Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-09-27 07:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/varna-sveriges-grundlag-med-en-forfattningsdomstol/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Värna Sveriges grundlag med en författningsdomstol”

Sveriges liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner, och därmed de rättigheter de skyddar, är allt för sårbara, skriver Annie Lööf (C) och Linda Modig (C).
Sveriges liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner, och därmed de rättigheter de skyddar, är allt för sårbara, skriver Annie Lööf (C) och Linda Modig (C). Foto: Centerpartiet

DN DEBATT 30/8.

Annie Lööf (C) och Linda Modig (C): Vi presenterar i dag en rad förslag som bättre ska skydda våra demokratiska och rättsliga institutioner.

Bland annat vill vi göra det svårare att göra snabba ändringar av grundlagen och inrätta en författningsdomstol. Vår demokrati är sårbar och inget som ska tas för givet.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Den liberala demokratin har gett alla, oavsett kön, inkomst eller trosbakgrund rätten att göra sin röst hörd. Den har banat väg för kvinnorättsrörelser i deras kamp för kvinnors makt över sina liv och sina kroppar och stärkt minoriteters ­ställning och förutsättningar i sam­hället. Den liberala demokratin har också varit en förutsättning för medier som fritt kan granska och rapportera. Ställa makthavare till svars och ge människor en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Den världsordning som växte fram efter andra världskriget med den liberala demokratin som utgångspunkt har dessutom bidragit till globalt välstånd och stabilitet. Frihandel och andra former av internationellt samarbete har lyft miljarder människor ur fattigdom.

Inte minst har den liberala demokratin tjänat Sverige väl. Sverige är i dag ett av världens rikaste och bästa länder att leva i. Det finns fortfarande ­utmaningar men Sverige har mycket att vara stolt över. Vi är ett land med låg korruption, jämställdhet och starka medborgerliga och politiska rättigheter. Vår innovationsförmåga är i världsklass och vår välfärd likaså. Framgångar vi ska slå vakt om.

Man har avvecklat domstolarnas oberoende, begränsat oppositionens inflytande, inskränkt press- och yttrandefriheten och stöpt om public service till regeringspartiets förlängda propagandaarm. Det har lyckats i Ungern och Polen, det har försökts i USA och det kan hända här i Sverige.

Men vad vi ser i dag är en tillbakagång av den liberala demokratin. I de flesta fall har det inte skett genom militär­kupper eller revolutioner. I bland annat Ungern och Polen har i stället politiska partier vunnit makten via legitima val för att sedan montera ned den liberala demokratin inifrån. Man har avvecklat domstolarnas oberoende, begränsat oppositionens inflytande, inskränkt press- och yttrandefriheten och stöpt om public service till regeringspartiets förlängda propagandaarm. Det har lyckats i Ungern och Polen, det har försökts i USA och det kan hända här i Sverige.

Den liberala demokratin är dessutom pressad av en global pandemi som kostat miljontals människor livet. En pandemi som tvingat hela samhällen att stänga ner, fått företag att gå i konkurs och människor att förlora sina jobb och sin försörjning. En grogrund för populism och en möjlighet för ledare att stärka sin egen makt på bekostnad av medborgerliga och politiska rättigheter.

Det går inte att blunda för den tillbaka­gång som skett i flera länder. Sveriges liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner, och därmed de rättigheter de skyddar, är samtidigt allt för sårbara.

Sveriges grundlag, demokratins grundfundament, behöver därför ett starkare skydd. Desamma gäller ­skyddet av domstolarnas oberoende. Med auktoritära och populistiska krafter vid makten riskerar den svenska demokratin att urholkas. Men hotet är inte bara institutionellt utan finns även på annat håll.

Den svenska pressfriheten är god men röster riskerar att tystas när journalister får utstå allt mer hot och hat i en allt hårdare och polariserad samhällsdebatt. Något som även drabbar många folkvalda. Dessutom behöver demokratin tillgängliggöras och nå fler.

Centerpartiet vill därför ha följande åtgärder på plats:

1 Grundlagen behöver skyddas mot snabba förändringar. I relation till många andra liberala demokratier, bland annat våra grannländer, är det jämförelsevis lätt att ändra den svenska grundlagen. För att göra det behövs i dag två beslut i riksdagen med enkel majoritet – med ett mellanliggande val, ett val som också kan vara ett extraval.

Vi vill skärpa skyddet ytterligare genom att det val till riksdagen som ska hållas mellan två riksdagsbeslut om grundlagsändring måste vara ett ordinarie val. Inte ett extraval som det är i dag.

Centerpartiet vill göra det svårare att ändra grundlagen genom att införa krav på kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut om grundlagsändring. Vi vill också införa ett krav på att ett specifikt antal riksdagsledamöter deltar i omröstningen (en så kallad kvorum­regel). Samt skärpa skyddet ytterligare genom att det val till riksdagen som ska hållas mellan två riksdagsbeslut om grundlagsändring måste vara ett ordinarie val. Inte ett extraval som det är i dag.

2 Domstolarnas oberoende behöver stärkas. Domstolarnas oberoende är en förutsättning för att alla ska behandlas lika inför lagen och garanteras en oberoende och rättssäker rättegång. Centerpartiet vill att ytterligare bestämmelserna om domarna i de högsta domstolarna (justitieråden) ska regleras i grundlagen. Det handlar om hur domarna ska tillsättas, hur många de ska vara, deras pensionsålder, med mera.

Dessutom vill vi sedan tidigare in­rätta en författningsdomstol med uppgift att kontrollera om lagar strider mot grundlagen och som har befogenhet att förklara lagar ogiltiga. Domstolarnas oberoende måste värnas, enskilda beslut ska aldrig tas utifrån partipolitiska agendor.

3 Skyddet av fria och oberoende medier måste stärkas. Ett till­tagande hot mot medierna är att hat, hot och trakasserier mot journalister ökar. Särskilt utsatta är kvinnor och minoritets­grupper. I dag leder få demokratibrott till åtal eller fällande dom, vilket av ­polisen definieras som brott mot förtroendevalda, journalister och konstnärer.

Vi vill införa ett offentligt stöd, likt det som finns för trossamfund, som nyhetsredaktioner och andra inom medierna kan använda för att investera i säkerhetsåtgärder – från investeringar i fysisk säkerhet till säkerhetsutbildningar och it-säkerhet.

Kapaciteten att förebygga, stoppa och lagföra demokratibrott hos de enheter inom polisen som arbetar med demokratifrågor behöver därför stärkas. Dessutom vill vi införa ett offentligt stöd, likt det som finns för trossamfund, som nyhetsredaktioner och andra inom medierna kan använda för att investera i säkerhetsåtgärder – från investeringar i fysisk säkerhet till säkerhetsutbildningar och it-säkerhet. Det är inte minst viktigt för små företag som saknar de stora mediehusens resurser och kunskap.

4 Demokratin behöver tillgängliggöras och stödet till folkvalda öka. Vi behöver göra demokratin mer tillgänglig. Centerpartiet vill därför att valmyndigheten ska genomföra en översyn av tillgängligheten i vallokaler och att berörda myndigheter inför val utvecklar sitt arbete med att erbjuda mer och bättre information på lättläst svenska och lättillgänglig information för personer med nedsatt syn och hörsel.

För att få fler att engagera sig politiskt och på så vis stärka demokratin behöver också stödet till folkvalda öka. I dag är hat, hot och trakasserier mot förtroendevalda – varav flertalet engagerar sig ideellt på sin fritid – alltför vanligt förekommande. Särskilt utsatta är kvinnor, vilket i praktiken innebär att kvinnors makt inskränks. Centerpartiet vill därför ha bättre stöd till utsatta förtroendevalda. Ett ansvar som ska vila på kommuner, regioner och myndigheter, men också på de politiska partierna.

Genom att stärka skyddet av våra demo­kratiska och rättsliga institutioner kan vi trygga den liberala demokratin för kommande generationer. För inget annat styrelseskick än den liberala demokratin levererar samma rättvisa, frihet och nytta. Från den ­enskilda människans möjlighet att forma sitt eget liv till samhällets förmåga att gemensamt fatta bra beslut.

Ämnen i artikeln

Mediepolitik
Demokrati
Annie Lööf

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt