Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-01-29 03:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vara-pastaenden-ar-varken-osakliga-eller-forvanande/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Våra påståenden är varken osakliga eller förvånande”

SLUTREPLIK DN DEBATT 7/1.

Forskare: Jämställdhetsmyndigheten osynliggör viktig kunskap om prostitution som den bett oss ta fram.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Det är olyckligt att Jämställdhetsmyndigheten (Jämy) i sin replik väljer att undvika sakfrågan i vår debattartikel på grund av en missvisande formulering i ingressen. Vi har aldrig hävdat att Jämy tagit bort vittnesmål ur vår rapport. Att Jämy har publicerat vår omfattningskartläggning i sin helhet som en bilaga (från sidan 51) förändrar inte det faktum att de valt att utesluta viktiga delar av resultatet i sin slutredovisning till regeringen. I praktiken innebär det att dessa delar blir osynliga.

Jämy utelämnar på detta vis de delar av vårt resultat som rör negativa konsekvenser av det straffrättsliga bekämpandet av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Dessa resultat tas således heller inte hänsyn till i de slutsatser och förslag på åtgärder som återfinns i Jämys rapport.

Att vi är kritiska till detta kan omöjligen förvåna myndighetens generaldirektör Lena Ag eftersom det har påtalats av oss tidigare. Vi har då fått till svar att myndigheten inte har uteslutit någonting, utan ”valt att lyfta upp andra resultat”.

Omfattningskartläggningen är tänkt att bidra till ett mer effektivt bekämpande av prostitution och människohandel för sexuella ändamål och ett bättre stöd till personer som säljer sex. Genom att låta repliken enbart röra huruvida resultat har uteslutits eller ej undviker Jämy den viktigare sakfrågan: nämligen det spänningsförhållande mellan dessa två målsättningar som identifierats i kartläggningen.

I vissa fall tycks bekämpandet av prostitution och människohandel överordnas skydd, värdighet och integritet för personer som säljer sex. Samtliga av de punkter som vi lyfter upp som problematiska i vår debattartikel drabbar endast den som säljer – inte den som köper – sex.

Det rör sig inte om ”brister” i kunskap och metoder hos rättsvårdande myndigheter, utan om institutionaliserade strategier som riskerar att öka utsattheten för de som svensk prostitutionspolicy är tänkt att skydda: personer som säljer sex eller är utsatta för människohandel. Detta har vi lyft som ett särskilt viktigt resultat i dialog med Jämy. Trots detta finns inte resultatet med i deras rapport.

Vi delar Lena Ags uppfattning om att kunskap är en förutsättning för ett konstruktivt offentligt samtal. Detta inbegriper dock att Jämy inte osynliggör kunskap som producerats på uppdrag av myndigheten.

I det här fallet rymmer det kunskap om hur vissa former av straffrättsligt bekämpande av prostitution och människohandel riskerar att leda till ökad stigmatisering, diskriminering och marginalisering och därmed större utsatthet för personer som säljer sex.

Ämnen i artikeln

Prostitution

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt