Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn”

Ålderstester? Ska Sverige fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år och behandla dem som barn under 18 år? Det är en känslig fråga och jag tar upp den utifrån en övertygelse om att en seriös diskussion om relevanta sakfrågor är det som i längden bäst gagnar Sveriges öppna och generösa invandrings- och flykting­politik, skriver Staffan Danielsson.

Sverige har bland de mest öppna och generösa invandringsbestämmelserna i världen, med god förankring i folkdjupet. Som världen ser ut med oerhörda ekonomiska klyftor och med 34 miljoner människor på flykt är fri invandring inte möjlig utan det måste finnas regelverk. Det är viktigt att dessa behandlar invandrare och flyktingar likvärdigt och förutsägbart.

Sveriges befolkning uppgår till knappt 2 procent av EU:s men Sveriges andel av beviljade uppehållstillstånd bland EU:s länder ligger de senaste 11 åren 4–6 gånger högre, mellan 8 och 12 procent. Under åren 2006 till 2009 sökte cirka 42.000 människor asyl i Frankrike, cirka 29.000 i Storbritannien, cirka 27.000 i Sverige, cirka 23.000 i Tyskland och cirka 17.000 i Italien.

Antalet ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) har ökat kraftigt i EU under 2000-talet, från 2 procent av de asylsökande till 10 procent. Totalt i världen sökte mer än 15.500 ensamkommande barn asyl 2010, vilket utgör cirka 4 procent av det totala antalet asylsökande. Flest kom till Sverige (2.400). De ensamkommande domineras av pojkar från Afghanistan och Somalia.

Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU. Till skillnad från Sverige tar stora länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien emot betydligt färre.

Migrationsverket bedömer att antalet ensamkommande under 18 år till Sverige kommer att öka till 3.100 år 2012 och 3.300 år 2013. Utvecklingen i Afghanistan och Somalia är allvarlig och ökningen torde kunna bli betydligt större.

Eftersom så många av de ensamkommande väljer att ta sig till Sverige, vanligen genom kanske 7–8 länder, har Sveriges kostnader för mottagningen ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 1.500 miljoner kronor per år, vilket är hela 40 procent av de totala kostnaderna för alla som söker asyl. Migrationsverket betalar 1.900 kr per dygn till kommunerna som ordnar boendet, och årskostnaden ligger runt 500.000 kr för en ensamkommande under 18 år. Kapaciteten för att kunna ta emot de ensamkommande är mycket ansträngd.

Kommunerna gör ofta upphandlingar av sina boenden, vilket enligt uppgifter i medierna har lett till att vinstmarginalerna för en betydande del av dessa kan ligga över 15 procent och mer. Orsaker torde bland annat vara brådskan och behovet av marginaler. Riksrevisionen skriver i en rapport att det finns risk för att kommunerna och de privata aktörerna saknar incitament till att fakturera rimliga kostnader, eftersom Migrationsverket inte ställer krav på mer detaljerade fakturor när man betalar ut bidragen. Här behövs uppstramning.

Det finns självfallet mycket starka drivkrafter för att fly från till exempel Afghanistan och Somalia, och de allra flesta som kommer hit bedöms ha asyl- eller skyddsskäl.

Danmark och Finland tar liksom länderna på kontinenten emot färre flyktingar (cirka 3–4.000 per år) och få ensamkommande flyktingar under 18 år i jämförelse med Sverige. Till Finland kom 2010 329 ensamkommande och 2011 150. Norge tog 2009 emot fler ensamkommande minderåriga än Sverige, 2.500, men siffran sjönk dramatiskt 2010 till 890.

Orsaken till att antalet ensamkommande under 18 år sjunkit så kraftigt i Norge och Finland torde ha samband med att man infört ålderstester i tveksamma fall genom handledsröntgen och tandundersökning, samt att man har något mer restriktiva principer än Sverige bland annat för att utfärda uppehållstillstånd. Testerna är frivilliga men avvisar man dem innebär det nackdelar i den fortsatta utredningen.

I Danmark genomfördes år 2009 120 åldersundersökningar där 73 procent av de undersökta bedömdes vara 18 år eller äldre. Av de 83 åldersundersökningar som genomfördes på asylsökande i Finland 2010 bedömdes 50 vara över 18 år. År 2010 genomgick 600 personer åldersundersökning i Norge. 289 av dessa personer, eller 48 procent, bedömdes då vara 18 år eller äldre.

Socialstyrelsen har nyligen granskat denna problematik och avsnittet i migrationshandboken har uppdaterats och förtydligats för att ge bättre stöd för åldersbestämningar, men Sverige fortsätter att ha betydligt generösare regler.

Det förefaller enligt ovan att en del av dem som söker asyl som ensamkommande och uppger sig vara under 18 år egentligen är äldre, i vissa fall betydligt äldre. Det är mycket ovanligt att asylsökande kan uppvisa pass eller andra identitetshandlingar, vilket ju inte ska lända dem till nackdel. Det kan också vara förståeligt att människor som vill ha asyl försöker komma i åtnjutande av de fördelar som det har att ansöka som minderårig, till exempel särskilt gruppboende, rätt till god man, behandling med förtur och att avvisning tillbaka endast kan ske om mottagande av till exempel anhörig ordnats.

Migrationsministern kartlägger nu skillnaderna i åldersbedömning mellan de nordiska länderna, i syfte att eftersträva enhetlighet, vilket är bra.

Det synsätt som Sverige har vad gäller ensamkommandes ålder är att de är flyktingar och bör tros på sina ord, samt att man hellre bör fria än fälla. Jag kan dela den grundinställningen, men samtidigt gör det faktum att Sverige nu tar emot så oproportionerligt många ensamkommande flyktingar under 18 år – mest i EU – att vi kanske måste harmoniera våra regler mer med vår omvärld.

Det är också uppenbart otillfredsställande om vuxna män placeras på boenden för barn under 18 år, det är inte rätt mot vare sig ungdomarna under 18 år eller de olika personalgrupperna. Dessutom skulle ett antal platser frigöras för ensamkommande under 18 år om det visar sig att en del som nu placerats där i stället borde klassas som vuxna. Detta skulle lätta på trycket och dessutom innebära betydande kostnadsminskningar. Den som är ensamkommande flykting och vuxen har ju självfallet kvar sin rätt till asylprövning, även om han inte längre klassas som barn under 18 år.

Detta är känsliga frågor att diskutera och jag gör det utifrån Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik och utifrån en övertygelse att det i längden bäst gagnar en fortsatt sådan politik att relevanta sakfrågor seriöst kan diskuteras.

Den konkreta sakfråga som jag lyfter fram är således om Sverige ska fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år, regelmässigt med asylskäl, och behandla dem som barn under 18 år med de effekter på antalet och på mottagningskostnaderna som jag har redovisat. En ensamkommande från berörda länder som efter åldersbestämning bedöms vara över 18 år kommer med stor sannolikhet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige vilket är bra. Men har inte Sverige både en rätt och närmast en skyldighet att utifrån kraven på likabehandling och förutsägbarhet säkerställa att män över 18 år mottas som sådana och inte som barn?

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.