Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Straffskatt på klimatvänlig kärnkraft är en förfärlig idé”

Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg. Nyligen presenterade Vattenfall planerna på att ­tidigarelägga ­stängningen av reaktor 1 och 2 till 2018–2020.
Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg. Nyligen presenterade Vattenfall planerna på att ­tidigarelägga ­stängningen av reaktor 1 och 2 till 2018–2020. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Klimatkrisen. Förnybara energislag är en viktig del av en ren energiframtid. Men för att snabbt ersätta de fossila källorna måste vi använda oss av alla rena alternativ som finns. En förtida avstängning av svensk kärnkraft riskerar att leda till 2 miljarder ton koldioxidutsläpp som annars undvikits, skriver klimatforskaren James Hansen.

Jag har studerat klimatet sedan början av 1970-talet. I över 30 år var jag chef för NASA:s Goddardinstitut för rymdforskning och ledde utvecklingen av klimatmodellering vid NASA och Columbia University. I samband med min forskning har jag ägnat mycket av min tid de senaste 30 åren åt att sprida medvetenhet om människans påverkan på klimatet, och behovet av att allmänheten bidrar till att påverka beslut hos politiker och företag.

Vid besök i drygt ett dussin länder har jag inte lyckats finna ett enda land som förefallit medveten om hur överhängande klimatkrisen är. Att den är överhängande beror inte på katastrofer som kommer att drabba oss i morgon, även om betydande klimateffekter syns redan i dag. Brådskan beror på att vi försätter unga människor och framtida generationer i en situation med klimateffekter som ligger helt utanför deras egen kontroll om vi inte snabbt minskar våra utsläpp av växthusgaser.

Det land som ingav mig de största förhoppningarna var Sverige. Det som gjorde starkast intryck på mig i Sverige var att man här hade lyckats skapa ett närmast optimalt system: el till rimligt pris och med låga koldioxidutsläpp. Det är detta som är nyckeln till ett stabilt klimat i framtiden, eftersom el med låga koldioxidutsläpp kan användas inte bara i våra bostäder och företag utan också för transport.

Sverige presterade denna bragd på 1970-talet och början av 1980-talet, genom att utveckla och bygga kärnkraftverk som komplement till den rikliga vattenkraften. Den svenska kärnkraften är därför på många sätt det mest framgångsrika klimat- och miljöprojekt världen någonsin har skådat. Sverige byggde under sitt kärnkraftsprogram upp en större produktionskapacitet för el med låga utsläpp än något annat land någonsin har lyckats med räknat per person. Min enda besvikelse är att Sverige inte har dragit mer uppmärksamhet till sin succé och inspirerat andra nationer att följa efter.

Nyligen fick jag till min förfäran veta att Sverige har infört, och är på väg att kraftigt höja, en unik ”effektskatt” på kärnkraftverk som kan komma att leda till att de läggs ner i förtid. Såvitt jag vet är Sverige det enda land i världen som tar ut en särskild straffskatt på en energikälla med låga koldioxidutsläpp.

Det har också varit en djup besvikelse att höra att landets gröna parti (Miljöpartiet), som påstår sig måna om klimatet, nu pressar på för att kärnkraftverken ska stängas av i förtid. När en energikälla (oavsett typ) med låga koldioxidutsläpp tvingas ut ur ett sammankopplat elnät som innehåller stora mängder fossila bränslen, går tillfället att tränga ut den fossilbaserade produktionen förlorat. Därmed uppstår mer utsläpp än vad som annars hade varit fallet. Följden av en politiskt framtvingad förtida avstängning av de svenska kärnkraftverken blir alltså ökade utsläpp, oavsett om denna kapacitet ersätts av nya källor med låga utsläpp eller inte.

De förnybara energikällorna, vattenkraften borträknad, står fortfarande för endast 3 procent av den globala energin, trots årtionden av kraftiga subventioner som är dolda huvudsakligen i avgifter på el som medför kraftigt höjda kostnader för konsumenterna. Förnybara energislag kommer att vara en viktig del av en ren energiframtid, men för att ha en chans att tillräckligt snabbt ersätta de fossila källorna behöver vi använda oss av alla rena alternativ som finns.

Nyligen hade jag nöjet att träffa den unge svenske forskaren Staffan Qvist. Mötet med Staffan gav mig hopp om att det finns unga forskare i Sverige som gör allt de kan för att försöka styra utvecklingen mot en framtid med lägre utsläpp.

I en vetenskaplig artikel som just publicerats beräknar han hur snabbt världen skulle kunna bygga bort all fossil el om exemplet från det svenska eller franska kärnkraftsprogrammet skulle följas globalt (viktat för befolkning och ekonomi). Resultat är en fossilfri elproduktion inom ungefär 30 år, med nästan halverade totala utsläpp av växthusgaser (Qvist & Brook, PloS ONE, 2015). Även effekterna av en förtida avstängning av de svenska kärnkraftverken har nyligen analyserats (Qvist & Brook, Energy Policy, 2015). Denna studie visar att en förtida avstängning kan leda till en sammanlagd ökning med upp till 2 miljarder ton koldioxidutsläpp som annars hade undvikits (jämfört med Sveriges årliga utsläpp på cirka 0,06 miljarder ton i dag). Båda dessa vetenskapliga artiklar finns att ladda ner gratis.

De svenska utsläppen, med eller utan kärnkraft, utgör en väldigt liten del av de globala, men de åtgärder Sverige väljer har ändå en stor global påverkan eftersom Sverige ses som en ledare inom klimat och miljö. Det svenska kärnenergiprogrammets enastående framgång har visat att en total övergång till en elproduktion utan fossila källor är möjlig samtidigt som ekonomin växer och ökande el- och energibehov tillgodoses. Vid en tidpunkt när världen snabbt måste gå ifrån fossila bränslen bör det svenska kärnkraftsprogrammets framgångar framhållas, inte begravas.

Jag uppmanar Sveriges regering och den nyligen tillsatta energikommissionen att avlägsna klimatfientliga straffskatter på energikällor med låga utsläpp såsom kärnkraft, stärka stödet för alla former av forskning om rena energikällor (inklusive modern kärnenergi med återvinning) och verka för en snabb övergång till en transportsektor med låga utsläpp. Sveriges framgångar bör användas som inspiration för andra länder som strävar efter samma mål.

Framför allt vädjar jag till alla unga: Ta till er alla kunskaper ni kan om dessa frågor och tvinga det politiska systemet att se till era behov och önskemål. Framtiden för all världens ungdomar, och även för andra livsformer här på jorden, hänger på hur noggrant ni utvärderar läget och tar makten över er egen framtid.

Översättning: Margareta Eklöf. Texten har justerats efter översättningen.

Fakta.Forskningen

• James Hansen har skrivit boken ”Storms of My Grandchildren” som klarlägger hur klimatförändringen hotar unga människor.

• Staffan A. Qvist, Barry W. Brook: “Potential for Worldwide Displacement of Fossil-Fuel Electricity by Nuclear Energy in Three Decades Based on Extrapolation of Regional Deployment Data”, PLoS ONE 10(5). Läs mer här

• Staffan A. Qvist, Barry W. Brook: “Environmental and health impacts of a policy to phase out nuclear power in Sweden”, Energy Policy, Volume 84, September 2015. Läs mer här

Dagens artikelförfattare

James Hansen, klimatforskare, professor vid Columbia University’s Earth Institute, tidigare Director of the NASA Goddard Institute for Space Studies

Läs mer.Fler debattinlägg på DN Debatt

• ”Gör rektorsutbildning till ett krav för förskolechefer”. Kvalitets­skillnaderna i förskolan är ­alltför stora. Obligatorisk rektorsutbildning för förskoleledare är en av tre viktiga reformer som bör genomföras, skrev Moderaterna och Lärarförbundet den 21 maj.

• ”Nya EU-regler för ­bankernas utlåning hotar svenska kommuners investeringar”. Kommunernas ­låneinstitut hotas av nya EU-regler som egentligen riktar sig mot högrisktagande ­banker, skriver representanter för Kommuninvest den 21 maj.

• ”Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet”. Regeringen skapar nu Team Sweden för att samordna exportstödet till de enskilda företagen, skrev näringsminister Mikael Damberg (S) den 20 maj.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.