Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”SVT:s ’Uppdrag granskning’ exploaterar människors oro”

Vi vet när det gäller andra brott, inklusive våldsbrott, att skillnader i registrerad brottslighet mellan invandrare och infödda till övervägande del beror på skillnader i uppväxtförhållanden, skriver Jerzy Sarnecki.
Vi vet när det gäller andra brott, inklusive våldsbrott, att skillnader i registrerad brottslighet mellan invandrare och infödda till övervägande del beror på skillnader i uppväxtförhållanden, skriver Jerzy Sarnecki. Foto: Patrik Österberg/IBL

DN DEBATT 24/8. I onsdagens ”Uppdrag granskning” ställs frågan varför invandrares bakgrund och kultur inte undersökts tillräckligt i syfte att förklara deras överrepresentation när det gäller våldtäkter. Men vetenskapen visar knappast att kulturell bakgrund skulle ha högre förklaringsvärde än andra variabler, skriver kriminologen Jerzy Sarnecki.

Att män från främmande länder och kulturer invaderar ett land och våldtar dess kvinnor är en urgammal fruktan som väcker människors vrede. Fientliga makter har genom historien ägnat sig åt fruktansvärda övergrepp på det invaderade folket och inte minst på kvinnorna. En uråldrig rädsla som har sitt upphov i verkligheten.

Men denna rädsla exploateras gärna av dem som söker makten i ett samhälle. Att rikta uppmärksamheten mot ett hot som kommer utifrån är ett gammalt beprövat knep för att samla nationen och dess medborgare bakom sig. Det finns inte ett mer effektivt sätt att få stöd i opinionen än att först väcka rädslan mot de andra, de från andra länder med annan kultur och annan religion, och sedan hävda att man har lösningen på problemet. 

För att ytterligare förstärka människors oro för man in ett element av konspiration och påstår att det bland eliten finns förrädare som medvetet, men genom att dölja sanningen för folket, främjar invandring av främmande kulturer i syfte att gynna egen makt och ekonomisk vinning.

Detta urgamla tema har under senare år vandrat ut från ljusskygga skrymslen och in i den allmänna debatten och har nu även nått public service. I onsdagens SVT-program ”Uppdrag granskning” (UG) ställs frågan varför invandrares bakgrund och kultur inte undersökts tillräckligt i syfte att förklara deras överrepresentation när det gäller specifikt våldtäkter.

Ingen hävdar att katolska präster tillhör en kultur som tillåter sex med barn. Det föreligger inget kulturellt missförstånd, prästerna är väl medvetna om att de bryter mot både kulturella normer och lagar.

Dramaturgin är klassisk: Berättelsen börjar med en gripande beskrivning av en ovanlig och ovanligt vidrig händelse: en kvinna som blivit utsatt för två överfallsvåldtäkter samma kväll av asylsökande män när hon passerar en flyktingförläggning. Därefter redovisas en statistisk undersökning av domar som redaktionen har gjort och som visar att utländska gärningsmän, särskilt nyanlända asylsökande från vissa länder, är kraftigt överrepresenterade som dömda för våldtäkter i allmänhet och överfallsvåldtäkter i synnerhet.

Sedan följer intervjuer med opinions­bildare som, utan att stödja sig på forskning på området, driver tesen att antalet våldtäkter i Sverige har ökat och att denna ökning är en konsekvens av att män från viss kultur har invandrat till Sverige. Man intervjuar också några unga män från Afghanistan som tolkas som om de bekräftar kulturhypotesen.

En intervju med en riksdagsledamot och några utdrag från en riksdags­debatt ska stödja tesen om att problemet aktivt döljs av det politiska etablissemanget. För forskningen på området får undertecknad svara. Detta trots att jag knappt sysslat med forskning kring specifikt våldtäkter, men däremot kring invandrare och brott i övrigt.

De som har forskat om förövare av våldtäkter intervjuas inte i programmet. UG har tydligen bestämt sig för att jag ändå är särskilt viktig i sammanhanget. De redovisar hur jag vid olika tillfällen resonerat dels kring behovet av att låta nationellt ursprung ingå som en variabel bland många när det gäller studier om invandrares överrepresentation i brott, dels hur jag försökt att förklara denna överrepresentation med utgångspunkt från egen och andras forskning.

Medan företrädarna för ”kulturhypotesen” kommer undan med ett minimum av kritiska frågor får jag som forskare desto fler. Bilden som hänger kvar är att företrädarna för ”kultur­hypotesen”, trots bristen på vetenskapligt stöd för denna, sitter inne med en sanning som ingen vill lyssna på, medan jag som forskare aktivt har motsatt mig denna av ideologiska skäl.

Jag har en mängd invändningar mot programmet. Utrymmet i denna artikel tillåter dock bara några få:

1

Att undersöka domar som underlag för en kulturhypotes, att gärningsmännens kulturella bakgrund har betydelse för antalet våldtäkter, är en minst sagt skakig metod eftersom cirka 98 procent av gärningsmännen inte finns med i det materialet. Mindre än 2 procent av alla våldtäkter leder nämligen till en lagföring/dom.

Domar utgör inte ett representativt urval av flera skäl, bland annat så anmäls våldtäkter av okänd i de flesta fall medan den som blir våldtagen av någon som denne har en nära relation eller en beroenderelation till sällan gör en anmälan, Det sistnämnda har tydligt framkommit inte minst genom metoo-rörelsen.

2

Den forskning som finns på området men som inte tas upp i programmet tyder på att kulturen i ursprungslandet inte har en avgörande betydelse för brott som en person begår i Sverige. En uppenbar orsak till detta är att det inte går att förklara beteendet hos några få individer ur en viss grupp med hela gruppens kultur. Vi vet när det gäller andra brott, inklusive våldsbrott, att skillnader i registrerad brottslighet mellan invandrare och infödda till övervägande del beror på skillnader i uppväxtförhållanden. Det finns anledning att tro att detta också gäller sexbrott även om mer forskning definitivt behövs.

En mer plausibel hypotes grundad i tidigare forskning är att unga, ensamma män som lever i grupp utan inflytande av den sociala kontrollen från familj och övriga samhället utvecklar en maskuliniserad subkultur där sexuella övergrepp av olika slag inte är norm­brytande.

Låt oss ta ett aktuellt exempel för att illustrera kultur kontra subkultur: Över hela världen avslöjas nu ett stort antal sexbrott som katolska präster begått mot barn. Men ingen hävdar att katolska präster tillhör en kultur som tillåter sex med barn. Det föreligger inget kulturellt missförstånd, prästerna är väl medvetna om att de bryter mot både kulturella normer och lagar. Det finns många möjliga förklaringar men ingen av dessa är kultur, däremot möjligen subkultur. Kulturell bakgrund är en egenskap du inte kan ändra på. Att förebygga bildandet av eller att få människor att bryta med en subkultur är däremot fullt möjligt.

3

I programmet framförs att antalet anmälda våldtäkter i Sverige har ökat kraftigt under senaste decennierna. Vi vet att huvudförklaringen till ökningen av antalet registrerade våldtäkter dels beror på lagändringar som utvidgar definitionen av våldtäkt samt, genom att jämföra olika datakällor, en ökad benägenhet att rapportera sexuella övergrepp.

Sannolikt har alltså antalet våldtäkter inte ökat i Sverige, alternativt är ökningen mycket begränsad. Samtidigt har invandringen från de utpekade länderna ökat kraftigt. En seriös diskussion om sambandet mellan invandring och våldtäkter förhåller sig till dessa fakta.

4

Vi måste ta reda på fakta; det är viktig att veta varför invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken (att de är överrepresenterade vet vi sedan länge.) Men jag har förståelse för de som befarar att frågan exploateras av antihumanistiska krafter. Konsekvenserna av att dela in människor efter etnisk/religiös/kulturell bakgrund och sedan tillskriva vissa grupper olika negativa egenskaper bör ingen ha missat. Detta har historien lärt oss.

UG pekar ut vissa grupper som överrepresenterade i våldtäkter och ställer sig frågan varför kulturell bakgrund inte har undersökts närmare som orsaksförklaring. Detta trots att tillgänglig vetenskap på området knappast ger vid handen att kulturell bakgrund skulle ha högre förklaringsvärde än ett antal andra variabler. Det är ett märkligt upplägg för ett program som sysslar med grävande journalistik.

DN Debatt.24 augusti 2018

Debattartikel

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi:
”SVT:s ’Uppdrag granskning’ exploaterar människors oro”

Repliker

Ulf Johansson, ansvarig utgivare för SVT:s program ”Uppdrag granskning”:
”Sarneckis tvärsäkerhet saknar forskningsstöd”

Ann Heberlein, teologie doktor i etik, riksdagskandidat (M):
”Kulturella föreställningar rimlig förklaring till överrepresentation vid sexualbrott”

Christian Diesen, professor emeritus i processrätt och Eva Diesen, forskare och föreläsare om sexualbrott:
”Viktigaste faktorn är förövarens kvinnofientlighet”

Slutreplik från Jerzy Sarnecki:
”Programmet har en märklig fixering vid en enda forskare”

Förtydligande 2018-08-24 10:00
Författarens länkar har lagts till i texten.
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.