Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ursprungsmärk även mat som serveras på restaurang”

På skolor serveras ofta importerad mat som tillverkats under oacceptabla villkor, skriver Gustav Fridolin och Åsa Romson.
På skolor serveras ofta importerad mat som tillverkats under oacceptabla villkor, skriver Gustav Fridolin och Åsa Romson. Foto: Fredrik Sandberg/ TT

Resistenta bakterier hälsohot. Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör.

Maten är en fråga som rör oss alla. För många av oss är det ett intresse att laga mat, och njuta av en middag med familj och vänner. För oss föräldrar är det en daglig fråga om att barnet får i sig tillräckligt av allt som en växande kropp behöver. Inom idrotten och äldreomsorgen är bra mat helt avgörande för prestationen och hälsan. I skolan är det viktigt för barnens möjligheter att lära. För bonden och kocken är maten ett arbete och en stolthet.

Maten är också en politisk fråga. Rapporterna om hur grisar behandlas i Danmark och om antibiotikaresistens i danskt fläskkött gjorde maten till en huvudfråga i EU-valet. Detta engagemang för bra mat vill vi gröna bära vidare till valet i september.

I affären är vi många som väljer miljövänligt och ställer krav på matens kvalitet. Vi är beredda att betala några kronor extra för att veta att maten är ekologisk och producerad med hänsyn till djuren. Men i skolor och äldreboenden serveras ofta mat som är tillverkad under villkor vi inte accepterar i Sverige, och som är transporterad över halva Europa eller ännu längre. Det kan inte vara okej.

På köttbitarna i affären kan vi läsa var maten kommer ifrån, men när köttet stoppas in i en korv eller lasagne får vi som konsumenter plötsligt inte veta något längre. Denna brist på information hindrar oss konsumenter att göra medvetna val.

Det miljövänliga och lokala är i dag ofta dyrare än konventionellt och importerat. Det beror på att sämre produktion och transporter inte står för sina miljökostnader och subventioneras. Det ska inte behöva vara en fråga om storleken på plånboken om man kan köpa bra mat.

I många länder används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Djuren hålls i så dåliga miljöer att de behöver pumpas med antibiotika för att inte bli sjuka. Utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är i dag ett av de största hälsohoten. Varje år dör 25 000 européer av antibiotikaresistens. Sveriges bönder har tagit stora steg för att bli kvitt slentrianmässig antibiotikaanvändning. Då ska ju inte Sverige genom sin upphandling av mat till skolor och äldreboenden stödja just den produktion vi lyckats lämna här.

Därför kräver Miljöpartiet nu:

1 Fullständig ursprungsmärkning. Vi gröna har länge drivit på, tyvärr ibland mot den svenska alliansregeringen, för ett EU-regelverk som innebär att allt vi köper i affären ska vara ursprungsmärkt, också processade varor som korv eller lasagne. Nu går vi vidare och kräver att ursprungsmärkningen av kött, fisk, fågel och mjölkprodukter under nästa mandatperiod ska utvidgas till att gälla den mat som serveras av svenska restauranger och storkök. Den som slår sig ner på en restaurang och läser menyn ska få veta var köttet kommer, i vilket land djuren är födda, uppvuxna och slaktade. Det ger möjlighet till att göra medvetna val även på restaurangen, likt vi i dag är vana vid att kunna göra i affären.

Varje dag serverar Sveriges kommuner och landsting cirka tre miljoner måltider. Inom skolan, vården och äldreomsorgen finns inte samma alternativ och direkta konsumentmakt som på restaurangen. Därför är det viktigt att även storkök inom skola och äldreomsorg öppet redovisar köttets ursprung så att elever, föräldrar, äldre och anhöriga kan ställa krav på sina politiker att prioritera maten.

2 Mer ekologiskt. Under 2013 ökade försäljningen av ekologisk mat med 13 procent i Sverige. Inom den offentliga konsumtionen av mat är den ekologiska andelen cirka 25 procent. Det är väldigt positivt att det går i rätt riktning men mer krävs.

Miljöpartiet sätter upp målet att 50 procent av maten som serveras i skolan och vården vara ekologisk senast år 2020. Jämfört med i dag är det en fördubbling på fem år. Det är för oss en självklarhet att miljö- och djurskyddskraven som ställs i upphandling av mat minst ska vara på samma höga nivå som ställs på svenska bönder. Allt annat är ett hån mot de svenska bönder som jobbar för att följa våra miljö- och djurskyddskrav. Tyvärr har målet för andel ekologisk mat helt tagits bort under alliansregeringen och igår (1/6) lade alliansen ner Miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet var det enda offentliga organ som hade till uppgift att hjälpa kommunerna att ställa relevanta krav på kvalitet, miljö och djurskydd i upphandling.

För att nå målet om 50 procent ekomat vill vi gröna återupprätta och stärka det statliga upphandlingsstödet och rikta om alliansens satsning på projektet ”Matlandet Sverige” så detta i stället finansierar fler riktiga kök på skolor och äldreboenden som lagar bra och närodlad mat.

3 Stöd till bönder att ställa om till eko. De svenska jordbrukarna lever i dag under en stor mängd olika regler, krav och stödsystem. Kommunerna ställer ofta för låga krav i upphandlingen och EU:s jordbrukspolitik gynnar den industriella djurproduktionen snarare än det lokalproducerade, småskaliga eller ekologiska.

Ekologisk matproduktion ger bättre kvalitet och är mer kunskapsintensiv. Den ger bättre förutsättningar för produktion på lång sikt. Vi vill se en svensk livsmedelsstrategi och öka den svenska livsmedelsproduktionen. Då behöver jordbruket bra förutsättningar och lönsamhet. Omställning till eko ger möjligheter till det.

Därför vill Miljöpartiet både stimulera efterfrågan av ekologiskt mat och underlätta för omställning till ekologisk produktion. Det handlar om krav i upphandlingen, om information till konsumenterna och om att förbättra prisrelationen. Vi vill öka det ekonomiska stödet till miljöåtgärder inom jordbruket och stödet för omställning till ekologiskt. Detta finansierar vi bland annat genom att återinföra den skatt på konstgödsel som alliansen avskaffat. Konstgödsel produceras av fossilt fosfor som bland annat leder till övergödning av Östersjön och i dag är den fossila fosforn på väg att ta slut vilket är ett hot mot jordbruket om inte produktionen ställs om i tid.

Som miljövänner är det självklart att vi gröna prioriterar mat som är bättre för miljön och vår hälsa. Sverige har 16 mål som syftar till att skydda vår miljö från förstöring. Av dessa 16 misslyckas alliansen med 14. Och 11 av dessa 14 har kopplingar till mat och jordbruk. En mer omväxlande växtföljd samt begränsad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel har en direkt och positiv betydelse för mål som rent vatten, levande skogar och hav, minskade klimatutsläpp, ett rikt djurliv och minskad spridning av farliga kemiska ämnen.

Vi är många som är miljö- och djurvänner, som bryr oss om vad vi och våra barn äter och hur vår värld mår. Justa villkor för Sverige bönder, mat med hög kvalitet, krav på miljö- och djurskydd, samt tydlig information till konsumenterna – det går Miljöpartiet till val på.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.