Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”SVT måste tillåtas utveckla fler tjänster på nätet”

Man ska kunna lita på att vi strävar efter en nyhetsbevakning som är rättvis och lika hård mot alla. Därför kommer vi tydligare än tidigare att publicera utslagen i de fall där vi fälls i granskningsnämnden, skriver Hanna Stjärne.
Man ska kunna lita på att vi strävar efter en nyhetsbevakning som är rättvis och lika hård mot alla. Därför kommer vi tydligare än tidigare att publicera utslagen i de fall där vi fälls i granskningsnämnden, skriver Hanna Stjärne. Other: Eva Tedesjö

Jag är försiktigt positiv till att public service i framtiden finansieras via skattsedeln. Men att alla då är med och betalar innebär en utmaning och ställer nya krav på SVT. Därför måste vi bland annat tillåtas att utveckla nya onlinetjänster för dem som inte tittar på traditionell tv, skriver Hanna Stjärne, vd för SVT.

I mitten av oktober presenterades ett förslag till ny finansiering av public service. Förslaget innebär en öronmärkt public service-avgift som är teknikneutral och som samlas in via skattsedeln. Det är dags att modernisera tv-avgiften och jag är försiktigt positiv till förslaget.

SVT:s viktigaste kriterium när det gäller bedömningen av den nya finansieringen är och har varit hur den påverkar vårt oberoende. Public service-kommittén har lagt förslag som är tänkta att förhindra att public service genom den nya finansieringen hamnar närmare statsmakten. Några av förslagen när det gäller oberoendet behöver utvecklas – inte minst för att täta några uppenbara kryphål – men vi uppskattar ambitionen och förslagens riktning.

Vad innebär den nya finansieringsformen för publiken? Vad betyder det när finansieringen inte längre är beroende av om man har en tv-apparat hemma eller inte? Det faktum att alla är med och betalar för SVT är en utmaning som ställer nya krav och som förpliktigar. Det innebär minst sju saker, som är sanna i dag, men som vi ytterligare behöver förstärka inför framtiden:

1

Alla ska kunna ta del av SVT. Den nya finansieringsmodellen är teknikneutral. Alla i Sverige är med och finansierar. Det blir alltså än viktigare att vi tillåts utveckla tjänster också för de som inte har traditionell tv och text-tv utan tar del av SVT online. Redan i dag är det över en miljon svenskar som tar del av SVT enbart via SVT Play, SVT Nyheter och våra andra onlinetjänster. Det gäller inte minst unga människor som också har rätt till public service på de sätt som de önskar. Att alla ska kunna ta del av SVT innebär också att vi ska fortsätta utveckla tjänsterna med det långsiktiga målet att alla tjänster och program ska kunna användas oavsett eventuella funktionsvariationer.

2

SVT måste hålla benhårt på opartiskheten och sakligheten. Det är naturligtvis vårt mål redan i dag, men den nya finansieringsformen inskärper vikten av det än tydligare. Självklart kommer vi att då och då göra misstag – det är människor och inte maskiner som arbetar på SVT. Men man ska kunna lita på att vi strävar efter en nyhetsbevakning som är rättvis och lika hård mot alla, och vi ska vara transparenta i hur vi arbetar. Därför kommer vi bland annat tydligare än tidigare publicera utslagen i de fall där vi fälls i granskningsnämnden. Enligt eftervalsundersökningarna var SVT:s sändningar den viktigaste informationskällan för publiken inför valen 2010 och 2014. Vi strävar naturligtvis efter att vara det även i valet 2018. Men utmaningarna är stora, inte minst från sociala medier, som inte behöver ta några etiska hänsyn eller hålla sig till det som är sant och relevant.

3

SVT ska bidra med fler perspektiv. Tiden vi lever i är egentligen ganska motsägelsefull: Svenska folket har tillgång till mer information än någonsin tidigare, samtidigt som vi alla tenderar att ta till oss information som bekräftar vår världsbild och stödjer det som vi redan tycker. Detta riskerar att öka polariseringen i samhället och tilliten människor emellan. Vi utmanar nu både oss själva och publiken att söka fler perspektiv. Som en del av det gör vi en satsning på korta filmer på just temat ”Fler perspektiv” som startar på fredag.

Vi kommer framöver – också i skenet av den internationella konkurrensen – behöva fokusera än högre på programkvaliteten. Det kan i vissa genrer innebära en minskning i volym till förmån för andra höjda krav.
4

SVT ska vara hela Sveriges Television. Majoriteten av våra program produceras redan i dag utanför Stockholm, av ett stort antal kreatörer från olika delar av landet. Sommarlovsmorgon görs i Malmö. På spåret i Göteborg. Mitt i Naturen i Umeå. Vår tid är nu spelades in på västkusten och Fråga Lund i – just det – Lund. SVT finns på 34 orter runt om i Sverige och vi har under de senaste åren rationaliserat fram medel för att kunna anställa ett 60-tal fler journalister och öppna redaktioner ibland annat Södertälje och Helsingborg. Hela Sverige är med och finansierar SVT:s utbud, och vi ska därför bevaka vad som händer i hela landet. Det ska synas i SVT Play och vår nyhetsapp likväl som i tv-rutan.

5

SVT är en demokratisk arena och ska därför nå ut brett. Det demokratiska uppdraget kan bara fyllas om många använder SVT. Det är genom det som SVT blir en gemensam arena, en plattform för ett demokratiskt samtal. Som en pusselbit av flera i det krävs också fortsättningsvis populära program. Det är det som gör att så många också ser mindre kända program, eller program om smalare områden och som gör att så många vänder sig till SVT när samhället sätts på prov. Det är också bara då det spelar någon roll att så många delar av Sverige speglas i vårt innehåll. Populära kvalitetsprogram som många tar del av har också ett värde i sig. De skapar gemensamma referensramar som bidrar till ett Sverige som håller samman. Det är lika sant oavsett hur public service finansieras.

6

SVT ska vara kvalitetsledande. Vi är på många sätt kvalitetsledande. Vår journalistik och våra produktioner vinner återkommande priser internationellt och nationellt. Men vi kommer framöver – också i skenet av den internationella konkurrensen – behöva fokusera än högre på programkvaliteten. Det kan i vissa genrer innebära en minskning i volym till förmån för andra höjda krav. En höjd kvalitetsambition kommer dock inte leda till att alla kommer gilla allt. Det är en kreativ verksamhet vi bedriver, och vi måste därför också tillåtas experimentera och försöka. I vårt uppdrag ingår att vi ska vara nyskapande. Det kan man inte vara om man ständigt stryker medhårs.

7

Vår vision är att bidra till att alla i Sverige blir mer nyfikna och insatta. Utöver ett demokratiskt, socialt uppdrag har vi ett folkbildningsuppdrag som ska genomsyra det vi gör. Det ansedda Reuters Institute genomförde nyligen en forskningsöversikt över den i dag ganska omfattande forskningen om public service. Översikten visar entydigt att public service bidrar till en högre kunskapsnivå hos allmänheten, inte minst när det gäller samhällskunskap och nyheter. Sammanlänkat med det demokratiska uppdraget, folkbildningsuppdraget och uppdraget att vara hela Sveriges television finns det kulturella uppdraget. Det är i hög grad genom kulturen i vid bemärkelse – från musiken till dramatiken – vi får redskap att förstå oss själva och varandra, vilka vi är och varför. Vårt uppdrag att hålla Sverige samman blir än viktigare i en mer polariserad, globaliserad värld.

De olika delarna i uppdraget – oberoendet, opartiskheten, tillgängligheten, kvaliteten och en bredd i utbudet som sträcker sig från nyheter och samhälle till bildning och kultur – förstärker varandra. Public service är en hundraårig idé som överlevt därför att den visat sig stark och bra på att hantera omställningar i mediebranschen. Demokratier i länder med starka public service-företag har generellt, också starkare och mer kvalitetsinriktade kommersiella medier. Det gör sammantaget att demokratier med stark public service står bättre rustade för den nya tidens utmaningar. Det gynnas vi alla av. Därför är det rimligt att alla är med och betalar. Och därför ska vi se till att leva upp till de krav och förväntningar som följer med det.

DN Debatt.15 november 2017

Debattartikel

Hanna Stjärne, vd för SVT:
”SVT måste tillåtas utveckla fler tjänster på nätet”

Repliker

Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige:
”Låt inte SVT expandera som de vill på internet”

Slutreplik från Hanna Stjärne:
”I SVT:s uppdrag ingår att finnas på nätet”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.