Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Svepande kritik mot högskolor missar målet”

Vi känner inte igen oss i de anklagelser som riktas mot högskolornas ledning, skriver rektorerna för högskolorna i Borås och Skövde.

På DN Debatt 29/1 skriver Li Bennich Björkman med flera om konsekvensen av autonomireformen. De riktar särskilt hård kritik mot landets högskolor. Det hela görs utan urskiljning – alla lärosäten som inte är universitet buntas samman.

Det är utmärkt och angeläget att debattera hur vi ska organisera och styra universitet och högskolor för att åstadkomma bästa möjliga kvalitet på utbildning och forskning, men frågan är alldeles för viktig för att diskuteras på ett så onyanserat sätt. Vi menar att en väl fungerande akademi bygger på en avvägning mellan inflytande från kollegiet och styrning från ledningen.

Det finns ett mycket stort behov av att ta vara på kollegiets kompetens, engagemang och drivkrafter för kvalitetsutveckling. Samtidigt är det viktigt att kunna fatta beslut om profilering, prioriteringar och fördelning av resurser. Vi företrädare för två högskolor, som genomfört såväl profilering som kvalitetsgranskning och en stärkt ekonomi, känner inte igen oss i de svepande anklagelser som riktas mot högskolornas ledning. Vi ställer oss också frågande inför författarnas beskrivning av vad de påstår vara högskolornas nya styrmodell.

I artikeln slås fast att administrationen har fått en stärkt ställning på den undervisande och forskande personalens bekostnad och att ”tendensen är skrämmande tydlig vid ett antal av de små och yngre högskolorna”. Det talas också om att oberoende kollegiala organ nedmonterats. Tvärtom har det kollegiala organet i Högskolan i Skövde förstärkts med att fakultetsnämnden har direkt inverkan på all verksamhet genom att dekanen finns i ledningen tillsammans med rektor och prorektor.

I sammanhanget vill vi också lyfta fram Högskolan i Borås tre seminarieserier som samlat framstående akademiker från stora delar av Universitets-Sverige och tre uppmärksammade antologier om hur vi bör förhålla oss till klassiska akademiska ideal i en verklighet av omvärldsförändringar, reformer och ökad konkurrens om studenter och forskningsmedel. Här finns fakta.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har gjort stora ansträngningar för att uppmärksamma utmaningarna för högre utbildning och forskning och för att skapa dialog om morgondagens akademi. En sådan utmaning är de orättvisa och osakliga påhopp som mindre lärosäten ofta får utstå, nu också från den skara namnkunniga forskare som undertecknat artikeln i DN, av vilka vi kunde ha förväntat oss en diskussion i en helt annan anda.

Vi måste föra en konstruktiv och respektfull debatt kring hur ledning, styrning och kollegialt inflytande ska utövas. Då är vi inte betjänta av de påhopp som Björkman med flera levererar. Redovisa fakta och avstå från svepande ovetenskapliga utspel så att vi kan föra en meningsfull debatt om förutsättningarna för denna viktiga grund för Sveriges utveckling, fria åsiktsbildning och konkurrenskraft.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.