Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Svensk stålproduktion kan bli avgörande för klimatet”

SSAB:s masugn i Oxelösund är den mest effektiva i världen – ändå är företaget den enskilt största utsläpparen av koldioxid i Sverige. Kostnaderna för ny produktionsteknik är enorma. Den nya tekniken måste finansieras med hjälp av flera aktörer, skriver artikelförfattarna.
SSAB:s masugn i Oxelösund är den mest effektiva i världen – ändå är företaget den enskilt största utsläpparen av koldioxid i Sverige. Kostnaderna för ny produktionsteknik är enorma. Den nya tekniken måste finansieras med hjälp av flera aktörer, skriver artikelförfattarna. Other: Alexander Mahmoud

Hur stål produceras kommer att vara avgörande för klimatavtrycket. Därför tar vi nu fram en färdplan för att nå fossilfrihet med stärkt konkurrenskraft. Men för att klara de enorma investeringar som behövs, krävs politiska muskler och långsiktighet, skriver en branschgrupp ledd av Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige.

Svensk stålproduktion är bland den renaste i världen men står ändå för cirka 9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Eftersom stål kommer att vara en viktig del i omställningen kommer planen både bidra till att uppnå de nationella målen och till snabbare utsläppsminskningar globalt.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och har sannolikt mycket att vinna på att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv som står väl förberett när världen kräver fossilfria produkter. Ur ett svenskt perspektiv är det avgörande att de tekniska lösningar som kan skapa fossilfrihet också skapar lönsamhet för de företag som vågar satsa på dem. Ur ett globalt perspektiv måste de tekniska lösningarna kunna spridas internationellt för att kunna bidra till minskade utsläpp även utanför Sveriges gränser.

Sveriges riksdag beslutade den 15 juni att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det ger en tydlig riktning och ett mål både för politiken och näringslivet att sträva mot. Nu måste vi tillsammans skapa förutsättningarna för att nå dit med konkurrenskraften i behåll. Kunskapen om hur det ska gå till finns inom industrin och det är därför viktigt att det blir tydligt för politikerna vilka förutsättningar och behov varje bransch har. Stålindustrin är nu först ut med att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. I och med detta lanserar Fossilfritt Sverige ett nationellt program där ytterligare branscher kommer att visa att ett fossilfritt Sverige är möjligt och hur vägen dit kan tänkas se ut.

Om vi kan hitta ett sätt att tillverka stål utan att använda kol kan det i förlängningen revolutionera hela världens stålproduktion, som i dag står för en betydande del av väldens totala utsläpp av koldioxid.

Stålindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft ska lämnas över till statsministern i mars 2018. I färdplanen ska de tekniska lösningarna presenteras samt vilka förutsättningar som bör gälla för att transformation till utsläppsfri ståltillverkning ska vara möjlig. Färdplanen kommer också att visa hur den svenska stålindustrin bidrar till globala utsläppsminskningar genom sina produkter och tjänster och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

De stora utsläppen i dag beror främst (till cirka 85 procent) på kolet i masugnen när nytt stål framställs från järnmalm. Om vi kan hitta ett sätt att tillverka stål utan att använda kol kan det i förlängningen revolutionera hela världens stålproduktion, som i dag står för en betydande del av väldens totala utsläpp av koldioxid. De svenska företagen SSAB, LKAB och Vattenfall har lanserat ett initiativ som ska undersöka om vätgas kan användas i stället för kol i industriell skala vilket skulle ge vatten i stället för koldioxid som biprodukt. Om det lyckas kan en första anläggning sättas upp i Sverige om drygt 20 år.

Det andra sättet att tillverka stål på sker genom att smälta skrot med hjälp av el vilket ger betydligt mindre utsläpp. De flesta stålföretag i Sverige är i dag skrotbaserade. Varma processer kräver ändå en del bränslen vilka i dag består av främst gasol och naturgas. Stora investeringar har gjorts för att få infrastrukturen för gas på plats och när biogas finns tillgängligt i större skala kan det ersätta naturgasen och därmed minska utsläppen. Att öka tillgången och stimulera användningen av biobaserade bränslen är avgörande för en fossilfri stålindustri.

En färdplan för konkurrenskraftig fossilfri svensk stålindustri kommer inte att väja för att visa upp den komplexitet som det innebär att nå en utsläppsfri stålproduktion. Vi kommer i färdplanen att kartlägga några särskilt viktiga områden som kräver en gemensam strategi och samverkan för att lösas. Det handlar om tillgången på råvaror, verkningsfulla politiska styrmedel och förutsättningar för att forska fram nya tekniksteg.

Investeringarna som krävs för en helt ny produktionsteknik är naturligtvis enorma. På den globala marknad där det svenska stålet säljs är kunderna i dag inte beredda att betala extra för att den svenska stålframställningen är mer klimatsmart än i många andra länder. För att lyckas behålla konkurrenskraften samtidigt som utsläppen minskar måste sannolikt den nya tekniken finansieras med hjälp av flera aktörer och de politiska styrmedlen måste gå i takt med företagens förmåga att möta dem.

Vi är övertygade om att branschen måste ställa om snabbare än marknaden efterfrågar om den ska bidra till Sveriges ambitiösa klimatmål. Det är positivt att myndigheterna hittills stöttat forskningssatsningar för minskade utsläpp, men för riktigt stora tekniksteg krävs det ännu större muskler och långsiktighet. Därför bör regeringen, parallellt med vår kartläggning, utreda vilka långsiktiga finansiella instrument som ger förutsägbarhet och trygghet för de investeringar som kommer att krävas för att etablera den nya tekniken på världsmarknaden. Det krävs för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till den globala omställningen där stål är en central del.

Vi vet att mer stål kommer att behövas i framtidens samhälle. Hur stål produceras kommer därför att vara avgörande för klimatavtrycket. Redan i dag bidrar svenskt stål till färre utsläpp globalt. Om svensk industri kan visa vägen mot en ny konkurrenskraftig produktionsteknik kan det få stora effekter för den globala resan mot fossilfrihet.

Med denna färdplan kommer vi att beskriva vägen dit och identifiera de faktorer som kan skapa en fossilfri och konkurrenskraftig i stålindustri i världsklass.

DN Debatt.20 juli 2017

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.