Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Unik chans att göra positivt vägval för vår miljö nästa år”

2014 var året då världens största solenergianläggning invigdes, Ivanpah Solar Electric Generating System i Mojaveöknen, USA. Möjligheterna att försörja världen med 100 procent miljövänlig energi ser goda ut, skriver Svante Axelsson och Johan Rockström.
2014 var året då världens största solenergianläggning invigdes, Ivanpah Solar Electric Generating System i Mojaveöknen, USA. Möjligheterna att försörja världen med 100 procent miljövänlig energi ser goda ut, skriver Svante Axelsson och Johan Rockström. Foto: Foto: TT

Möjligheternas år. Under 2015 ska FN besluta om nya hållbarhetsmål. Det finns många skäl att vara optimistisk – bland annat solenergins segertåg och ­oväntat snabba utsläppsminskningar. Nu kräver vi att Sverige tar täten i det globala ­moderniseringsprojektet, skriver Svante Axelsson och Johan Rockström.

Året 2015 kan visa sig bli ett av de viktigaste åren i mänsklighetens moderna historia. ”Möjligheternas år” erbjuder unika tillfällen som ger skäl för en positiv framtidstro. Det saknas inte problem eller hotbilder. Mitt i en värld där vår uppmärksamhet upptas av finansiell osäkerhet, geopolitisk instabilitet i vårt närområde, främlingsfientlighet och en unik politisk turbulens på hemmaplan, står planetens framtida stabilitet på spel, och med den vår långsiktiga möjlighet att säkra ekonomisk utveckling och mänsklig välfärd. De globala klimatutsläppen måste börja minska om vi skall kunna undvika självförstärkande processer som leder till en okontrollerad global uppvärmning.

Dramatiska ord. Men det är till detta vägskäl mänskligheten har nått.

I september skall FN slå fast de globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals (SDG:s). Ambitionerna är höga: radera all hunger och extrem fattigdom till 2030, hälsovård och utbildning åt alla, med mera. Sam­tidigt föreslås att dessa mål skall uppnås utan att globala miljömål för ett stabilt klimat, hållbara hav, bibehållen biologisk mångfald och säker tillgång på färskvatten överskrids. 2015 ser vi glädjande nog för första gången konturerna av ett nytt utvecklingsramverk, där ekonomisk utveckling sker inom ramen för planetens säkra manöverutrymme.

Det andra avgörandet under 2015 kommer när världens ledare samlas i Paris i december, för att slå fast ett klimatavtal som ger världen en chans att undvika en global uppvärmning som överskrider två grader.

Vi har båda arbetat med miljöfrågor i 25 år, och aldrig har vi upplevt en så motsägelsefull tid som nu. Ena morgonen vaknar man upp deprimerad, tyngd av berget av empirisk forskning som visar på de oacceptabla miljörisker vi utsätter oss själva och våra barn för. Nästa morgon vaknar man upp upprymd av att ny teknologi och smarta systemlösningar gör det möjligt att övergå till fossilfri modern välfärdsutveckling och säkra goda liv åt alla, samtidigt. Det var länge sedan det fanns skäl att vara så optimistisk. Exemplen är många, och låt oss här lyfta fram några.

1 Världen kan försörjas med 100 procent förnybar energi. Prisutvecklingen på förnybar energi i allmänhet och solceller i synnerhet är en av de mest glädjande globala trenderna. 2014 får man minst fyra gånger så mycket solceller för varje tusenlapp som man fick 2010, och priset fortsätter att sjunka. I dag är det i flera länder billigare att producera sin egen solel än att köpa el från nätet. ”Stenåldern försvann inte för att stenen tog slut”, har OPEC:s tidigare generalsekreterares shejk Yamani sagt. Sannolikt kommer vi att övergå till förnybar energi innan oljan och kolet är slut, eftersom alternativen är klimatneutrala och i flera fall billigare.

2 Det går snabbare och lättare att minska utsläppen av växthusgaser än vad de flesta tror. Erfarenheten av åtgärder vi redan har genomfört visar att utsläppen minskar snabbare än beräknat, och till en lägre kostnad. EU:s mål om att minska utsläppen med 20 procent till 2020 jämfört med 1990 är i princip genomfört fem år före utsatt tid. Politikerna vågar inte spänna bågen och överskattar systematiskt kostnaden av att minska utsläppen av växthusgaser.

Detta bekräftas också i den internationella högnivå rapporten ”The New Climate Economy”, som tagits fram av ledande ekonomer och som Sverige varit med om att initiera. Den visar att det i många fall är lönsamt för enskilda länder att gå före i klimatarbetet. Dessa erfarenheter är enormt glädjande i ljuset av klimatförhandlarnas handlingsförlamning.

Men staterna spelar med dubbla agendor. På hemmaplan vill många länder minska utsläppen snabbare än vad de lovar på FN-möten. Tyskland, världens fjärde största ekonomi, genomför just nu en imponerande energi­omställning där all kärnkraft skall vara avvecklad till 2022 samtidigt som utsläppen av växthusgaser skall minskas med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. De börjar nu att med legala medel stänga ned både kärnkraft och kolkraft. Sannolikt kommer Tysklands mål om att i princip bara använda förnybar energi 2050 påverka världens utveckling mer än de globala klimatförhandlingarna, genom den teknikutveckling den leder till och som sprids globalt. Även Kina är på väg att minska sina kolkraftverk, och de egna planerna visar att de kommer att ”peaka” utsläppen från kolkraften 2020. FN:s klimatförhandlingar är ändå viktiga eftersom de kan lägga en global miniminnivå för nationella åtaganden. De snabba globala utsläppsminskningar som är nödvändiga kommer att utgå från länders och företags erfarenheter – länder kommer att tävla om att bli fossiloberoende eftersom det är bra för hälsan, jobben och ekonomin.

I Sverige finns möjligheten att kombinera tillväxt och hållbarhet i syfte att bygga en ny välfärd. Utmaningarna är tydliga men rymmer också möjligheter – arbetslösheten hög, räntan är låg och de 4.000 miljarderna i det svenska pensionssystemet letar efter hållbara investeringar. Allt fler branscher, bland annat inom fordonsindustrin, bygg- och energisektorn, visar att de kan utveckla hållbara fossilfria affärslösningar. Samtidigt är det detta som gör oss så frustrerade.

Det är bara ledarskapet som saknas. För det behövs långsiktiga spelregler, politiskt etablerade gränser, inom vilka vi kan ha ekonomisk tillväxt, innovation och välfärd. För första gången vet vi att vi kan skala upp teknologiska lösningar som är ekonomiskt konkurrenskraftiga och hållbara, för förnybara energisystem, hållbar matproduktion och hållbar förvaltning av skogar och hav. Vi ser alltmer som pekar på att vi närmar oss ett nytt teknologisprång inom den digitala revolutionen, nanoteknologin och nästa generation ellagring, för att nämna några exempel.

Vi föreslår därför två politiska nyårslöften till alla politiska ledare i Sverige:

• Att Sverige visar internationellt ledarskap, och utvecklar en ”berättelse” och en operationell strategi för hur nästa moderniseringsprojekt av samhället kan utvecklas inom planetens gränser.

• Att Sverige tar fram en vision om en omvandling till en hållbar välfärd, där vi sätter som mål att bli världens första fossilfria nation till år 2030. Vi kan visa världen att det går att bygga en modern välfärdsstat inom de ekologiska gränserna.

Frågan är om något land i världen har bättre förutsättningar än Sverige att ta täten i en sådan modern välfärdsutveckling inom planetens och naturens gränser. Vi behöver ett blocköverskridande samhällskontrakt så att all den goda kraft som i dag ligger i vänteläge bland kommuner, näringsliv, fackförbund, trossamfund, miljöorganisationer och människor i allmänhet kan släppas fri! Låt oss ta vara på möjligheternas år 2015.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.