Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Vår satsning ska höja ambitionen för vad svensk forskning kan göra"

Karolinska universitetssjukhusets internationellt kända varumärke lockar ofta kompetens och investeringar till Stockholmsregionen. Men mer kan göras för att skapa förutsättningar för forskningen inom hela sjukvården, skriver Irene Svenonius (M), Anna Starbrink (L), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C).
Karolinska universitetssjukhusets internationellt kända varumärke lockar ofta kompetens och investeringar till Stockholmsregionen. Men mer kan göras för att skapa förutsättningar för forskningen inom hela sjukvården, skriver Irene Svenonius (M), Anna Starbrink (L), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C). Foto: Henrik Montgomery/TT

DN DEBATT 4/8. Forskningen i Stockholms läns landsting håller hög kvalitet, men kan bli bättre. Alliansen i Stockholms läns landsting går därför ut med ett gemensamt forsknings­­­löfte som bland annat innebär att Stockholmsregionen ska vara en av Europas främsta forskningsregioner för life science inom fem år, skriver Irene Svenonius (M), Anna Starbrink (L), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C).

VAL 2018

När Karolinska universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad nu har invigts är det med ambitionen att Stockholms län ska utveckla sin position som ledande forskningsregion i Europa. För att ytterligare förstärka möjligheterna för forskningen i Stockholmsregionen lanserar Alliansen i Stockholms läns landsting nu Forskningslöftet. Om vi vinner valet i september vill vi genomföra en forskningssatsning med syfte att kraftigt höja ambitionen i vad som kan åstadkommas i svensk forskning.

Forskningen i Stockholms läns landsting håller en mycket hög kvalitet men det finns flera problem som behöver lösas för att vi ska kunna bli ännu bättre. Det handlar bland annat om att medarbetarna i sjukvården inte hinner med att forska, brist på erfarna forskningssjuksköterskor samt byråkratiska och tidskrävande processer som hämmar internationella investeringar från life science-industrin.

Även om det är Karolinska universitetssjukhusets och Karolinska institutets internationellt kända varumärke som oftast lockar kompetensen, investeringarna och projekten till vår region behöver vi förstå och skapa förutsättningar för forskning i hela sjukvården. Till exempel kan en ovanlig cancer diagnosticeras och behandlas på Karo­linska universitetssjukhuset medan uppföljning och rehabilitering sköts vid länets övriga sjukhus och på den egna vårdcentralen. Därför måste forskning och utveckling följa med patienten i hela sjukvårdssystemet.

Sverige och Stockholm har flera konkurrensfördelar som kan ta oss till den absoluta världstoppen genom vår tillgång till biobanker, vård- och patientdata som är få länder förunnade.

Det finns en uppenbar målkonflikt eftersom det många gånger är samma läkare som behöver välja mellan att behandla patienten i dag eller att forska för att bota patienten i morgon. Sanningen är att sjukvården har tre grunduppdrag – bedriva sjukvård, forskning och utbildning. För att våra medarbetare ska känna att de har tid för samtliga tre uppdrag behöver flera ny- och omtag göras. Vid framtagandet av Forskningslöftet från Alliansen har forskare, företag, fackförbund och patientföreningar involverats.

Den beröringsskräck som finns mellan många forskare och life science-industrin som står för merparten av forskningen är förödande för de patienter som väntar på de medicinska genombrott som ska ge hörseln åter eller ge ytterligare ett år att leka med barnbarnen. Beröringsskräcken behöver också övervinnas för att Sverige och Stockholms län fullt ut ska få utväxling på de omfattande investeringar som sker inom life science-området. Även inom Stockholms läns landsting finns anledning till självkritik, både vad gäller bemötande av nya projekt och omhändertagande av de som redan bedrivs.

Det är också viktigt att se över hur nya rön och resultat kan komma i praktisk användning inom vården. Därför avser vi att återkomma under året med ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med innovation.

Tyvärr finns i dag flera problem som hindrar att forskning kommer till stånd. Det kan vara missförstånd, prestige, stuprör eller ersättningar som styr fel. Ytterst drabbar detta våra svårt sjuka patienter och deras anhöriga. I arbetet med att ta fram Alliansens Forskningslöfte har bristen på en mötesplats som på djupet syftar till att lösa dessa problem uppmärksammats. Därför kommer landstinget att bjuda in till en årlig problemlösarkonferens vars enda syfte är att tillsammans med sjukvården, akademi och industri lösa ett aktuellt problem. Genom att mötas skapas också förutsättningar att överkomma beröringsskräcken.

En av vägarna för att ta fram nya behandlingar är genom klinisk forskning, det vill säga patientnära forskning som testar nya läkemedel och ny medicinteknik på patienter. Det finns flera fördelar med att arbeta systematiskt med så kallade kliniska prövningar utöver det eventuella medicinska framsteget. Det handlar om patienter som flera år tidigare kan få tillgång till banbrytande behandlingar samtidigt som våra medarbetare får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

För att göra Stockholmsregionen mer attraktiv och konkurrenskraftig ska vi på maximalt tio dagar svara på intresseförfrågningar från life science-bolag om att delta i kliniska studier. I dag kan ett svar på deltagande dröja, vilket gör att många prövningar går till andra länder. Ambitionshöjningen ska ske genom stöd från ett kansli som bör finansieras av externa intäkter från industrin.

Sverige och Stockholm har flera konkurrensfördelar som kan ta oss till den absoluta världstoppen genom vår tillgång till biobanker, vård- och patientdata som är få länder förunnade. Underlagen är dock inte alltid tillgängliga för akademisk och kommersiell forskning vilket gör att de inte kommer patienter till nytta. Genom att till exempel tillgängliggöra VAL-databasen med strukturerad men anonymiserad patientdata på ett integritets- och patientsäkert sätt kan Stockholm bättre bidra till medicinska framsteg.

I dag är det svårt att mäta exakt hur många kliniska prövningar som görs i Stockholmsregionen. Detta behöver mätas och följas upp med en ambitionshöjning. Alliansen vill öka antalet kliniska prövningar med 50 procent på fyra år. Landstinget behöver också inför de kommande sjukhusavtalen, som reglerar ett avtalsvärde över 60 miljarder över tre år, hitta en balans mellan produktion av sjukvård och möjligheten att bedriva forskning. För att nå dit behöver även privata vårdgivare, i betydligt större utsträckning än i dag, delta i både forskning och utbildning.

Erfarenheter från det framgångsrika 4D-projektet visar att det finns ett brett intresse hos stockholmarna att medverka i forskning och utveckling. Alliansens Forskningslöfte innebär att Stockholmsregionen ska vara en av Europas fem främsta forsknings­regioner för life science inom fem år. Då ska vi öka antalet kliniska prövningar i Stockholm med 50 procent och hålla Sveriges tredjeplats av var alla börsintroduktioner i hela världen inom life science sker.

Om Alliansen vinner landstingsvalet i höst kommer vi att bjuda in akademin, industrin, patientföreningar samt professionen för att på ett verkningsfullt och långsiktigt sätt bidra till att Forskningslöftet kan realiseras och vara genomfört till 2023. Satsningen kommer att leda till fler investeringar och arbeten i Stockholmsregionen men främst erbjuda svårt sjuka en bättre möjlighet till nya effektiva behandlingar.

Life science

Life science är benämningen på forskning och utveckling som syftar till bättre hälsa. I begreppet ryms såväl industriell utveckling inom bioteknik, medicinteknik och farmakologi som akademisk grundforskning vid universiteten samt utveckling inom hälso- och sjukvården. Utvecklingen går mot patientcentrerad sjukvård och ett allt närmare samarbete mellan sjukvården och läkemedels- och teknikbolag (MedTech).

 

DN Debatt.4 augusti 2018

Debattartikel

Alliansen i Stockholms läns landsting:
"Vår satsning ska höja ambitionen för vad svensk forskning kan göra"

Repliker

Lars Klareskog, senior professor, fd överläkare:
”Alliansens vårdpolitik hindrar den kliniska forskningen i Stockholm”

Magnus Forssblad, ortoped och docent och Tycho Tullberg, ortoped och medicine doktor:
”Ge höjd ersättning till privata kliniker som forskar”

Lars L Gustafsson, senior professor och fd överläkare vid Karolinska institutet:
”Alliansen litar inte på sina egna experter och forskare”

Slutreplik från Alliansen i Stockholms läns landsting:
”Vår satsning på medicinsk forskning är världsunik”

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.