Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Tydligare regler gör det lättare hyra ut bostadsrätt”

”Rimlig avvägning.” Bostadsrättshavaren ska betala en avgift till föreningen för att få hyra ut sin lägenhet, samtidigt som det blir möjligt för uthyraren att ta betalt för sina verkliga kostnader. Det skriver bostadsministern och företrädare för tre bostadsrättsorganisationer, som aktivt kommer att informera föreningarna.

Bostadsbristen är stor i tillväxtregionerna och det är därför angeläget att pröva alla möjligheter att få fram fler lägenheter. Regeringen arbetar med en rad åtgärder för att förenkla och snabba på byggprocessen. Men det tar tid innan åtgärderna får tillräcklig effekt.

Under tiden vi väntar på att nya hus blir färdiga står många människor i akut behov av bostad. Vi kan inte bygga bort bostadsbristen över en natt. I debatten framförs då och då att det står bostadsrätter lediga, och att detta beror på ett krångligt regelverk för andrahandsuthyrning.

Vi som undertecknar den här debattartikeln är nu överens om tre åtgärder som ska underlätta uthyrningen av outnyttjade bostadsrätter. I och med detta tydliggörs och moderniseras reglerna samtidigt som det innebär en rimlig avvägning mellan bostadsrättshavarens rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand och föreningens intresse av en fungerande förening.

Överenskommelsen innehåller följande delar:

● Regeringen kommer inom kort att lägga förslag om ändringar i bostadsrättslagen som syftar till att göra det lättare för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. En bostadsrättshavare ska inte längre behöva anföra beaktansvärda skäl för att hyra ut, utan endast skäl.

Principen om att det är bostadsrättsföreningen som fattar beslut efter framställning från den som vill hyra ut förändras inte. Den finns kvar som tidigare. Men det finns omständigheter där vi anser att det kan finnas anledning att vara mer generös än i dag utan att detta försämrar förutsättningarna för bostadsrättsföreningarnas verksamhet.

En sådan är då bostadsrättshavaren inte har för avsikt att flytta tillbaka, men ändå bör tillåtas få hyra ut. En lägenhet kan till exempel visa sig vara svårsåld och försäljningen därför dra ut på tiden. Det är ganska rimligt att man under sådana förhållanden under en tid kan få hyra ut sin lägenhet.

Redan i dag är det i viss mån tillåtet att hyra ut sin lägenhet till en närstående. Vi är också överens om att regelverket bör vara mer generöst i det här avseendet och att det generellt sett normalt bör vara tillåtet att upplåta en bostad åt en närstående. Det är också frågeställningar som togs upp i ett brev som bostadsrättsorganisationerna skickade till regeringen i samband med att förslaget om ändringar i bostadsrättslagen bereddes under hösten 2012.

Trots förändrade regler finns det situationer då en bostadsrättsförening har stark befogad anledning att neka andrahandsuthyrning, något som också beaktas i förslaget. En något mer positiv inställning till andrahandsuthyrning får inte försämra bostadsrättsföreningens möjlighet att förvalta och sköta sin fastighet.

● Regeringen kommer att föreslå riksdagen att en avgift för andrahandsupplåtelse införs. Vid andrahandsuthyrning, och särskilt om det är en liten förening, orsakar uthyrningen vissa merkostnader för föreningen. Det är därför rimligt att föreningen får möjlighet att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut.

Regeringen föreslår att taket för avgiftens storlek ska vara maximalt tio procent av prisbasbeloppet per år (4.450 kronor 2013). Rätten till, och grunden för avgiften ska anges i föreningens stadgar.

● Organisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna kommer att ta fram informationsmaterial och förslag till nya normalstadgar i enlighet med den föreslagna lagändringen. Normalstadgar är de stadgar som organisationerna tar fram för de bostadsrättsföreningar som är medlemmar och som en betydande andel av medlemmarna också väljer att anta.

Likaså kommer HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna att genomföra informationsinsatser och ge råd till sina föreningar och dess medlemmar om andrahandsuthyrning.

Ett antal åtgärder för att underlätta och stimulera andrahandsuthyrningen har genomförts. Schablonavdraget har höjts vid ett flertal tillfällen sedan 2006, för att stimulera uthyrning. Den 1 januari 2013 höjdes schablonavdraget från 21.000 kronor till 40.000 kronor.

Den 1 februari 2013 trädde nya hyresregler för uthyrning av privatbostad i kraft som innebär att bostadsrättshavaren kan ta ut en hyra som motsvarar de fulla kostnader som denne har för sin lägenhet.

Med den överenskommelse vi nu gjort kommer regelverket kring andrahandsuthyrning att bli ännu tydligare. Vår förhoppning är att detta leder till ett bättre utnyttjande av de bostäder vi redan har.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.