Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”V vill inte heller gå tillbaka till stelbent välfärd”

En livaktig ideell sektor som slipper konkurrera med stora vinstmaximerande bolag skulle kunna samverka och utvecklas tillsammans med den offentliga välfärden. Vi säger nej till vinster i välfärden, men vi vill inte heller gå tillbaka till den ibland stelbenta välfärd som fanns innan de stora förändringarna. Vi vill ha olika alternativ, både inom det offentliga och med de ideella som komplement, skriver Ulla Andersson (V).

I Dagens Nyheter den 11 september skriver Lars Bryntesson, Lars Pettersson och Anders Wijkman om den idéburna verksamhetens möjligheter. De idéburna bevisar att det går att bedriva vård, omsorg och olika former av social verksamhet med hög professionalitet men utan att ta ut vinst. Eller för att låna deras egna ord: ”Den idéburna verksamheten visar att privata vinstuttag inte är nödvändiga incitament för att sätta igång och driva social verksamhet.”

Det som skiljer den offentliga välfärden och de ideella från den vinstdrivna välfärden är just detta: att båda har som uppgift att ”möta människors sociala och humanitära behov. De bedriver inte affärsverksamhet i egentlig mening, även om de omsätter betydande belopp”. Att möta människors behov – inte att ge vinst – är målet med verksamheten.

Men det offentliga har förändrats. New Public Management-system har införts inom stora delar den offentliga välfärden. Tankarna har varit att styra välfärden mer som en marknad, och med tiden har allt fler rena marknadsmodeller tillförts. Först beställar-utförarsystem, sedan privatiseringar och marknadssystem som fördelar välfärd efter efterfrågan och lönsamhet snarare än efter behov. Resultaten har oavsett motiv oftast blivit det omvända mot ambitionen: ekonomer och administration som toppstyr, begränsar och överprövar de professionella. Det har blivit mindre effektivt användande av resurser, med snedfördelningar och i stora delar av välfärden vinstläckage.

Här skulle det offentliga kunna lära av de ideella, som många gånger gör det som det offentliga behöver bli bättre så att man även där kan säga att: ”Drivkraften utgörs främst av en värdegrundad professionell hållning till de olika uppdragen.” Därför vill Vänsterpartiet se att den ideella välfärden växer på den vinstdrivnas bekostnad. I huvudsak ska välfärden förbli offentlig. Men en livaktig och inspirerande ideell sektor – som slipper konkurrera med stora vinstmaximerande bolag – skulle kunna samverka med och utvecklas tillsammans med och som komplement till den offentliga välfärden.

Vi säger nej till vinster i välfärden, men vi vill inte heller gå tillbaka till den ibland stelbenta välfärd som fanns innan de stora förändringarna. Vi vill ha olika alternativ, både inom det offentliga och med de ideella som komplement. Vi vill ha ökat inflytande för brukare och personal.

Vi tycker att flera av de förslag som artikelförfattarna för fram är intressanta att diskutera och har själva lagt flera förslag som i flera drag går i samma riktning. Vänsterpartiet vill stärka de idéburnas möjligheter att driva social verksamhet. Vi föreslår ett Center för välfärdsutveckling för att sprida forskning och goda erfarenheter. Vi vill satsa en miljard kronor i en fond som verkar i denna riktning och stimulerar ökat personalinflytande, idéburet företagande, kooperativ och SVB-bolag.

Dessutom föreslår Vänsterpartiet att SBAB får ett särskilt uppdrag att arbeta gentemot den idéburna sektorn. Det är en av flera anledningar till att inte sälja ut SBAB. Det behövs även fler insatser för att öka tillgången på investeringskapital, vilket de ideella kan ha problem att få. Det är nu också aktuellt att ändra lagen om offentlig upphandling. Detta med anledning av nya EU-regler. En ny regering måste göra ett omtag när det gäller genomförandet av de nya EU-reglerna i svensk lagstiftning.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.