Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vårdvalet blev en succé för elever med dyslexi”

Legitimerade logopeder: Genom Vårdval Stockholm försvann de årslånga köerna för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Den 1 januari 2008 infördes Vårdval Stockholm. För patienterna innebar det ökad valfrihet, men en annan och på sikt viktigare förändring var att det möjliggjorde för oss som arbetar i vården att använda vår kunskap och kreativitet för att möta våra patienters behov. Samtidigt har landstinget höjt kraven på vårdkvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet.

Sällan har ett enskilt politiskt beslut haft en så stor positiv inverkan på den del av vården vi representerar, det vill säga logopedisk verksamhet. På ett år kortades till exempel köerna för att utreda dyslexi från upp till 24 månader till 3 veckor! Det gäller alla områden i Stockholm, såväl rika som fattiga.

Tyvärr har oppositionen pekat ut Vårdval Stockholm som en av det kommande valets stora principiella frågor och vårdvalet har kritiserats (DN Debatt 10/2) för att slå mot de svaga grupperna, särskilt i områden med svaga socioekonomiska förutsättningar. Om man granskar oppositionens ”alternativ” i jakt efter konkreta förändringar återstår följande: slopande av fri etableringsrätt och fler landstingsägda nyetableringar. I klartext: politiker ska bestämma vilka som behöver vård och hur mycket.

Det blir allt viktigare att kunna läsa och skriva för att klara sig i dagens samhälle. Cirka 5 procent av alla barn har läs- och skrivsvårigheter. I Stockholm innebär det att ungefär 10 000 barn mellan 7 och 15 år behöver kvalificerad hjälp någon gång under sin skoltid, ju förr desto bättre. Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är många och behöver utredas och ibland diagnostiseras av logoped i nära samarbete med föräldrar och skola. Det är särskilt viktigt då det finns faktorer som flerspråkighet och koncentrationssvårigheter.

För två år sedan rådde fortfarande ett system där landstingspolitiker beslutade hur många barn som hade behov av logopedutredningar och vart dessa skulle vända sig. Vi fick i uppgift att leverera detta antal, varken mer eller mindre. Resultatet var årslånga köer, hämmad verksamhetsutveckling samt ineffektiv och självgenererande byråkrati.

I dag är situationen helt annorlunda! Tidigare handlade våra arbetsmöten om hur vi skulle undvika att utreda fler barn än vad politikerna beslutat. I dag är barnen i fokus och vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan möta deras behov, bland annat genom nya mottagningar och fördjupat samarbete med föräldrar och skola.

Våra visioner och investeringar sträcker sig längre än nästa val och därför hoppas vi att den rödgröna oppositionen tar av sig de ideologiska skygglapparna och tillåter sig att känna glädje över att Vårdval Stockholm, med fri etableringsrätt, blivit en succé för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Camilla Öberg
leg logoped, Viva Logopedi

Susana Brandhild
Birgitta Löfström
leg logopeder, Logopederna Sverige AB

Marjatta Aarnio
leg logoped, Logopedica

Anna-Karin Arnald
Anne-Charlotte Bergkvist Akehurst
leg logopeder, ABC Logopedtjänst AB

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.