Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Trots extrempartier ökar inte främlingsfientligheten”

Efter EU-valet i våras arrangerades i Paris en demonstration i protest mot framgångarna för det främlingsfientliga franska partiet Nationella fronten.
Efter EU-valet i våras arrangerades i Paris en demonstration i protest mot framgångarna för det främlingsfientliga franska partiet Nationella fronten. Foto: Francois Mori

Ny rapport i dag. Radikala högerpartier har nått framgångar i Europa. Det tolkas som att negativa attityder mot invandrare ökar, men det är fel. Sett över lång tid minskar de. Invandringskritiska partier lockar till sig väljare som redan stöder partiernas budskap, skriver forskarna Andrea Bohman och Mikael Hjerm.

Eftervalsdebatten i Sverige har till stor del handlat om att hitta förklaringar till Sverigedemokraternas valresultat. Ända sedan Nationella fronten gjorde entré på den politiska arenan i Frankrike på 1980-talet har debattörer och experter försökt förstå vad som ligger bakom framväxten av radikala högerpartier. Enkla förklaringar tar fasta på att motståndet gentemot invandring har ökat, framför allt gentemot invandrare från vissa kulturer och religioner. Forskningen visar emellertid att det inte finns några enkla förklaringar, utan att deras valframgångar beror på en mängd olika faktorer.

Partierna tillhandahåller något som efterfrågas av vissa väljare, nämligen en politik för att minska invandringen och bevara den egna nationen. De har också blivit bättre organiserade och skickligare på att framföra sitt budskap på ett sätt som fler väljare känner sig bekväma med. Det faktum att den klassiska socioekonomiska höger-vänsterskalan trycks samman när etablerade partier rör sig mot mitten är också en viktig faktor. Det skapar utrymme för radikala högerpartier att erbjuda ett politiskt alternativ samtidigt som politiken förskjuts från den socioekonomiska dimensionen mot en kulturell dimension.

Framgången för de radikala högerpartierna runt om i Europa har ofta tagits till intäkt för att främlingsfientligheten ökar. Detta är en felaktig tolkning, då det inte sker någon generell ökning av främlingsfientligheten. Sett över lång tid minskar främlingsfientligheten, medan den under 2000-talet är relativt stabil, men det finns skillnader i utvecklingen mellan olika länder. De radikala högerpartiernas valframgångar är i stället främst ett uttryck för hur framgångsrika de varit att locka till sig väljare som redan stöder partiernas budskap.

Medan analyser av vad som ligger bakom radikala högerpartiers valframgångar är viktiga är det dags att också analysera konsekvenserna av deras framgångar. Precis som traditionella politiska partier strävar dessa partier efter att fånga upp väljarnas åsikter samtidigt som de vill övertyga andra som inte delar dessa åsikter om sitt eget budskap. Tillsammans med tidigare forskning som visar att politiska budskap påverkar människors attityder samt att utmålandet av invandrare som hot leder till ökad främlingsfientlighet ger detta starka skäl att tro att den ökade närvaron av radikala högerpartier påverkar väljarnas attityder kring invandrare och invandring.

Med hjälp av data från den europeiska socialundersökningen (ESS) har vi undersökt sambandet mellan radikala högerpartiers representation i nationella parlamentet och attityder till invandring i 16 europeiska länder. Vi har ställt oss frågan om länderskillnader när det gäller utvecklingen i invandringsmotstånd mellan åren 2002 och 2012 kan förklaras av de radikala högerpartiernas parlamentariska representation. Vi har tittat på tre olika utfall: För det första har vi undersökt om människor blir mer negativt inställda till invandring där dessa partier är representerade. För det andra om människor blir mer benägna att föredra invandrare med samma etniska ursprung som de själva. För det tredje om vissa människor blir mer negativa till invandring samtidigt som andra blir mer positiva till invandring. Slutsatsen är att de radikala högerpartiernas framgångar inte per automatik påverkar människor attityder till invandring. Varken det generella invandringsmotståndet, motståndets karaktär eller polariseringen påverkas av radikala högerpartier. Generellt sett ökar alltså inte invandringsmotståndet till följd av de radikala högerpartiernas närvaro, och inte heller kan nivåskillnader mellan olika länder i invandringsmotstånd förklaras av detta.

Vad innebär då resultaten från studien i ett bredare perspektiv? Innebär de att framväxten av radikala högerpartier i Europa saknar betydelse? En sådan tolkning är inte bara problematisk utan direkt felaktig av flera skäl:

För det första utesluter inte studiens resultat att radikala högerpartier kan påverka annat hos människor utöver deras attityder. Tidigare forskning visar att människor är mer benägna att handla i enlighet med sina attityder om de upplever att omgivningen är mer tillåtande. Deras närvaro kan följaktligen medföra att folk som är invandringsfientliga blir mer benägna att agera utifrån sina attityder, till exempel genom att bemöta och behandla människor olika beroende på ursprung och utseende.

För det andra kan radikala högerpartier även påverka invandrings- och immigrationspolitiken i ett land. Detta kan ske både direkt om de lyckas ta plats i regeringen, och indirekt om traditionella partier anammar de radikala högerpartiernas idéer i syfte att försöka vinna deras väljare.

För det tredje finns det en risk att närvaron av radikala högerpartier påverkar människor som inte räknas in i deras definition av den nationella gemenskapen. Om man som invandrare blir utpekad som illegitim utnyttjare av välfärdssystemet, brottsling eller som ett hot mot vissa kulturella värden kan det bidra till att ytterligare försvåra integrationsprocessen.

Vår studie leder till slutsatsen att radikala högerpartier inte automatiskt påverkar människors attityder till invandring. I stället tycks främlingsfientligheten och invandringsmotståndet ligga stadigt på samma nivå eller till och med minska något i majoriteten av Europas länder. Detta betyder att radikala högerpartier endast har begränsade möjligheter att påverka politiken genom att övertyga fler väljare om deras hållning i invandringsfrågan. I stället ligger deras möjligheter i att mobilisera fler väljare som redan sympatiserar med deras budskap eller i att erhålla direkt inflytande på politiken. Det senare kan ske genom att fungera som regeringspartner eller om de etablerade partierna tar över deras frågor. När det gäller framtidens invandrings- och integrationspolitik innebär det att initiativet i första hand ligger hos övriga politiska partier.

Bakgrund. 16 undersökta länder

Radikala högerpartier i nationella parlament någon gång under perioden 1999–2012:

Belgien Vlaams Belang, Nationella fronten; Danmark Dansk Folkeparti; Finland Sannfinländarna; Frankrike Nationella fronten; Nederländerna Frihetspartiet, Pim Fortuyns lista; Norge Fremskrittspartiet; Polen Polska familjeförbundet, Självförsvar; Schweiz Schweiziska Folkpartiet (SVP); Slovenien Slovenska nationalistpartiet (SNS); Sverige Sverigedemokraterna; Ungern Jobbik; Portugal inget; Spanien inget; Storbritannien inget; Tyskland inget; Irland inget.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.