”Varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet”

Nytt fackligt krav. Marginalerna på arbetsplatserna pressas allt mer och bara i år har sju byggnadsarbetare dött. Regeringen blundar för arbetsmiljöfrågorna och ägnar sig åt småduttande. Därför kommer Byggnads i den pågående avtalsrörelsen att kräva en arbetsmiljöcertifiering, som ska gälla alla i byggbranschen. Uppfyller man inte certifieringens krav ska man över huvud taget inte kunna verka i branschen. Alla tjänar på ett bättre arbetsklimat och det räddar liv, skriver Hans Tilly och Torbjörn Johansson.

Sju byggnadsarbetare har dött på grund av sitt arbete i år enligt statistik som tidningen Byggnadsarbetaren tagit fram. Vi kan dagligen läsa om olika olyckor i arbetslivet, inte minst sådana som drabbar byggnadsarbetare. Förra året rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor. Mellan 2005 och 2010 skedde 78 dödsolyckor inom byggbranschen enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det finns också ett mörkertal när det gäller utländsk arbetskraft och de skador som de drabbas av.

Orsaker till olyckor är enligt Arbetsmiljöverket bland annat bristande kunskaper, dålig riskbedömning av arbetsuppgifter, avsaknad av skyddsanordningar och personlig skydds­utrustning, samt pressade marginaler och stress. Vi ser i dag på många företag högre krav på kortare ledtider och snabbare tempo, detta leder till stress som i sin tur leder till sämre arbetsmiljö och säkerhet. Liv och hälsa måste alltid gå före pengar.

En undersökning bland Byggnads medlemmar som vi låtit Novus opinion göra visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet. Det framgår också i undersökningen att en tredjedel har blivit sjukskrivna som följd av en olycka på jobbet. Hela 47 procent tycker att säkerhetsinformationen från arbetsgivaren inte är tillräcklig.

I vilken annan bransch eller yrkeskår skulle det vara acceptabelt att i så stor utsträckning vara rädd för att gå till jobbet, bli sjukskriven eller dö på grund av dålig arbetsmiljö? Bara under 2010 ledde 3.033 arbetsolyckor i byggbranschen till sjukskrivning. Sjukskrivningar till vilket pris?

När LO förra året undersökte arbetsförhållandena på tre stora byggarbetsplatser, där arbetskraften till stor del bestod av utländska gästarbetare, visade det sig att antalet arbetsplatsolyckor där var två till tre gånger högre än genomsnittet för liknande projekt i Sverige. Sedan 2007 har sex utländska arbetstagare omkommit på svenska byggarbetsplatser. Det är bra att Arbetsmiljöverket har en informationskampanj riktad mot utländska byggnadsarbetare, även om det behövs fler insatser. Vi inom Byggnads kommer att fortsätta uppsöka olika arbetsplatser för att se om alla säkerhetsåtgärder och rutiner är upprättade. Våra skyddsombud fortsätter sin aktivitet med att granska och om så är nödvändigt stoppa byggen och industriarbeten där våra medlemmar verkar. Säkerhet måste gå före pengar.

Alla som är verksamma på svensk arbetsmarknad ska omfattas av samma regler, lagar och avtal – oavsett om de talar svenska, polska, ryska eller swahili. Det är oacceptabelt att tillåta dubbla standarder på arbetsmiljöområdet. Det resulterar i dumping av arbetsvillkor och en ökad otrygghet som drabbar alla som jobbar på svenska arbetsplatser. Alla måste omfattas av en god och säker arbetsmiljö.

Regeringen blundar för arbetsmiljöfrågorna och har inte åstadkommit mer än småduttande i tillfälliga åtgärder – inga långsiktiga eller slagkraftiga åtgärder. Regeringens kraftiga neddragningar av Arbetsmiljöverkets resurser gör att antalet inspektörer nära på halverats. En tidigare ILO rapport visar att Sverige har betydligt färre inspektörer per anställd än både Danmark och Norge. Det behövs i stället många fler arbetsmiljöinspektörer!

I en tidigare artikel på DN Debatt (8/6) – i samband med att byggnadsarbetare i hela landet höll en tyst minut för att hedra alla som förolyckats i sina jobb – ställde Byggnads och IF Metall krav på regeringen som vi ännu inte fått något svar på. Det handlade bland annat om krav på nolltolerans mot dödsolyckor på svensk arbetsmarknad, ökade anslag till Arbetsmiljöverket och ökad satsning på arbetslivsforskning. Arbetsmiljöverket gör nu en särskild granskning under hösten av företag i södra och västra Sverige där allvarliga olyckor inträffat. Detta är bra men långt ifrån tillräckligt.

Nu gör vi något som vi själva kan påverka. Pengar är viktigt, men än viktigare är rätten till ett liv och en god hälsa. Vi i branschen tar frågan på allvar – samtidigt som vi också kräver att regeringen ska ta sitt ansvar.

Byggnads kommer därför i den pågående avtalsrörelsen att driva krav på införande av en arbetsmiljöcertifiering av arbetsplatserna. För att över huvud taget få verka inom byggbranschen måste företagen uppfylla nedanstående punkter:

• Skyddsombudsutbildning i 14 dagar för arbetstagare och ledning ska ha genomgåtts.

• Nytt utbildningsprogram inom skydds- och arbetsmiljö för alla anställda och företagsledning – med ett grönt kort som behörighet för att få beträda arbetsplats.

• Tekniska krav för maskiner och verktyg måste vara uppfyllda.

• Händer det en allvarlig olycka kan företaget, om utredning visar skuld, bli av med sin certifiering och företaget måste då komma in med en ny ansökan.

• En avgift i procent efter vinst ska betalas in till en arbetsmiljöfond – förvaltad av fack och arbetsgivare, där medel går till regional skyddsombudsverksamhet och forskning.

• Företag ska vara anslutet till en branschföretagshälsovård, exempelvis motsvarande gamla Bygghälsan.

Certifieringen ska gälla i alla kollektivavtal och vid alla offentliga upphandlingar, anbud och avtal. Om den saknas, hävs avtalen.

Vi kräver en Arbetsmiljöcertifiering som en del i det viktiga arbetet för att skapa ett bättre arbetsklimat. Något som vi alla tjänar på och som räddar liv. Det behövs mer omtanke i vårt arbetsliv.

Hans Tilly,

förbundsordförande i Byggnads

Torbjörn Johansson,

avtalssekreterare i Byggnads

 

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.