Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel”

Foto: TT och DN

Respektera avtalet. Handelsutbyte är en viktig möjlighet för att främja utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati. Dessutom är Saudiarabien Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Att bryta handelsavtalet vore att äventyra Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner, skriver 31 svenska näringslivsföreträdare.

Sveriges frihandelslinje har under många decennier tjänat Sverige, svenskt näringsliv och svensk sysselsättning väl. Med fokus på världsledande produkter och lösningar har Sverige, trots att vi är en liten ekonomi, genom internationell handel byggt välstånd och öppenhet mot omvärlden. Sverige och svenska företag har en hög trovärdighet som långsiktiga handels- och samarbetspartners. Det vi säger och gör betyder något i våra partnerländer.

Sverige har ett stort antal handelsavtal med länder över hela världen. Dessa avtal är ofta en förutsättning för våra svenska företags möjligheter till relationer och affärer. Nu pågår en intensiv politisk debatt om ett av dessa avtal, det mellan Saudiarabien och Sverige.

Sverige är ett exportberoende land, ett av de mest exportberoende länderna i världen. Nästan 45 procent av värdet av allt som producerades i Sverige under förra året gick på export. Att Sverige lyckas vidmakthålla och utveckla denna position är helt avgörande för vår förmåga att upprätthålla vår välfärd. Flera länder är stora exportmarknader. Saudiarabien är Sveriges 18:e största exportnation och fjärde störst utanför Europa. Det är vår enskilt viktigaste handelspartner i ett växande Mellanöstern.

Under 1970- och 80-talen bidrog svenska företag till Saudiarabiens uppbyggnad och därefter har många svenska företag bidragit till utvecklingen av landet, såväl industri- som tjänsteföretag. Svenska byggindustrier, telekomutrustning, maskiner för energi- och eldistribution, fordon, medicinsk utrustning, IT-tjänster och andra tjänster har alla bidragit till att modernisera saudiarabisk infra- och samhällsstruktur. Betydande saudiska investeringar görs också i Sverige, bland annat inom fastighetsområdet och i den finansiella sektorn.

Saudiarabien är en stark aktör i Mellanöstern, men också i världsekonomin. Saudiarabien är medlem i G20-kretsen och sedan tio år också fullvärdig medlem av FN:s handelsorganisation WTO.

Export och etableringar i andra delar av världen har länge varit en del av svenskt näringslivs framgångsstrategi. Genom att konkurrera ute i världen har vår industri tvingats bli allt mer effektiv och konkurrenskraftig. Därigenom har de vunnit marknadsandelar som främjat sysselsättning i Sverige och andra länder. Det svenska välståndet har växt snabbare till följd av exportframgångarna på växande internationella marknader. Det grundmurade stöd svensk industri har haft för frihandel och export i det svenska samhället har varit avgörande för att flera av våra verksamheter i dag fortfarande är världsledande.

Som företag har vi ett ansvar att säkerställa att våra verksamheter följer lagar och regler följs, samt att mänskliga rättigheter respekteras. Det saudiska samhället har stora och kända brister när det gäller mänskliga rättigheter, men det är ett samhälle statt i förändring. Utrikesdepartements egen rapport om situationen för mänskliga rättigheter i Saudiarabien belyser detta väl, inklusive vissa framsteg som skett.

Kärnfrågan är om vi tror att vi åstadkommer utveckling, ökad öppenhet och välstånd för människor genom ökad handel och samarbeten – eller om vi tror på isolering och handelsstopp. För oss är svaret lika självklart i dag som det har varit historiskt. Genom internationell handel, möten mellan människor, partnerskap och samarbeten kan vi öka förståelsen för varandra och komma till rätta med brister i samhällen. Handel är en grundläggande mänsklig aktivitet och ett av fundamenten för vår civilisation.

Genom dialog och utbyte kan vi förmedla förståelse och sprida grundläggande värderingar kring rättssystem, civila rättigheter och hållbart företagande. Genom affärskontakterna har vi unika kontaktytor till andra samhällen. Utan handel missar Sverige möjligheten att göra sin röst hörd i en globaliserad värld, och att uppnå verklig förändring. Våra företag har varit verksamma i Saudiarabien under många decennier.

Nu ställs frågan om Sveriges avtal med Saudiarabien ensidigt ska sägas upp som en reaktion på bristande mänskliga rättigheter för den saudiska befolkningen. Vi menar att det vore fel väg att gå. Mot bakgrund av att vi känner handelns påverkan på samhällsutvecklingen och att vi vet att dialog och stärkta relationer är en positiv kraft, vore det ett steg i fel riktning att säga upp avtalet. För svensk industris del kan det också få stora konsekvenser. Att Sverige är en attraktiv samarbetspartner är inget vi kan ta för givet. Det bygger på att vi är en långsiktigt trovärdig part. Vårt agerande i ett land, i en region eller i en bransch ger ekon i andra länder, regioner och branscher. I den meningen handlar avtalet mellan Saudiarabien och Sverige inte enbart om försvarsområdet. Det kommer få återverkningar på svenska företags verksamhet i landet och med stor sannolikhet även för svenska företag i andra länder.

Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner står på spel. Vi förväntar oss därför att regeringen hanterar frågan om Sveriges fortsatta samarbetsavtal med Saudiarabien med hänsyn till Sveriges och svenskt näringslivs långsiktiga internationella trovärdighet. I stället för att avbryta samarbetet bör fokus nu istället läggas på dialog och samtal kring en förlängning eller eventuella förändringar, med hänsyn till båda sidors gemensamma intressen. Skall Sverige utvecklas som exportnation måste respekten för ingångna avtal värnas. Den grundläggande svenska inställningen har varit och bör förbli att handelsutbyte är ett betydelsefullt verktyg för att främja utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati. Ett ovarsamt hanterande av ingångna avtal kan riskera att äventyra denna tradition.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.