Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Sverige redo stötta Ukraina med pengar och assistans”

Foto: Vadim Ghirda/AP

Efter ryska aggressionen. Ukrainas stabilitet kan undergrävas än mer om en redan katastrofal ekonomi förvärras. Därför brådskar stöd från omvärlden. Sverige är berett att vid sidan av IMF-lån ge såväl bilaterala lån som teknisk assistans. Vi uppmuntrar andra att göra detsamma, skriver Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt.

I går, fredag, undertecknade vi de politiska delarna av det viktiga associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Förutom att öka den politiska dialogen på olika områden ska detta avtal leda till stärkta ekonomiska förbindelser mellan EU och Ukraina. Avtalet ska också hjälpa Ukraina att slutföra omställningen till en fungerande marknadsekonomi med stärkt rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter.

Undertecknandet ger en kraftig politisk signal till stöd för den ukrainska regeringen. Det är ett tydligt steg för ett långsiktigt samarbete mellan EU och Ukraina. I väntan på att frihandelsdelen undertecknas öppnar EU redan nu sin marknad för ukrainsk export genom ensidiga tullsänkningar. Ökad handel och samarbete med EU ger förutsättningar för ökad tillväxt och fler jobb i Ukraina – och därför för en bättre framtid för människor i Ukraina.

Detta behövs eftersom Ukrainas ekonomi är i katastrofalt tillstånd. Kommunistårens misskötsel upphörde inte med självständigheten. Landet drabbades hårt av den finansiella krisen 2008–2009 och den ekonomiska utvecklingen har därefter fortsatt åt fel håll. De senaste åren har Ukraina haft ett stort bytesbalansunderskott, en svag tillväxt och kraftiga löneökningar som har urholkat landets konkurrenskraft. Korruption och maktmissbruk har vuxit explosionsartat. I år kan landets BNP falla med uppemot 6 procent. Växelkursen har kollapsat och Ukraina har haft svårt att hitta finansiering på de internationella marknaderna.

Den politiska stabiliteten i Ukraina riskerar att undergrävas om den ekonomiska situationen förvärras ytterligare. Ukraina behöver flera miljarder dollar före sommaren för att klara sina löpande utgifter. Internationella valutafonden, IMF, arbetar ihop med den ukrainska regeringen för att få ett ekonomiskt reformprogram på plats och har också uppmanat andra länder att bidra till finansieringen av programmet. EU förbereder också ett ekonomiskt stödpaket.

Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen i Ukraina har alliansregeringen förklarat sig beredd att undersöka förutsättningarna för ett bilateralt lån som komplement till lån från IMF. De lån som Sverige skulle ställa upp med förutsätter riksdagens godkännande och skulle vara av samma typ som vi tidigare har beviljat till Irland, Lettland och Island.

Regeringen är också redo att bidra med teknisk assistans till Ukraina, till exempel inom finans-, budget- och skatteområdet samt energieffektivitet. Genom att tidigt signalera vår vilja att bidra kan vi uppmuntra andra länder att ställa upp på samma sätt.

Ansvaret för att lösa den ukrainska ekonomins kris ligger givetvis ytterst hos den ukrainska ledningen. Omvärldens ekonomiska stöd kommer att åtföljas av krav på att landet tar tag i de enorma problemen med korruption, samtidigt som moderniseringen av ekonomin påbörjas, rättsstaten stärks och ytterligare politiska reformer genomförs. För första gången på många år finns nu en regering i Kiev som är beredd att ta dessa nödvändiga steg.

EU har välkomnat att Ukraina har frihandel och långtgående samarbete med Ryssland. Det fanns inga skäl för Ryssland att försöka stoppa Ukrainas starka önskan om frihandel och omfattande samarbete också med EU. Ett stabilt och framgångsrikt Ukraina borde ligga i allas intresse. Vi vänder oss mot det ryska nollsummespelets logik.

Vi har haft stora förväntningar och förhoppningar också när det gäller våra relationer till Ryssland. Så sent som vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Stockholm 2009 lanserades ett partnerskap för modernisering och reformer.

Utvecklingen har tyvärr blivit en annan. Sedan förra sommaren har Rysslands ledning stegvis försökt stoppa Ukrainas samarbete med EU för att infoga landet i sina egna planer. Ukrainas rätt att självt välja sin väg har inte respekterats. Nu har Ryssland agerat genom aggression för att militärt bryta loss en del av Ukrainas territorium.

Sverige och EU har fördömt införlivandet av Krim i Ryssland och erkänner inte den så kallade folkomröstningen. Ansvaret för den uppkomna krisen faller tungt på Rysslands ledning.

Det är ett entydigt brott mot internationell rätt och grundläggande principer för fred och säkerhet i Europa. Då är det viktigt att vi alla är tydliga. Vi kan aldrig tolerera att militär aggression ändrar Europas gränser.

Sveriges politik i denna kris har en stark förankring i Europeiska unionen. Åter påminns vi om den betydelse detta samarbete har. Endast tillsammans har vi förutsättningar att klara den utmaning Europa i dag står inför. Att i detta läge försvaga det europeiska samarbetet vore djupt oansvarigt.

Senast vid toppmötet i Bryssel i går visade EU den breda enighet som bär upp unionen. Där ingår att försvara varje lands rätt att göra självständiga val om sin framtid, utan hot och påtryckningar utifrån. Där ingår att med kraft stå emot en tillbakagång till en ordning där den starke tar sig rätten att påtvinga andra sin vilja.

EU måste även fortsatt stå enat för ett fritt och öppet Europa. Tillsammans visar vi också med konkreta åtgärder att Rysslands agerande får tydliga konsekvenser. Därför har vi enats om att utvidga den lista av personer som är belagda med reseförbud och vars tillgångar fryses. Vi har ställt in det kommande EU-Ryssland-toppmötet. Vi har också bett europeiska kommissionen att tillsammans med oss medlemsländer förbereda ytterligare ekonomiska sanktioner.

Men lika viktigt är att ge konkret stöd till Ukrainas demokrati, politiska reformer och ekonomiska utveckling. Vi har redan fattat beslut om att skicka observatörer till Ukraina inför det viktiga presidentvalet den 25 maj.

Vi driver aktivt på för att etablera också andra internationella observatörer i landet. Sådana borde redan ha varit på plats, men arbetet inom OSSE har bromsats av Rysslands motstånd. Om detta fortsätter måste EU inom några dagar vara berett att snabbt få observatörer på plats, inte minst i östra och södra Ukraina.

Att Ukraina under det senaste decenniet, trots alla sina svårigheter, kunnat följa en i allt väsentligt demokratisk väg är ett styrkebesked.

I stunder som dessa ser vi alla hur viktigt samarbetet i Europeiska unionen är. Och att det finns en klar och tydlig svensk röst i detta samarbete.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.