Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Svenska muslimer får inte skuldbeläggas som grupp”

Erik Ullenhag om terrorhotet i Sverige: Vi som tror på svenska värden om öppenhet och tolerans måste bekämpa islamofobi och fördomar. Självmordsbombaren i Stockholm och hans avskyvärda handlande före jul riskerar att leda till att hundratusentals svenskar misstänkliggörs och tillmäts en kollektiv skuld. Detta är oacceptabelt och därför har jag i dag bjudit in företrädare för det muslimska Sverige för att samtala om hur vi ska motverka den islamofobi som kan följa i hans spår. I debatten måste vi skilja på den absoluta majoriteten muslimer och radikala islamister. Det faktum att hatbrotten ökar och att muslimer möter en påtaglig diskriminering måste tas på allvar – samtidigt som vi erkänner att det finns problem med radikala islamister, skriver integrationsministern.

Självmordsbombaren i Stockholm attackerade vårt öppna, toleranta och demokratiska samhälle. Den mest bestående skadan kan bli en ökad misstro mot Sveriges näst största religion – islam. En enskild gärningsmans avskyvärda handlade riskerar leda till att hundratusentals svenskar skuldbeläggs och misstänkliggörs. Därför har jag i dag torsdag bjudit in företrädare för det muslimska Sverige till ett samtal om hur vi ska motverka den islamofobi som riskerar att följa i självmordsbombarens spår.

Terrorhandlingar skapar rädsla och oro samt leder till ökad polarisering och intolerans. Varje utfört dåd är en kil som slås in för att skapa sprickor i samhället och öka konflikter mellan människor.

Ett öppet samhälle måste därför med kraft bekämpa terrorismen. Säpo har nyligen gjort bedömningen att det finns cirka 200 personer som deltar i eller stödjer våldsbejakande islamistisk extremism. Vårt samhälle måste ta detta hot på allvar och förebygga samt skydda oss mot fler terrorhandlingar. Gripandena av de personer som misstänks ha planerat dåd i Danmark visar också att Säpo bedriver ett intensivt arbete mot terrorism.

Vi behöver komma ihåg att terror och terrorister ser olika ut. Det kan vara höger- eller vänsterextrema grupper som mördar, misshandlar eller hotar med politiska motiv. Ett annat exempel är Malmö där en ensam galning satte staden i skräck genom att skjuta mot människor med utländsk bakgrund. Och i julhandelns Stockholm var det en islamistisk självmordsbombare som skapade en djup oro hos oss alla.

Men när det gäller just islamistisk terrorism har det alltsedan attacken mot World Trade Center i New York funnits en tendens att skuldbelägga alla muslimer. Debattörer runt om i Europa beskriver öppet islam och muslimer som det stora hotet. Muslimer i Sverige vittnar om diskriminering och om att de ses som potentiella terrorister. Vi bör då påminna oss om att det lever cirka 400.000 muslimer i Sverige. Det är absurt att behöva påpeka det faktum att över 99,9 procent av vårt lands muslimer alltså inte tillhör den grupp som Säpo identifierat som våldsbejakande islamister. Men dessa hundratusentals människor riskerar att drabbas av fördomar och diskriminering i terrorbombarens spår.

Ett par dagar efter självmordsbombningen samtalade jag med muslimska högstadieelever i Skärholmen. Eleverna uttryckte, likt många muslimer, en stark oro för hur de skulle bli bemötta och hur dådet kommer att påverka synen på dem och deras familjer framöver. Jag delar deras oro. Vi som tror på svenska värden om öppenhet och tolerans har ett ansvar att bekämpa islamofobin och fördomarna som kan följa i terrorns spår. Vi ska aldrig tillåta att en enskilds dåd gör att en religion misstänkliggörs eller att en grupp drabbas av en kollektiv skuld.

Illdådet som skedde var ett angrepp på hela Sverige men ännu mer ett angrepp på svenska muslimer. En attack riktad mot alla som står upp för det fria, öppna och demokratiska samhället.

Det är oacceptabelt att enskilda fanatiker eller rörelser baserade på extremistisk politisk grund kränker andra individers rättigheter. Lika oacceptabelt är det att en viss grupp tillmäts kollektivt skuld. I debatten måste vi skilja på den absoluta majoriteten av muslimer och radikala islamister. Vi behöver ta det faktum att hatbrotten mot muslimer ökar och att muslimer möter en påtaglig diskriminering på allvar samtidigt som vi erkänner att det finns problem med radikala islamister.

På senare år har fördomarna mot muslimer och islam ökat runt om i Europa. Sverige är inget undantag. I höstas presenterades en studie från Forum för levande historia, ”Den mångtydiga intoleransen”, där gymnasie­elevers attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och personer med homosexuell läggning undersökts. Resultaten visar att medan elevernas inställning till homosexuella blivit alltmer tolerant de senaste åren, så utvecklas inställningen till muslimer, romer och judar i motsatt riktning.

Vårt samhälle vilar på en demokratisk värdegrund. Det finns en stark uppslutning för tolerans, yttrandefrihet, jämställdhet, solidaritet med andra och alla människors lika värde. Tyvärr ser vi en oroande utveckling i flera av Europas länder med ökad främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Inte heller i Sverige är vi förskonade från denna utveckling. Främlingsfientliga partier som förespråkar minskad invandring och ett mer slutet Europa är på frammarsch. Särskilt muslimer pekas ofta ut som ett stort samhällsproblem.

I Sverige har vi en stolt tradition av att stå upp för frihet, jämlikhet och tolerans. Men dessa värden är aldrig för evigt givna – de måste ständigt vinnas och vidare­utvecklas av kommande generationer. En levande demokrati präglas av öppenhet och möten mellan människor. Den söker inte skydd bakom murar och spärrar, därför är den också sårbar för hot och våld.

Det är min övertygelse att Sverige ska fortsätta vara en levande och öppen demokrati som präglas av tolerans och humanitet. Ett samhälle där människor känner respekt för olikheterna och nyfiken­het på framtiden. Ett land som bjuder in sina medborgare och invånare till delaktighet, deltagande och gemenskap. För att nå dit måste vi bestämt ta avstånd från de uttryck och tendenser som utmanar de principer som präglar vårt öppna samhälle.

I dag möter jag alltså en rad företrädare för det muslimska Sverige. Syftet med mötet är att diskutera hur regeringen ska fördjupa arbetet för att motverka diskriminering och en ökad islamofobi. Fördomar kan uppstå över en natt men att ändra attityder tar lång tid. Jag vill lyssna till erfarenheter från det muslimska Sverige och samtala om vad vi kan göra för att minska polarisering och förhindra att barriärer mellan grupper och människor får fäste.

Det viktiga arbetet för att förebygga och bekämpa terrorn får aldrig innebära att vi ger upp om den svenska toleransen och öppenheten eller att vi tillåter att alla muslimer skuldbeläggs. Om så sker har självmordsbombaren lyckats skapa större klyftor och en ökad intolerans – då vinner terrorn.

Erik Ullenhag (FP)
integrationsminister

Lästips

Sydsvenskans reporter Niklas Orrenius har i flera artiklar speglat intoleransen i Sverige.

Om rabbinen Shneur Kesselman och hans familj i Malmö:
Malmöbon som inte kan röra sig fritt

Om den somaliska kvinnan Malyum Salah Hashi i Tomelilla:
Stenen i ryggen blev droppen

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.