Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Sverige har råd att stärka den personliga assistansen”

Vi vill se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att dessa människor ska kunna få statlig assistans, skriver artikelförfattarna.
Vi vill se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att dessa människor ska kunna få statlig assistans, skriver artikelförfattarna. Foto: Hasse Holmberg/TT

DN DEBATT 28/8. Nu kommer rapporter om att kommuner tvingas bygga barnhem för barn med funktionsnedsättning på grund av statens svek. Vart har Socialdemo­kraternas solidaritet med de svagaste tagit vägen? Vi i Centerpartiet går till val på att stärka den personliga assistansen och öka möjligheterna till sysselsättning och utbildning, skriver Annie Lööf (C) och Anders W Jonsson (C).

VAL 2018

Sverige är ett rikt land. Vi har råd att värna de mest utsatta i samhället. Trots det rapporteras det nu om kommuner som tvingas bygga barnhem för barn med funktionsnedsättning. När staten sviker läggs den ekonomiska bördan över på kommunerna. När barn förlorat rätten till statlig assistans mäktar deras föräldrar inte alltid med den dygnet-runt-hjälp som många gånger krävs. Problemen finns i hela Sverige. I en kartläggning av SVT sa över hälften, 113 av de 213 kommuner som svarat, att de nu har stora svårigheter att ge den hjälp till familjerna som behövs för att dessa barn ska kunna bo kvar hemma. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Det finns många människor som under de senaste åren fått sitt liv slaget i spillror av en politik som inte är medmänsklig. Det handlar om föräldrar som tvingas vaka hela nätterna när deras barn som inte kan andas själva plötsligt blir av med assistansen. Om människor som kunnat bo själva större delen av sitt liv tack vare LSS, men som får besked om att stödet är indraget. I vuxen ålder tvingas de därför i stället bo på gruppboende eller hos sina föräldrar. Det är en omänsklig politik.

Regeringen har denna mandatperiod vridit tillbaka utvecklingen för personer med funktionsnedsättning. LSS-reformen som ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett bra liv har varit hårt ansatt av Socialdemokraternas besparingsiver. Centerpartiet vill återupprätta intentionerna med LSS och ge fler människor med funktionsnedsättning rätt till jobb och utbildning.

Många av dem som i dag får så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan har så allvarliga funktionsnedsättningar att de inte har någon möjlighet att jobba. Dessa personer lever i dag med mycket små marginaler. Därför vill vi se över möjligheten att ge denna grupp en ny typ av ersättning – samhällslön – livet ut.

Centerpartiet vill ha ett samhälle präglat av medmänsklighet och omsorg om de svagaste grupperna. Vi kommer därför att gå till val på att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån fyra områden:

1

Stärk den personliga assistansen. LSS är en frihetsreform. Men det är en reform som har varit hårt ansatt under den rödgröna regeringen. Vi ser hur detta drabbar människor hårt. Under Socialdemokraternas tid vid makten har 1 500 personer förlorat rätten till assistans. Barn som har andningsproblem får sin assistans indragen eftersom andning enligt Försäkringskassans tolkning av två vägledande domar inte ska betraktas som ett grundläggande behov. Något som regeringen inte har åtgärdat. Det är hög tid att sätta stopp för nedrustningen av assistanstimmar och återupprätta LSS-reformen.

Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med Lagen om stöd och service (LSS) – att ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver.

Centerpartiet vill bland annat se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans. Medmänskligheten måste finnas hos de mest utsatta.

2

Utöka rätten till sysselsättning och utbildning. Många personer med funktionsnedsättning befinner sig i ett utanförskap. Enligt SCB är arbetslösheten högre hos personer med funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt. Därför behövs ett större fokus på hur personer med funktionsnedsättning kan få bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Ett av de viktigaste verktygen för att fler ska få ett jobb är att sänka kostnaderna för att anställa genom exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och låta fler aktörer få förmedla jobben. Då kan arbetsförmedlare specialisera sig på att förmedla jobb åt särskilda grupper, som exempelvis personer med funktionsnedsättning. Utöver detta vill vi genomföra en rad åtgärder för att ge fler människor en möjlighet till jobb och utbildning:

• Förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vidare och komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om bättre möjligheter att finansiera sina studier. Underlätta eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att starta eget företag. Det kan till exempel handla om möjligheten att ha färdtjänst som egenföretagare.

Underlätta för fler sociala företag.

3

Större valfrihet för brukarna. Centerpartiets utgångspunkt är att alla människor ska ha möjlighet till egenmakt och att ha inflytande över sin egen vardag. Den som behöver assistans ska därför själv få bestämma vem som ska utföra assistansen.

I dag har majoriteten av de människor som får statlig assistans valt ett privat assistansföretag och de allra flesta är mycket nöjda med det. Den rödgröna regeringens korståg mot privata aktörer inom personlig assistans är därför ett hot mot enskilda människors valfrihet. Valfriheten måste i stället stärkas. Det gäller inte minst de personer som får sin assistans från kommunen, eftersom de oftast inte kan välja någon annan utförare än kommunen. För oss är det självklart att alla brukare ska ges likvärdiga möjligheter att bestämma över sin assistans.

4

Samhällslön för de mest utsatta. Centerpartiets utgångspunkt är att alla som kan bidra till samhälle genom jobb ska få möjlighet att göra det. Men många av dem som i dag får så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan har så allvarliga funktionsnedsättningar att de inte har någon möjlighet att jobba. Dessa personer lever i dag med mycket små marginaler. Därför vill vi se över möjligheten att ge denna grupp en ny typ av ersättning – samhällslön – livet ut.

Ett samhälles anständighet avgörs av hur vi tar hand om de mest utsatta. Vi är många som undrar var Socialdemokraternas solidaritet med de svagaste har tagit vägen. Centerpartiet går till val på att stärka den personliga assistansen, öka möjligheterna till sysselsättning och utbildning samt att öka valfriheten för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är en politik för frihet och medmänsklighet som för Sverige framåt.

DN Debatt.28 augusti 2018

Debattartikel

Annie Lööf (C), partiledare och Anders W Jonsson (C), förste vice ordförande:
”Sverige har råd att stärka den personliga assistansen”

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.