”Sveriges advokatsamfund får inte svassa för kungen” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Sveriges advokatsamfund får inte svassa för kungen”

Sveriges advokatsamfund har offentligt tagit kungens parti i kungaskandalen och dömt ut hans antagonister. Detta har skett utan att vare sig bevis lagts fram eller rättegång hållits. Detta är en omöjlig position för den organisation som företräder samtliga landets försvars­advokater. Anne Rambergs uttalande från förra veckan – som backats upp av ordföranden Tomas Nilsson – är oförenliga med hennes roll som generalsekreterare. Nu finns bara en väg för Anne Ramberg och Advokatsamfundet: Backa från uttalandet och erkänn övertrampet. Annars finns ingen annan utväg än att avgå, skriver Per E Samuelson.

Advokatsamfundets general­sekreterare Anne Ramberg citeras på den egna hemsidan (från SVT:s Aktuellt i förra veckan):

”Man kan inte lita på kriminella. Kungahuset måste ha rätt.”

Jag nåddes av nyheten om Anne Rambergs märkliga uttalande på lördagsmorgonen den 4 juni genom att mobiltele­fonen i mitt hotellrum i Barcelona började ringa ilsket gång på gång. Jag svarade inte. Jag var på semester. När jag till slut lyssnade av svararen trodde jag först inte mina öron. Inte kan väl Anne Ramberg ha trampat så snett, tänkte jag. Uttalandet är ju djupt olämpligt. Och det från flera olika utgångspunkter.

För det första har naturligtvis Advokatsamfundet – en förening som huvudsakligen ska agera fackförening åt landets advokater – ingen som helst anledning att ta ställning till frågan om kungen ljuger när han säger att han inte varit på en tvivelaktig nattklubb en gång för väldigt länge sedan.

För det andra är det en grundläggande regel att man som advokat aldrig ska döma någon på förhand. Men här dömer Anne Ramberg i direktsändning i tv. Kungahuset måste ha rätt! Varför och på vilket underlag avkunnas denna dom?

Och vad har Anne Ramberg för grund för att peka ut kungens antagonister som ”kriminella”? Vad vet hon om dem, annat än det som stått att läsa i medierna? Vad lägger Anne Ramberg egentligen in i ordet kriminella? Kan en tidigare dömd person aldrig ha rätt? Varför kan inte dessa utpekat kriminella i så fall få chansen att visa att de den här gången kan ha rätt? Det tycks faktiskt som om general­sekreteraren i Advokatsamfundet inte ens tycker att hon behöver låta båda parter komma till tals, innan hon tar ställning i skuldfrågan. Hon avfärdar dem i direktsändning, till synes utan annat underlag än sin egen åsikt. Ett sådant agerande strider mot allt vad advokater står för och mot försvararens grundläggande roll i samhället.

Anne Rambergs uttalande är egentligen bara begripligt från en enda utgångspunkt: om hon hade varit kungens egen advokat! Men som generalsekreterare bedriver Anne Ramberg ingen advokatverksamhet. Och har inga klienter.

Av ovan nämnda skäl var det för mig uppenbart att uttalandet var oförenligt med Anne Rambergs roll som general­sekreterare i Advokatsamfundet.

Jag öppnade datorn och läste tidningarnas nätupplagor. Där såg jag att erfarna försvararkolleger – Leif Silbersky och Claes Borgström – redan hade upp­manat Anne Ramberg att ta tillbaka sitt ut­talande och klargöra att uttalandet inte var gjort i hennes egenskap av general­sekreterare i Advokatsamfundet, utan att hon uttalat sig som privatperson.

Jag räknade kallt med att Anne Ramberg skulle backa och lät saken bero. Vem som helst kan göra ett dumt uttalande och man ska inte göra en höna av en fjäder. Därefter har saken tagit en allvarlig vändning.

Det började med att Anne Ramberg – till min stora förvåning – stod fast vid sina uttalanden:

”De får ha vilka åsikter de vill, jag ser inte problemet. Varken med mina åsikter eller att jag är vän till kungafamiljen.” (Aftonbladet den 5 juni)

Och så har – den 7 juni 2011 – ordföranden i Advokatsamfundet, advokat Tomas Nilsson, till yttermera visso backat upp uttalandena och ställt sig helt bakom Anne Rambergs uttalande. Han skriver i en artikel på Advokatsamfundets webbplats:

”Som brottmålsadvokat har jag alltid haft följande utgångspunkt. Om det påstås att en person har begått ett brott och personen förnekar detta, ska hans eller hennes förnekande godtas tills det finns över­tygande bevisning i skuldfrågan.[...] Påståendena om kungen gäller inte att statschefen skulle ha begått något brott. Men jag anser bestämt att samma principiella förhållningssätt bör tillämpas när någon utpekas som klandervärd i sitt levnadssätt och detta förnekas av den utpekade.”

Problemet med Tomas Nilssons artikel är att han beskriver just vad Anne Ramberg borde ha gjort men inte har gjort. Hon har inte hållit skuldfrågan öppen ”tills det finns över­tygande bevisning”. Tvärtom har hon tagit ställning för kungen och mot kungens motparter innan någon bevisning har presenterats.

I och med Tomas Nilssons uttalande – publicerat under rubriken ”Advokatsamfundets ordförande ger sitt stöd till generalsekreteraren” – synes Advokatsamfundet som organisation tveklöst ha ställt sig bakom Anne Ramberg.

Sveriges advokatsamfund har alltså offentligt tagit kungens parti i kungaskandalen: Kungen måste tala sanning! Och dömt ut kungens antagonister: Man kan inte lita på kriminella. Detta har skett utan att vare sig bevis lagts fram eller rättegång hållits.

Detta är en omöjlig position för den organisation som företräder samtliga landets försvarsadvokater. Vi som försvarar ”kriminella” var och varannan dag. Vi kan inte ha ett advokatsamfund som utan bevis agerar som om de vore ombud för kungahuset. Och som utan bevis och rättegång dömer ut alla ”kriminella” som människor man inte kan lita på.

Frågan är vad man ska göra nu?

Claes Borgström har sagt att han överväger att kräva Anne Rambergs avgång. Jag säger så här: Advokatsamfundet får under inga förhållanden uppfattas som en organisation som svassar för kungahuset. Skuldfrågan har i och för sig ingen betydelse för min ståndpunkt, men betänk ett ögonblick om framtiden kommer att utvisa att kungen ljög och de kriminella talade sanning. Hur gestaltar sig i så fall Anne Rambergs osakliga uppbackning av kungahuset i oträngt mål?

Nej. Enligt min mening finns det bara en väg fram för Anne Ramberg och Advokatsamfundet: Backa från uttalandet. Erkänn att det var ett olyckligt övertramp. Ett felsteg. Sådant som händer.

Men backar man inte; står man fast vid att det är i sin ordning att Advokatsamfundet utan bevis och rättegång tar ställning för ena parten i en viktig samhälls- och rättsfråga som man inte har det minsta med att göra; ser man inte problemet, ja då finns det ingen annan utväg än att avgå. Mitt besked blir: Backa eller avgå!

Per E Samuelson
Försvarsadvokat

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.