Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Storbritanniens förslag är en kalldusch för EU:s medborgare”

Europaparlamentet kommer att förbehålla sig rätten att förkasta ett avtal enligt vilket EU-medborgare, oavsett nationalitet, behandlas mindre fördelaktigt än i dag, skriver artikelförfattarna.
Europaparlamentet kommer att förbehålla sig rätten att förkasta ett avtal enligt vilket EU-medborgare, oavsett nationalitet, behandlas mindre fördelaktigt än i dag, skriver artikelförfattarna. Foto: Rex IBL

EU föreslår att britter och EU-medborgare ska åtnjuta samma rättigheter även efter Brexit. Den brittiska regeringens svar är en kalldusch. Storbritanniens förslag innebär färre rättigheter för EU-medborgare och utgör en rejäl risk för att man inför ett andra klassens medborgarskap, skriver Europaparlamentets styrgrupp för Brexitfrågan.

Vi accepterar Brexit som ett demokratiskt val, men vi har aldrig varit övertygade om att Brexit är något positivt – inte för ekonomin, säkerligen inte för Europas och Storbritanniens ställning i världen och framför allt inte för medborgarna. Efter att ha läst Storbritanniens förslag om medborgarnas rättigheter har vi fått denna åsikt bekräftad. Texten når inte ens upp till sin egen ambition att ”sätta medborgarna först”, eftersom den leder till stor osäkerhet och oklarhet för miljontals européer.

Vid en jämförelse med förslaget från EU:s Brexitförhandlare, Michel Barnier, blir skillnaderna påfallande tydliga. Enligt EU:s förslag fortsätter britter och EU-medborgare att åtnjuta samma rättigheter och samma skyddsnivå som de åtnjuter i dag enligt EU:s lagstiftning. Alla rättigheter som har förvärvats före utträdesdatumet kommer att vara rättsligt bindande, ge ett livslångt skydd, tillämpas helt ömsesidigt och säkerställa likabehandling. Denna ståndpunkt är enkel, tydlig och rättvis, och den motsvarar vad en majoritet av den brittiska befolkningen förväntar sig när de anger att de vill försöka behålla sitt EU-medborgarskap.

Det brittiska svaret på vårt generösa erbjudande kom tre veckor senare som en riktig kalldusch. Den brittiska regeringen föreslår att EU-medborgare – dagen efter Brexit – ska få status som ”tredjelandsmedborgare”. De kommer att ha färre rättigheter i Storbritannien än vad brittiska medborgare har i hela EU. De kommer inte bara att förlora sin rätt att rösta i lokala val, utan deras framtida familjemedlemmar kommer också att underkastas krav på minimiinkomst. Dessutom är det oklart vilken status barn som föds efter Brexit kommer att få. Det brittiska förslaget utgör en rejäl risk för att man inför ett andra klassens medborgarskap. Det går till och med emot lämna-sidans manifest, som lovade att EU-medborgare inte skulle behandlas mindre fördelaktigt än i dag.

EU-medborgare kommer inte bara att förlora sin rätt att rösta i lokala val. Deras framtida familjemedlemmar kommer också att underkastas krav på minimiinkomst.

Utöver denna bristande ömsesidighet tycks Storbritannien vilja slå nya rekord i byråkrati. Varje familjemedlem, även barn, måste göra en separat ansökan om uppehållstillstånd. Personer som inte uppfyller kravet på att ha varit bosatta i landet i fem år vid tidsfristens utgång kommer att behöva lämna in två ansökningar: en första ansökan om tillstånd att stanna i landet och en andra ansökan om uppehållstillstånd. Dessutom lämnas inga garantier för likabehandling av de sökande.

Byråkrati kan dock övervinnas. Det stora orosmolnet är den fortsatta osäkerheten. Mer än ett år efter Brexitomröstningen lämnar det brittiska förslaget ett stort antal frågor obesvarade. Kommer studenter från EU att behöva betala mer – även efter att de har sökt in till det nya läsåret 2019–2020? Kommer läkare att få garantier för att deras kvalifikationer fortsätter att vara erkända i Storbritannien? Varför nämns över huvudtaget inte gränsarbetare som arbetar i Storbritannien och är bosatta i EU? Och varför bekräftar inte den brittiska regeringen att brytdatumet för alla EU-medborgare inte kommer att läggas före datumet för själva Brexit?

Även om vi hyser den största respekt för det brittiska rättssystemet så tillämpar domstolarna de lagar som har antagits av brittiska politiker, som för närvarande inte kan ge tillräckliga garantier för de kommande åren, än mindre för hela livet. Därför bör både brittiska medborgare och EU-medborgare kunna hävda sina rättigheter enligt en mekanism inom vilken Europeiska unionens domstol spelar sin roll till fullo.

I början av 2019 kommer Europaparlamentets ledamöter att ha sista ordet om Brexitöverenskommelsen. Under de kommande månaderna kommer vi att i nära samarbete med EU:s förhandlare och de 27 medlemsstaterna hjälpa till att styra förhandlingarna. Vår önskan är att ett ambitiöst och progressivt utträdesavtal uppnås, och vi vill vara tydliga med att tillräckliga framsteg måste göras – särskilt i fråga om medborgarskap och den finansiella överenskommelsen – innan vi kan fastställa hur ett nytt förhållande mellan EU och Förenade kungariket ska se ut. Tidsfristen för förhandlingarna går ut den 30 mars 2019, och vi kommer inte att ställa oss bakom någon förlängning av denna tidsfrist, eftersom en sådan skulle innebära att Förenade kungariket måste hålla val till Europaparlamentet i maj 2019, vilket är en helt otänkbar situation.

Europeiska unionen har ett gemensamt uppdrag att utvidga, förbättra och utveckla rättigheter, inte att dra tillbaka dem. Vi kommer aldrig att godkänna ett retroaktivt tillbakadragande av rättigheter. Europaparlamentet kommer att förbehålla sig rätten att förkasta ett avtal enligt vilket EU-medborgare, oavsett nationalitet, behandlas mindre fördelaktigt än i dag. För oss är detta en fråga om grundläggande rättigheter och värderingar, som är grundstenarna i det europeiska projektet.

Fakta. Miljoner EU-medborgare bosatta i Storbritannien och Nordirland

Även om bara ett fåtal fick rösta i folkomröstningen, tillhör miljoner EU-medborgare bosatta i Storbritannien och Nordirland de som drabbas mest av det brittiska EU-utträdet. EU vill nå en överenskommelse så snabbt som möjligt under de kommande Brexitförhandlingarna för att skydda deras rättigheter.

DN Debatt. 10 juli 2017

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.