Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi aktiva yrkeskvinnor är en nyckelgrupp i valet”

Nätverk med unga stockholmskor: Genom att organisera politik i nya sammanhang har vi nått kvinnor som inte lockas av den traditionella partipolitiken. Vi är mellan 25 och 40 år och vill se en rödgrön valseger, men vår generation är inte livslångt trogen det parti som vi eller våra föräldrar en gång började rösta på. I stället är vi lojala mot enskilda frågor och vill återta begrepp som individualism och entreprenörskap. Vi behöver en ny politik som möter unga kvinnors behov. Dagens rörliga och flexibla arbetsmarknad kräver anpassade trygghetssystem. Bostäder, barnomsorg och miljö är också områden som är avgörande för oss i valet. Vi attraherar aktiva yrkeskvinnor – en nyckelgrupp i valet 2010, skriver tolv representanter för nätverket sq2540sthlm.

Att flytta politiken till nya forum och använda nya former för politik skapar kontrovers. Det blev vi varse när vi i vårt nätverk kallades för ”Sex & the city”-sossar i SvD. Orsaken var våra träffar med politiker i informella sammanhang, över ett glas vin eller en middag. Det var tydligen något nytt vi gjorde. Dagisplatser, arbetsmarknad och glastak diskuteras visst inte utanför etablissemangets väggar. Det gick upp för oss att debatten förs långt från vanliga svenskars vardag. Den politiska diskussionen förs i partier som rör sig allt längre bort från människors verklighet.

Vi bildade nätverket Sq2540sthlm för drygt ett år sedan. Genom att organisera politik i nya sammanhang har vi lyckats nå kvinnor som velat engagera sig men inte lockats av partipolitikens traditionella struktur. Medlen vi använt har varit middagsbord, afterwork, bokcirklar och modevisningar. Nätverket förenar dessa kvinnor – stockholmskor som är mellan 25 och 40 år och som vill se en rödgrön valvinst 2010. Vi har mött det behov vi själva hade av fler forum för politiska och ideologiska samtal och på kort tid har vi samlat hundratals unga kvinnor genom våra aktiviteter.

Intresset för Sq2540sthlm visar även behovet av ett regeringsalternativ. Vår generation är inte livslångt trogen det parti vi eller våra föräldrar en gång började rösta på. I stället är vi lojala mot enskilda frågor och en ideologisk värdegrund. Därför efterfrågar vi mer ideologiska diskussioner i den politiska debatten där kopplingen mellan de politiska förslag som presenteras och den ideologiska grund de vilar på är tydlig. Annars riskerar begrepp att urholkas och bli till tomma slagträn i en politisk debatt som inte är förankrad i människors vardag.

Vi vill lyfta fram och återta begrepp som den borgerliga regeringen har förvrängt innebörden av. Individualism, frihet, oberoende och entreprenörskap är inte begrepp som utesluter välfärd och gemensam trygghetsgrund. Tvärtom är det en förutsättning för att individer och entreprenörer ska våga. Entreprenörer kan inte reduceras till enbart vinstmaximerande kapitalister, utan de är individer som tror på en idé; kommersiell eller politisk. De vågar satsa på utveckling. För att våga krävs trygghet och den tryggheten skrotas just nu av den borgerliga regeringen.

För oss unga Stockholmskvinnor ställs begreppen frihet och oberoende på sin spets i vår vardag. Med utgångspunkt i de diskussioner vi haft inom nätverket presenterar vi här tre områden för förändring, som alla rör vår situation och möjlighet till utveckling på arbetsmarknaden. Politiska förslag som rör dessa områden kommer att vara avgörande för oss i valet 2010.

 Sverige har en kraftigt könssegregerad arbetsmarknad (SOU 2005:66) där kvinnor och män redan under utbildningen väljer att profilera sig olika. På arbetsmarknaden råder värdediskriminering – kvinnodominerade yrkesgrupper har lägre lön än manligt dominerade. Men det stannar inte där. Också på arbetsplatser där kvinnor och män arbetar sida vid sida med samma arbetsuppgifter, tjänar män i genomsnitt mer än kvinnor från dag ett. Och jämställdheten har försämrats. Sedan den moderatledda regeringen fick makten hösten 2006 har inkomstskillnaden mellan könen ökat med 12 800 kronor per år. Av regeringens skattesänkningar går 57 procent till männen, endast 43 procent till oss kvinnor. Den nuvarande regeringens politik skapar alltså varken frihet eller oberoende individer. För det krävs en ny politik som ser och möter unga kvinnors behov.

1). Anpassa trygghetssystemen efter arbetsmarknadens anställningsformer.

Den arbetsmarknad vi unga kvinnor möter i dag går inte i takt med de trygghetssystem som krävs för att vi som individer ska känna just frihet och oberoende. Sq2540sthlm har en pragmatisk inställning till den moderna arbetsmarknaden. Projektanställningar, vikariat och frilansåtaganden, som präglar kvinnors yrkesverksamhet, är inte nödvändigtvis av ondo. Dessa arbetsformer kan ge upphov till entreprenörskap och individuell frihet. Men de kräver samtidigt att föräldraförsäkring, pensionssystem och a-kassa anpassas för att passa dagens rörliga och flexibla arbetsmarknad.

2). Bygg ut barnomsorgen och satsa på en bostadsmarknad präglad av verklig valfrihet.

Vi bor i Stockholm för att vi vill leva i en storstad. Här finns den arbetsmarknad som vi vill verka på och bidra till men det förutsätter en bostadsmarknad som släpper in oss unga människor och en barnomsorg som möjliggör för oss att kombinera familjeliv och karriär. I dag präglas Stockholms bostadsmarknad av utestängning, segregation och trångboddhet. Inte valfrihet, flexibilitet och alternativ för alla. Fler hyresrätter måste prioriteras av politikerna. Bostadsmarknaden måste sträcka sig över kommungränserna och utbudet bli mer mångfacetterat.

Möjlighet till bra bostad är extra viktigt för den som bildar familj. Men det är också barnomsorgen. Förskolan i Sverige har både hög kvalitet och hög inskrivningsgrad. Det är bra, men inte tillräckligt. Alla våra barn måste få plats i barnomsorgen, den måste finnas nära deras hem och vara tillgänglig under våra arbetstimmar, oavsett om det är dag eller natt.

3). Tänk klimatsmart för staden och dess infrastruktur.

För oss Stockholmskvinnor är miljöfrågan viktig och den aktualiseras dagligen när vi tar oss till och från våra arbeten. Vi kräver en klimatsmart planering av Stockholm när staden växer. Vägar är inte svaret på klimatproblemen, det är däremot kollektivtrafiken. Den behövs och den bör fungera väl så att vi på ett miljövänligt sätt kan ta oss till och från våra jobb oavsett var i regionen vi bor och arbetar. Bygg därför ut de kollektiva transportsystemen och inför enhetstaxa inom SL. Då får vi rörelsefrihet för vår regions invånare. Utveckla även våra valmöjligheter och gör Stockholm säkrare för cyklister genom fler cykelbanor.

Sq2540sthlm har följts med intresse av många. De kvinnor som vårt nätverk attraherar är aktiva yrkeskvinnor – en nyckelgrupp i valet 2010. Vi tilltalas inte av de hemmafruideal som alliansens vårdnadsbidrag är ett uttryck för. Vi vill utbilda oss, arbeta och leva på samma villkor som män. Vi, som individer, vill vara oberoende och självständiga.

 Det parti som på ett trovärdigt sätt kopplar dessa begrepp till en ideologisk värdegrund och en stark välfärdspolitik, kommer också att få våra röster.

Sq2540sthlm genom

Ingrid Gustafsson

Nina Andersson

Matilda Ardenfors

Sofia Hallström-Petralito

Rebecka Johansson

Anna Ullström

Claudia Jiménez Guala

Laila Abdallah

Gunilla Hjalmarson

Kasewa Dabagh Celepli

Anna Lansfjord

Klara Denckert

Sq2540sthlm

Sq2540sthlm bildades hösten 2008. Nätverket engagerar unga stockholmskor som vill verka för en ny regering vid valet 2010. Sq2540sthlm har sedan starten arrangerat politiska dinnerparties, bokträffar, afterwork, modeevent och mycket mer. I februari arrangerar sq2540sthlm entreprenörseventet Sthlm Fjutjör på Debaser i Stockholm med syfte att fylla begreppet entreprenörskap med ett innehåll som stämmer överens med unga kvinnors verklighet och framtidsvisioner. Källa: sq2540sthlm

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.