Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-23 05:23

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/systemet-med-gode-man-ar-kapitalt-misslyckat/

DN Debatt

DN Debatt. ”Systemet med gode män är kapitalt misslyckat”

Länsstyrelserna är konsekvent kritiska i sina granskningar, statliga utredningar påtalar med jämna mellanrum allvarliga brister, medierna avslöjar återkommande grava fall av vanskötsel, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DN DEBATT 30/8. Personer som inte själv kan sköta sina egna ekonomiska och rättsliga angelägenheter har rätt att få en så kallad god man. Systemet har visat sig fungera dåligt och medierna uppmärksammar inte sällan gode män som har misskött sina uppdrag. Direktiven till den utredning som pågår är för försiktiga och vi vill ställa skarpare krav, skriver fyra liberaler.

Den som inte själv kan sköta sina egna ekonomiska och rättsliga angelägenheter har rätt att få en ställföreträdare utsedd. En sådan person kallas för god man. God man är ett frivilligt uppdrag, som förordnas av tingsrätter och kommunernas överförmyndare. Sju länsstyrelser har i sin tur i uppdrag att granska de kommunala överförmyndarnas granskningsverksamhet.

Systemet har visat sig fungera dåligt. Medierna uppmärksammar inte sällan gode män som har misskött sina uppdrag. Länsstyrelserna riktar löpande allvarlig kritik mot kommunernas överförmynderiverksamhet, utan att dessa som en konsekvens synes bättra sig. Kommunernas granskning av de gode männen är för långsam och för dålig.

Många kommuner har problem med rekryteringen av gode män. Samtidigt ökar kraven på de gode männens redovisning – uppdraget, som är frivilligt, blir mer och mer komplicerat och tidskrävande.

Riksrevisionen kom 2017 med en mycket tydlig rapport om gode man-systemets allvarliga brister (”Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta”, RiR 2017:33). Riksdagen beslutade därefter genom ett tillkänna­givande att regeringen måste ta itu med en modernisering av lagstiftningen. Regeringen tillsatte därför i juni en utredning med detta syfte. Det är angeläget att utredaren nu vågar presentera skarpa förlag till åtgärder som skyddar de som mest behöver det.

47 kommuner köper ställföreträdartjänster från privata företag. Flera av dess kommuner har inte på något grundligt sätt utrett lagrummet för att tillsätta bolagsanställda eller kommunala tjänstemän som ställföreträdare. Och när kommuner har gjort utredningar så konstaterar man att rättsläget är osäkert.

I en utredning av riksdagens utredningstjänst som Liberalerna har beställt framgår det att 18 kommuner har kommunalt anställda ställföreträdare. Detta trots att uppdraget enligt lagstiftningen är individuellt. 47 kommuner köper ställföreträdartjänster från privata företag.

Flera av dessa kommuner har inte på något grundligt sätt utrett lagrummet för att tillsätta bolagsanställda eller kommunala tjänstemän som ställföre­trädare. Och när kommuner har gjort utredningar så konstaterar man att rättsläget är osäkert. ”Rättsläget är oklart och det råder delade meningar om lagligheten i att anlita professionella förvaltarföretag” skriver till exempel överförmyndarnämnden i Kungälvs kommun.

Att godmanskap är ett uppdrag för frivilliga har ibland sina fördelar. Den frivillige gode mannen kan genom personligt engagemang göra mer för en person än vad som skulle kunna förväntas av en yrkesperson. Det har också sina nackdelar. En är att likvärdigheten i stöd till huvudmännen är ojämn. Och, desto allvarligare, det är svårt att hitta frivilliga som vill ta på sig ställföreträdarskap av en mer krävande natur, till exempel stöd för psykiskt sjuka. ”Det har blivit svårare och svårare att få frivilliga att ta på sig uppdrag som förvaltare och gode män, särskilt i mer komplicerade ärenden”, skriver till exempel den gemensamma överförmyndarnämnden för södra Hälsingland i sin utredning om att upprätta en förvaltarenhet.

Bristerna i ställföreträdarsystemet har varit kända i många många år. Länsstyrelserna är konsekvent kritiska i sina granskningar, statliga utredningar påtalar med jämna mellanrum allvarliga brister i systemet, medierna avslöjar återkommande grava fall av vanskötsel.

Regeringen har svarat med en gradvis skärpning i kontrollen av gode män. Den frivilliga gode mannen blir förlagd med vite om hen inte rapporterar rätt och i rätt tid. Detaljnivån i rapporteringen ökar, digitala banktjänster och legitimationer för olika förvaltningar gör arbetet mer krävande att utföra.

Människor lägger samtidigt mindre tid på frivilliguppdrag, och mer tid på arbete. Högre krav på de frivilliga, samtidigt som antalet frivilliga minskar, håller inte. Även om kommuner kan upprätta gemensamma förvaltningar så kan man inte matcha behovet av frivilliga ställföreträdare mot hur många det finns. De som allra mest behöver en ställföreträdare får ingen.

Regeringen har varit alltför försiktig i sitt utredningsdirektiv av ställföreträdarväsendet. Men lämnar utrymme åt utredaren att komma med skarpa förslag. Vi liberaler ställer följande krav på den nya lagstiftningen och förvaltningen av ställföreträdarsystemet:

1Att upprättandet av och villkoren för de kommunala förvaltningsenheter vars anställda är ställföreträdare i svårrekryterade fall förtydligas.

2Att upphandling av ställföreträdare från idéburna organisationer och det privata näringslivet också ska vara ett möjligt sätt att tillgodose behovet av ställföreträdare. Lagrummet för detta måste förtydligas.

3Att en nationell tillsynsmyndighet inrättas. Det har tidigare föreslagits att en av länsstyrelserna ska få ett nationellt samordningsuppdrag. Detta är i vår mening otillräckligt. En nationell myndighet som utfärdar gemensamma och likvärdiga rapporteringskrav för ställföreträdare i hela landet behövs.

4Den nationella myndigheten bör också få ett uppdrag att föra ­offentlig statistik. Ingen har i dag ett tydligt ansvar för detta. Öppna jämförelser av kommunernas handläggningstakt och kvalitet gör det möjligt för kommunerna att uppmärksamma brister och att utveckla verksamheten när det behövs.

5Ett nationellt ställföreträdarregister måste upprättas så att överförmyndarförvaltningarna kan sortera bort ställföreträdare som har visat sig olämpliga för uppdraget i någon annan kommun än den egna.

Stöd till de mest utsatta, som inte ens kan ta vara på sina egna ekonomiska intressen, måste vara en kärnuppgift för samhället. Ändå har vi kapitalt misslyckats. Varför har det blivit så kan man undra. En del av svaret är att de som behöver stödet faktiskt inte har kapacitet att ta hävda sina intressen. De är inga tydliga kravställare.

En annan del av svaret är att de frivilliga ställföreträdarna också är svaga som grupp. Det finns inga intäkter att tala om, de föreningar som finns har inga stora kanslier och anställda opinionsbildare. De som behöver ställföreträdare är i riktig mening det glömda Sverige.

Ämnen i den här artikeln:

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt