Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Större möjlighet behålla samma medicin som förut”

Ny utredning. Skapa en söktjänst på nätet som visar vilka apotek som har ett visst läkemedel på lager och ge ökade möjligheter för farmaceuten att lämna ut samma produkt som patienten tidigare har fått. Det är några av de förslag som regeringens utredare Sofia Wallström i dag överlämnar till regeringen.

Apoteksmarknaden omreglerades år 2009, framför allt i syfte att öka konsumenternas tillgänglighet till läkemedel och möjliggöra för fler aktörer än Apoteket AB att utveckla service och tjänster.

Lagstiftningen som reglerar den nya marknaden omfattar bland annat den så kallade 24-timmarsregeln, som innebär att kunderna som huvudregel ska få sina läkemedel inom ett dygn när apoteket inte kan expediera läkemedlet direkt.

Utöver dessa bestämmelser finns flera faktorer som påverkar hur snabbt tillhandahållande och leveranser av läkemedel kan ske. Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera vilka problem som finns och undersöka hela distributionskedjan.

Omregleringen och tillkomsten av nya apoteksaktörer har inneburit stora förändringar för såväl apotekspersonal och distributörer som konsumenter. På kort tid har drygt 300 nya apotek öppnats och lageruppbyggnad tar tid. Servicegrad och leveransförmåga är en viktig konkurrensfaktor och apoteksaktörerna har starka incitament att direktexpediera så många kunder som möjligt.

Apoteken styr dock bara över det sista ledet i kedjan. 24-timmarsregeln gäller enbart för apotek, alltså inte för läkemedelsföretag och partihandlare.

En annan förändring är att alla apoteksaktörer har utvecklat nya IT-system. Det kan inte uteslutas att övergången till nya IT-stöd under inkörningsperioder orsakat problem för apoteken och påverkat kundernas upplevelse av service och tillhandahållande. Vidare har sannolikt konsumenternas förväntan höjts, genom att 24-timmarsregeln uppmärksammats på ett sätt som inte skedde under monopoltiden.

Det faktum att apoteksaktörerna inte har insyn i varandras lager påverkar också möjligheterna att hänvisa kunden vidare.

Före omregleringen uppgav Apoteket AB att cirka 95,8 procent av konsumenterna fick sina läkemedel expedierade direkt. Underlag från apoteksaktörerna efter omregleringen pekar på att cirka 95 procent expedieras direkt. Detta ligger i linje med de slutsatser om god läkemedelstillgänglighet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket drog i en rapport till regeringen 2011.

Uppgifter från Apoteket AB visar att bolaget under de senaste åren haft en relativt jämn ser­vicegrad på 93–94 procent. Statistiken fångar dock inte upp de kunder som lämnar apoteket med oförrättat ärende.

Bland konsumenterna finns en upplevelse av försämrad direktexpedieringsgrad. Undersökningar från Konsumentverket och Statskontoret bekräftar detta. Patientföreningar som utredningen varit i kontakt med beskriver att deras medlemmar anser att situationen försämrats. Det rör främst grupperna äldre, reumatiker, individer med psykisk ohälsa och Alzheimers sjukdom.

Anledningen till att ett läkemedel inte kan expedieras kan vara att det är restnoterat hos partihandeln eller tillverkaren. Detta kan ha olika orsaker, till exempel problem i samband med tillverkningen. Frågan har uppmärksammats i flera andra europeiska länder och det finns indikationer på en ökande trend även i Sverige.

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillgängliga siffror tyder på marginella förändringar av andelen kunder som får sina läkemedel direkt. Vår bedömning är dock att det finns skäl att förtydliga regelverket och vi lämnar därför förslag i syfte att ytterligare förbättra tillhandahållande och leveranser av läkemedel samt servicen till kunderna.

Utredningen har övervägt att införa en leveransskyldighet för den som har godkännandet för försäljning av ett läkemedel, men anser att det är svårt att motivera en sådan skyldighet i dag. Läkemedelsverket föreslås därför få ett uppdrag att kartlägga restnoteringar i syfte att ge underlag för en förnyad bedömning.

Vi lämnar också flera förslag på hur tillhandahållandet och servicen på apotek ytterligare kan förbättras:
• Rimlig lagerhållning. Inför ett krav på rimlig lagerhållning hos apotek samt bättre möjligheter för apotek att skicka läkemedel mellan sig i akuta situationer.
• Bättre information. Inför en skyldighet för apotek att, om det efterfrågade läkemedlet inte finns på lager, informera konsumenten om var läkemedlet finns tillgängligt.
• Gemensamt söksystem. Skapa ett gemensamt söksystem där det framgår på vilket eller vilka apotek ett visst läkemedel finns i lager. Systemet ska vara öppet för alla att använda, till exempel konsumenter, apotekspersonal och förskrivare.
• Vissa undantag. Ett förtydligande görs om att kravet på tillhandahållande inom 24 timmar inte gäller i vissa situationer. Det rör situationer som undantogs också under monopoltiden och som pekades ut i samband med omregleringen.
• Förlängda perioder i utbytessystemet. Vi föreslår också en justering av modellen för utbyte av så kallade generiska läkemedel. För att underlätta för apoteken och undvika restnoteringar förlängs perioderna i utbytessystemet, så att den billigaste produkten utses för två månader i taget i stället för dagens period om en månad.
• Samma läkemedel som förut. För att minska antalet utbyten för särskilt utsatta patienter föreslås att farmaceuten på apotek ges möjlighet att, vid särskilda skäl, lämna ut samma produkt som patienten tidigare fått.
• Ny modell för prissättning. En väl fungerande läkemedels- och apoteksmarknad är centralt för både patient och skattebetalare. I det förslag som jag i dag överlämnar till regeringen ingår även en ny prissättningsmodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens.

Den nya modellen säkerställer god kostnadskontroll och frigör resurser för det offentliga, bland annat i syfte att stimulera användning av nya innovativa läkemedel och stödja en god och jämlik läkemedelsanvändning över hela landet.

Sofia Wallström, särskild utredare, Läkemedels- och apoteksutredningen

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.