på mellanstadienivå för högstadieelever samt avsaknad av bra läromedel och nödvändig utrustning och materiel i skolorna. Det är några av de brister Skolinspektionens funnit i sin granskning av teknikundervisningen. Samtidigt finns det resurser runt skolorna som skulle kunna bidra till en positiv utveckling för teknikämnet.

Ämnet teknik är det senast tillkomna ämnet i grundskolan. Det är lätt att förstå syftet bakom beslutet att lyfta in det i skolans undervisning. Att ha kunskaper i teknik är en demokratifråga. Det är nödvändigt för att kunna ta ställning till många, såväl samhälleliga som vardagliga och individuella, beslut. Kompetens inom teknik har dessutom en central betydelse för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Kort sagt, idag behövs sådan kompetens inom många olika samhälls- och yrkesområden. Därför måste intresset väckas tidigt.

Trots dessa tydliga syften, som dessutom på intet sätt är kontroversiella, verkar det vara svårt för ämnet att etablera sig och ge eleverna det kursplanen beskriver.

I en färsk granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i teknikundervisningen på 22 kommunala och fristående grundskolor.

Granskningens huvudresultat är följande:

• Undervisningen utgår alltför sällan från kursplanen.

Det löfte om teknikundervisning staten ger till eleverna i kursplanen infrias inte. Granskningen visar att lärarnas kunskap om kursplanen är för låg. Skolor och lärare har av olika anledningar svårt att erbjuda en undervisning där eleverna får förutsättningar att utveckla de förmågor i teknik som anges i kursplanen.

Ett bekymmer är att eleverna får för lite teknikundervisning. Eleverna bör ha teknikundervisning fördelad över sin grundskoletid. I granskningen har Skolinspektionen funnit flera skolor där mindre än 100 timmar är avsatta för teknikundervisning.

En orsak till att eleverna inte får möjlighet att utveckla förmågorna som kursplanen anger kan vara att undervisningen sker på för låg nivå. Skolinspektionen ser att lärare på flera skolor utgår från den undervisning som ska bedrivas för årskurserna 4-6 i sin undervisning även för årskurserna 7-9.

I granskningen har Skolinspektionen också besökt skolor som saknar ändamålsenliga läromedel, utrustning och materiel för att lärarna ska kunna undervisa eleverna utifrån det centrala innehållet.

• Undervisningen utgår alltför sällan från elevernas intresse, behov och erfarenheter och är inte tillräckligt relevant för eleverna.

Enligt kursplanen i teknik ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för teknik. Granskningen visar att elevernas intresse för teknikämnet sjunker under de senare årskurserna i grundskolan – särskilt flickornas.

Många elever uppfattar att det som de lär sig i teknik inte är användbart eller intressant för dem och att teknikundervisningen inte ger dem tillräcklig utmaning och stimulans. Mycket av den undervisning Skolinspektionens observerat utgår inte från elevernas förkunskaper, erfarenheter och intressen.

• Undervisningen utgår alltför sällan från det speciella som utmärker teknikämnet.

Många lärare som Skolinspektionen mött i granskningen känner sig osäkra på att undervisa i teknik. Lärare har för lite kunskap om förhållningssätt och metoder som är utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt lärande i teknik. Teknik handlar om att identifiera behov och problem och att utveckla lösningar. I tekniken är ändamålsenlighet, lämplighet och effektivitet viktigare än vad som är rätt eller fel, sant eller falskt.

De praktiska momenten dominerar i undervisningen. Eleverna bygger och konstruerar - med sugrör och piprensare och annat material. Eleverna ges dock alltför sällan möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och reflektion i samband med det praktiska arbetet, trots att skolbesöken visat att det i många klassrum finns en lugn och trygg lärandemiljö som skulle kunna möjliggöra detta.

Vad behöver man då göra för att lyfta teknikämnet? Här är några av de punkter som lyfts fram i Skolinspektionens rapport.

• Utveckla lärarnas kompetens. Med utgångspunkt i kursplan, forskning och beprövad erfarenhet behöver teknikämnet behandlas så att eleverna förstår syftet med undervisningen i ämnet. Många lärare som Skolinspektionen mött i granskningen känner sig osäkra på att undervisa i teknik. Teknikundervisning behöver bedrivas av utbildade tekniklärare med kunskap om kursplan och teknikämnets didaktik. Det finns skickliga och engagerade tekniklärare på skolorna, låt dem bidra till att stimulera andra lärare. Utnyttja de goda exempel på bra undervisning som finns för att utveckla undervisningen i stort. I detta arbete är också kontinuerlig kompetensutveckling viktig. Universitet och högskolor, skolmyndigheter och näringslivet har insatser för att stödja arbetet med att utveckla teknikundervisningen.

• Skapa mening och relevans – uppmärksamma särskilt flickorna. Undervisningen behöver bedrivas så att både flickor och pojkar uppfattar den som meningsfull. Eleverna behöver ges ett större inflytande över teknikundervisningen utifrån deras intresse, förutsättningar och erfarenheter. Undervisningen behöver också i högre grad knyta an till elevernas vardag och till det samhälle som omger oss, för att skapa intresse och relevans för eleverna.

Det finns många skäl att höja kvaliteten i teknikundervisningen. Det handlar om våra möjligheter att som individer hävda oss i ett allt mer teknikberoende samhälle. Men också om vår framtid som teknik- och industrination.

Huvudmännen för skolorna måste ta sitt ansvar för att utveckla teknikundervisningen. Det finns resurser hos många olika aktörer utanför skolorna som kan och vill bidra. Förutom hos Skolverket finns satsningar hos bland annat CETIS vid Linköpings universitet och Teknikföretagen för att motivera och inspirera till bättre teknikundervisning.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.