Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Sveriges sak är vår”

Finland och Sverige har en relation som är unik på flera sätt. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta målmedvetet för att stärka det utrikespolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland. Här har jag haft nöjet att arbeta i nära samarbete med min svenska kollega Margot Wallström, skriver Timo Soini, här tillsammans med Wallström.
Finland och Sverige har en relation som är unik på flera sätt. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta målmedvetet för att stärka det utrikespolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland. Här har jag haft nöjet att arbeta i nära samarbete med min svenska kollega Margot Wallström, skriver Timo Soini, här tillsammans med Wallström. Other: Kalle Parkkinen/IBL

DN DEBATT 27/1. Sveriges och Finlands försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är viktigt att det också sträcker sig till grundläggande säkerhetsaspekter som förebyggande av konflikter, jämställdhet och försvar av det multilaterala systemet, skriver Finlands utrikesminister Timo Soini.

Finland och Sverige har en relation som är unik på flera sätt – länge var vi ett och samma rike. Vårt förhållande är mer än bara grannskap. I Sverige bor uppskattningsvis 750.000 personer med finska rötter och våra länders ekonomier utvecklas i intensiv växelverkan med varandra.

Finlands historiska koppling till Sverige har på ett väsentligt sätt påverkat hur vår lagstiftning och administration har utformats. Detta har i sin tur förankrat Finland kraftigt i den nordiska gemenskapen, en viktig och positiv ram också för vår utrikespolitiska verksamhet. Vi kommer aldrig att glömma svenskarnas devis under våra krig – Finlands sak är vår.

På grund av Rysslands agerande har Europa sedan 2014 befunnit sig i en ny säkerhetssituation. I detta läge är ett nära samarbete mellan Finland och Sverige viktigare än någonsin. Det europeiska säkerhetssystemet ska också i framtiden basera sig på avtal och samarbete, inte på vapenmakt och ensidigt dikterande. Vi vill inte att konflikten i Ukraina ska bli ”det nya normala”.

Vi kommer aldrig att glömma svenskarnas devis under våra krig – Finlands sak är vår.

Ryssland är Finlands omedelbara granne, det är ett bestående faktum. Vårt sätt att förhålla oss till Ryssland har redan under en längre tid varit en kombination av beslutsamhet och dialog. Vi håller fast vid våra principer, men vi är redo att föra en öppen diskussion. Det har varit ett hållbart förhållningssätt.

Det finns orsak att vara orolig över utvecklingen i Ryssland. Landets ekonomi står på snäv grund eftersom den är beroende av fossila bränslen. Rättsstaten och civilsamhället är svaga. Ett stabilt Ryssland är i vårt intresse, men om det fortsätter så här, är utsikterna på lång sikt inte ljusa.

Den nya säkerhetssituationen har lyft fram så kallade hårda säkerhetsfrågor. Finland har alltid satsat på ett trovärdigt försvar, men vi gör det inte i tro på att säkerhet enbart består av försvar. Det behövs också en aktiv utrikes­politik.

På grund av krisen i Ukraina är vi tvungna att bygga upp säkerheten i Europa på nytt. När förtroendet är förbrukat är det inte lätt att återskapa. Här måste vi vara mycket tydliga – vi kommer inte att kompromissa på Ukrainas eller Europas bekostnad, folkrätten ska följas ovillkorligen. Vi måste hålla fast vid OSSE:s principer.

Respekten för det normbaserade internationella systemet är en hörnsten i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och det är viktigare än någonsin i dagens värld. Vi har inget till övers för den starkes rätt eller djungelns lag, vi vill ha en rättvis och förutsägbar omvärld.

Det finns orsak att vara orolig över utvecklingen i Ryssland. Landets ekonomi står på snäv grund eftersom den är beroende av fossila bränslen. Rättsstaten och civilsamhället är svaga. Ett stabilt Ryssland är i vårt intresse, men om det fortsätter så här, är utsikterna på lång sikt inte ljusa.

Både Finland och Sverige gynnas av att våra grundläggande säkerhets­politiska lösningar går i samma riktning. EU-medlemskapet var ett avgörande gemensamt val och nu bidrar vi till att utveckla Europeiska unionen som en säkerhetsgemenskap. Det är viktigt att EU:s försvarspolitiska samarbete utvecklas eftersom Europa är tvunget att satsa mer på sin egen kapacitet.

Det är i Finlands och Sveriges intresse att EU:s förmåga att reagera på vår tids säkerhetsutmaningar stärks. Det gäller även extrema situationer, som militära angrepp. Den solidaritet som är inskriven i Lissabonfördraget ska vara verklig och konkret.

Vi har båda ett nära samarbete med Nato. Detta samarbete, som vi kallar 29+2, motsvarar mycket väl våra behov eftersom vi delar säkerhetspolitisk miljö med Nato. Finland vill lyfta fram den ömsesidiga nyttan som utgångspunkt för samarbetet.

Sveriges och Finlands bilaterala försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är ett djupgående samarbete mellan två likasinnade länder, ett samarbete som gäller alla tänkbara förhållanden. Jag har vid flera tillfällen sagt att jag inte ser något behov av att definiera gränserna eller slutpunkten för detta samarbete. Det följer sin naturliga gång.

Samarbete i ärenden som gäller Europas säkerhet är självklart för oss. För oss har säkerhet alltid varit mer än bara försvar. Sveriges och Finlands försvarspolitiska samarbete behöver ett starkt utrikespolitiskt samarbete som stöd. Det har vi goda förutsättningar för eftersom våra gemensamma grundläggande värderingar ofta tar sig uttryck i liknande syn på centrala internationella frågor. Vi känner varandra, vi litar på varandra och vi drar båda nytta av att vår röst bär längre tillsammans.

Här har jag haft nöjet att arbeta i nära samarbete med min svenska kollega Margot Wallström. Visst har vi våra olika stilar, men samförståndet om de grundläggande frågorna är djupgående.

Det är viktigt att vårt utrikespolitiska samarbete också sträcker sig till sådana grundläggande säkerhetsaspekter som förebyggande av konflikter, fredsbyggande, jämställdhet och försvar av det multilaterala internationella systemet. Det är av stor vikt att vi försöker påverka Förenta staternas politik och jag tror att vi når bättre resultat genom att agera tillsammans som nordiska länder.

Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta målmedvetet för att stärka det utrikespolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland. Här har jag haft nöjet att arbeta i nära samarbete med min svenska kollega Margot Wallström. Visst har vi våra olika stilar, men samförståndet om de grundläggande frågorna är djupgående. Sverige är Finlands naturligaste och viktigaste enskilda partner i utrikes- och säkerhetspolitiken.

DN Debatt.27 januari 2018

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.