Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-11-30 20:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/utdragen-miljokatastrof-ett-otankbart-scenario/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Utdragen miljökatastrof ett otänkbart scenario”

REPLIK DN DEBATT 12/11.

Jessica Palmqvist, Svensk Kärnbränslehantering: Att fördröja ett regeringsbeslut om slutförvaret saknar vetenskaplig grund.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Fakta, vetenskap och öppenhet är nyckelord för det svenska kärnavfallsprogrammet. Det är också grunden till att Sverige blivit världsledande på det området. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har utvecklat den metod som granskats och godkänts av externa experter och som redan används för att etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle i Finland. I Sverige väntar vi fortfarande efter tio år på regeringens tillstånd för att processen ska komma vidare, trots att alla underlag finns på plats.

I en artikel på DN Debatt menar dock Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, Naturskyddsföreningen och två forskare att ytterligare undersökningar om koppar måste genomföras innan regeringen fattar beslut om ett slutförvar i Forsmark. Skribenterna hävdar att ytterligare analyser av vår så kallade Lot-studie om bentonitlera och koppar i slutförvarsmiljö skulle ge avgörande ny information om kopparkorrosion. Men att den frågan redan är grundligt och öppet prövad nämner artikelförfattarna knappt.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde tidigare i år en omfattande granskning av den omnämnda Lot-studien med egna och externa internationella experter. Granskningen uppkom efter att frågan ställts av ungefär samma konstellation som står bakom debattartikeln.

Efter granskningen konstaterade SSM: ”SKB har utfört försöken med en hög kvalitet och att resultaten är tillförlitliga. Resultaten är i linje med vad som kan förväntas baserat på etablerad kunskap kring korrosionsprocesser för koppar i slutförvarsmiljön.” SSM såg inga behov av ytterligare analyser.

Dessutom har saken bedömts i svaren på miljödepartementets remiss i oktober, där frågan om Lot åter ställdes. Detta trots att SSM och externa experter alltså bedömt att våra analyser varit tillräckligt omfattande. SSM stod i remissvaret kvar vid sin ståndpunkt, och inte heller Kärnavfallsrådet uttryckte att ytterligare analyser skulle ge ny information av betydelse. Att nu en tredje gång använda denna fråga för att ytterligare fördröja ett regeringsbeslut om slutförvaret saknar vetenskaplig grund och riskerar att skada trovärdigheten för hela beslutsprocessen.

I debattartikeln framförs också anmärkningsvärda påståenden om att ”ett läckage skulle kunna innebära en allvarlig och utdragen miljökatastrof längs Upplandskusten”. Detta är förstås ett helt otänkbart scenario.

Slutförvaret är ett system uppbyggt av flera barriärer – kopparkapslarna omges av ett skyddande lerlager och avskiljs från människa och miljön av 500 meter stabilt urberg. Tillsammans ger detta ett avsevärt strålskydd, även om man rent hypotetiskt skulle tänka bort kopparkapslarnas funktion. Strålpåverkan på människor i förvarets närhet skulle ändå vara betydligt mindre än den naturliga bakgrundsstrålningen vi alla ständigt omges av.

Det finns nog ingen ansökan som vilar på så mycket forskning som SKB:s ansökan om ett slutförvar. I drygt 40 år har vi forskat på och utvecklat den metod som nu är världsledande.

I Finland godkändes planerna på ett slutförvar baserat på vår svenska metod redan 2015 och där pågår redan byggnationen. SKB bidrar med vår expertis och hjälper andra länder att bygga upp sina kärnavfallsprogram. Vi bidrar också mer än gärna till en saklig och kunskapshöjande debatt, både i Sverige och utomlands.

SKB:s ansökan är fullständig. Alla frågor har utretts, flertalet frågor har dessutom utretts, granskats och godkänts mer än en gång. Efter den sista remitteringen till SSM och Kärnavfallsrådet i oktober är det tydligt att det enda som återstår är ett beslut från regeringen innan frågan kan hanteras vidare i den fortsatta prövningen hos mark- och miljödomstolen och SSM.

Ämnen i artikeln

Kärnkraft

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt