Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-24 01:19

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vara-storforetag-lovar-oka-investeringarna-i-europa/

DN Debatt

DN Debatt. ”Våra storföretag lovar öka investeringarna i Europa”

Vi söker ett närmare samarbete med EU:s institutioner och medlemsländernas regeringar på ett antal nyckelområden som kommer att spela en avgörande roll för Europas konkurrenskraft, skriver artikelförfattarna. Foto: Anders Good/TT

DN DEBATT 9/5. Vi som förespråkar ett öppet och integrerat Europa måste ge bättre svar på varför EU behövs och hur vi skapar ett EU där alla är inkluderade och får ta del av den positiva utvecklingen. Som medlemmar i den europeiska företagsorganisationen ERT lovar vi bland annat att öka våra investeringar i Europa, skriver fem svenska storföretagsledare.

Rätta artikel
EU-valet 2019

Vi som står bakom denna artikel har alla vuxit upp i ett delat Europa där man inte fritt kunde resa, studera eller arbeta i andra europeiska länder. Den utveckling som skett under vår livstid erbjuder dagens européer helt andra möjlig­heter än de vi hade som unga. Den har också skapat helt andra förutsättningar för ekonomisk tillväxt än vad Europas länder hade haft var för sig. Denna positiva utveckling har vi den Europeiska Unionen att tacka för.

Trots detta står Europa nu inför ett vägval där de värderingar som har utgjort kärnan i den europeiska gemenskapen – frihet, tolerans, jämlikhet och öppenhet – är hotade. Vi är djupt oroade över denna utveckling.

Hoten kommer både inifrån och utifrån. Vi ser en isolerande nationalism i Europa som bejakar tanken på att det var bättre förr. Dessutom ser vi en amerikansk administration som är mindre engagerad i internationellt samarbete än tidigare och ett alltmer offensivt Kina.

Vi ser en isolerande nationalism i Europa som bejakar tanken på att det var bättre förr. Dessutom ser vi en amerikansk administration som är mindre engagerad i internationellt samarbete än tidigare och ett alltmer offensivt Kina.

Samtidigt är de utmaningar och möjligheter som Europa står inför mer internationella till sin karaktär än någonsin tidigare. Klimatförändringar, migration och den digitala transformationen är några exempel. Detta är utmaningar som inte kan hanteras av enskilda nationer. Ska vi ha en chans att förvandla de globala utmaningarna till möjligheter för Europa måste vi stärka det europeiska sam­arbetet ytterligare. Lyckas vi inte med det kommer vi att se oss omsprungna i den globala konkurrensen och tappa inflytande. Vi ser redan att Europa ligger efter både USA och Kina inom flera områden.

Brexit-processen har samtidigt visat att det europeiska samarbetet ständigt måste förklaras och utvecklas. Debatten om Europas framtid behöver vitaliseras och vi som förespråkar ett öppet och integrerat Europa måste ge bättre svar på varför EU behövs och hur vi skapar ett EU där alla är inkluderade och får del av den positiva utvecklingen.

Europas stora företag har mycket att bidra med i denna debatt. Vi är medlemmar i en europeisk företags­organisation – The European round table of industrialists (ERT) – och de företag som representeras i ERT skapar direkt fem miljoner arbetstillfällen, indirekt många fler. Tillsammans investerar företagen årligen runt 50 miljarder euro i forskning och utveckling i Europa och bidrar på många sätt till Europas ekonomiska utveckling. De verkar varje dag i skarp global konkurrens och ser de satsningar som görs på andra ställen i världen. Ur vårt perspektiv är ett enat Europa en förutsättning för att hänga med i den internationella konkurrensen.

Vi inser att vi i högre grad än tidigare måste dela med oss av vad vi ser och stå upp för de värden som är nödvändiga för att Europa ska utvecklas på ett positivt sätt. Som medlemmar i ERT har vi ställt oss bakom ett antal utfästelser som bidrar till att stärka Europas konkurrenskraft:

• Vi vill öka våra investeringar i Europa

• Vi vill driva frågor om diversifiering och inkludering

• Vi vill stärka den digitala transformationen i regionen

• Vi vill investera i våra anställdas livslånga lärande och kompetens

• Vi vill bidra till att minska klimatförändringarna

• Vi vill stötta rättvis internationell handel på lika villkor

Detta initiativ tar vi för att vi vill bidra, ta ansvar och visa vägen framåt i en avgörande tid för Europa. Vi söker också ett närmare samarbete med EU:s institutioner och medlemsländernas regeringar på ett antal nyckelområden som kommer att spela en avgörande roll för Europas konkurrenskraft.

Det handlar om hur EU:s inre marknad skall utvecklas, hur Europa ska åstadkomma den energiomvandling som krävs för att nå Parisöverenskommelsen, och hur Europa ska bli mer innovativt och ta ledningen i den teknologiska utvecklingen genom stor­skaliga satsningar på forskning, utveckling och innovation och på utbildning och det livslånga lärandet.

Mer konkret är vi också övertygade om att utbyggnaden av den nya 5G-teknologin och satsningar på artificiell intelligens är helt avgörande för att Europa ska kunna konkurrera i den nya digitala ekonomin. Här ligger vi för närvarande efter både USA och Kina. Då handlar det också om att se över regel­verken så att europeiska företag kan bli tillräckligt stora för att konkurrera globalt med amerikanska och kinesiska motsvarigheter. Lika viktigt är att EU fortsätter stå upp för fri, rättvis och regelbaserad internationell handel i relationerna med USA och Kina.

Att gemensamt och på allvar arbeta med frågor kopplade till dessa områden vore att ta oss an vår tids stora utmaningar och samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft. Det vore också att stå upp för de europeiska värden som binder oss samman och svara på grundfrågorna – varför behövs EU i framtiden och hur skapar vi ett EU där samtliga medborgare inkluderas och får del av de ekonomiska, sociala och teknologiska framstegen.

Snart 25 år efter Sveriges inträde i EU är det få i Sverige som ifrågasätter att vi är en del av EU. I SCB:s senaste mätning av svenskarnas inställning till EU är 59 procent för och endast 16 procent tydligt emot ett fortsatt medlemskap. Samtidigt har Brexit-processen visat oss att debatten kring EU under för lång tid blivit alltför förenklad och inte åskådliggjort vad EU-samarbetet och EU:s inre marknad gett oss och vilken avgörande roll de har för hur vi lyckas hantera de utmaningar vi nu står inför.

För att ta tag i vår tids stora utmaningar måste vi vara konkurrens­kraftiga nog för att skapa jobb och tillväxt för alla. Här kan och vill vi bidra. Vi måste återigen visa Europas medborgare att samarbete mellan fria och öppna samhällen, inte isolationism, är den bästa vägen för att säkra fred och välstånd.