Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi är inte nöjda med EU:s förslag till ny fiskepolitik”

Eskil Erlandsson om EU:s nya fiskepolitik: Mycket är bra i EU-kommissionens förslag – men det räcker inte. EU måste sätta upp mål för ett hållbart fiske även bortom 2015.

EU-kommissionens förslag till ny fiskepolitik – som lades fram i går – innehåller många av de prioriteringar som jag och regeringen drivit under de senaste åren. Det enskilt viktigaste förslaget är att fisket ska ligga på en hållbar nivå innan år 2015. Men förslaget lämnar mer att önska och vi är inte nöjda än. Bland annat kommer jag att aktivt motarbeta de medlemsländer som kräver fortsatt stöd för att öka kapaciteten hos EU:s redan överdimensionerade fiskeflotta. En av de viktigaste uppgifterna för Sverige blir nu att se till att EU-kommissionens förslag inte urvattnas, skriver landsbygdsministern.

Under lång tid har EU:s gemensamma fiskepolitik inte fungerat. I går lade EU-kommissionen fram sitt förslag till en ny gemensam fiskeripolitik. Många lärdomar har dragits och många förbättringar har gjorts under åren som gått. Men det står också klart att EU:s fiskeripolitik till stora delar inte har hållit måttet och inte levt upp till de förväntningar som finns på en hållbar fiskeriförvaltning. Jag anser att vi nu har chansen att driva politiken i rätt riktning. Redan under EU-kommissionens arbete med att utarbeta ett förslag till en ny fiskeripolitik har jag uppmärksammat och drivit ett rad frågor som jag menat varit nödvändiga för att uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske.

Inför utkastförbud. Det måste bli ett slut på att fisk slängs över bord bara för att kvoten är fylld, för att den är för liten eller på annat vis oönskad. Denna fisk överlever inte och beteendet har blivit en symbol för vad som är misslyckat med EU:s fiskeripolitik.

Stoppa subventioneringen för ökat fiske. Subventioner och andra stöd till flottan har inneburit att alltför många fartyg har fångat för stora mängder fisk. En överdimensionerad fiskeflotta skapar ett orimligt tryck att tillåta höga kvoter för att upprätthålla den kortsiktiga lönsamheten. Jag har drivit att all stödfinansiering som skulle kunna öka EU:s redan överdimensionerade fiskeflotta måste upphöra.

Öka regionaliseringen. Hittills har i stort sett alla beslut kring EU:s gemensamma fiskeripolitik fattats i Bryssel av ministerrådet och Europaparlamentet. Även de mest detaljerade bestämmelser har beslutats där, bestämmelser som med fördel skulle kunna hanteras på mer regional nivå. Även om det är viktigt med en gemensam fiskeripolitik, av det enkla skälet att fisken struntar i nationsgränserna så är det lika angeläget att inse att EU:s regioner är olika. Därför krävs olika åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Hållbara fiskeavtal. EU har en rad fiskeriavtal, så kallade partnerskapsavtal med några av världens fattigaste länder. För dessa länder är avtalen av stor ekonomisk betydelse. Samtidigt ställer detta höga krav på att EU tecknar avtal som är förenliga med de mänskliga rättigheterna och Havsrättskonventionen. Det krävs att det ska finnas ett överskott på fiskeresursen, att fiskebestånden är långsiktigt hållbara och inte minst att man från EU:s sida visar stark lyhördhet och respekt för partnerskapslandets egna utvecklingsambitioner. Detta måste stärkas och bli mycket tydligare!

Jag konstaterar nu med glädje att EU-kommissionens förslag innehåller många av de prioriteringar som jag och regeringen drivit under de senaste åren. Det enskilt viktigaste förslaget från EU-kommissionen är att fisket ska vara maximalt hållbart nyttjat innan år 2015.

• I korthet föreslår EU-kommissionen att utkasten stegvis ska fasas ut och att all fångst måste landas och räknas av kvoten.

• En ökad regionalisering. Europaparlamentet och ministerrådet föreslås fatta beslut om långsiktiga planer med tydliga målsättningar såsom maximal hållbart nyttjande till år 2015 och därefter låta medlemsländerna själva lägga fram förslag på hur målen med dessa planer skall uppnås.

• EU-kommissionen föreslår även att mänskliga rättigheter ska vara en integrerad del av varje partnerskapsavtal. EU ska bli bundet av arbetet med att nå hållbart fiske även för bestånd utanför EU:s vatten.

• Även när det kommer till stödfinansiering till fiskeflottan menar EU-kommissionen att subventioner ska upphöra så att inga stöd för modernisering som innebär ökat fiske kommer att ges.

Även om mycket i förslaget är bra och jag känner att EU-kommissionen lyssnat på Sveriges inspel så är vi inte nöjda än.

Vi har en viktig resa framför oss. Sverige har skapat sig en röst i Bryssel och har en stor trovärdighet när det kommer till hållbart fiske. Nu måste vi använda den rösten och påverka de andra medlemsländerna för att nå ett hållbart fiske som levererar goda och nyttiga livsmedel utan att bestånden utarmas och utan att företag inom fiskenäringen slås ut på grund av låg eller ingen lönsamhet.

Jag kommer nu intensifiera mitt arbete med att övertyga andra länder att EU-kommissionens förslag är en bra början mot ett hållbart fiske. Förslaget ligger nu som utgångspunkt för fortsatta förhandlingar. Jag vet att många medlemsländer driver på i motsatt riktning. Därför blir en av de viktigaste uppgifterna för Sverige att se till att förslaget inte urvattnas. Det ställer stora krav på att vi är en konstruktiv samarbets- och förhandlingspart både med EU-kommission och de andra medlemsländerna.

EU-kommissionens förslag lämnar dock mer att önska. Det måste bli tydligt även vilka mål vi skall ha efter 2015. Ambitionen kan inte sluta där.

För att minska storleken på flottan föreslår EU-kommissionen ett införande av obligatoriska överförbara fiskerättigheter. Detta skall endast vara obligatoriskt på nationell nivå för att förhindra att en flotta kan köpas ut av ett annat medlemsland. Även om vi ser nyttan med att få ner den kroniska överkapaciteten med detta förslag är jag oroad över vad detta skulle kunna få för konsekvenser för det svenska kustnära fisket. Min målsättning är att påverka förslaget i sådan riktning att våra kustsamhällen skall leva, och en reformerad fiskeripolitik måste bidra till detta, inte motverka.

Trots att EU-kommissionens förslag innebär att stödet för att öka kapaciteten hos EU:s redan överdimensionerade fiskeflotta helt skulle upphöra, är jag fortsatt orolig på den punkten. Från vissa medlemsländer kommer oroväckande signaler i motsatt riktning. Jag kan bara beklaga detta. Detta kommer jag aktivt att motarbeta.

Sverige är utan tvekan det medlemsland i EU som driver på mest när det gäller hållbar förvaltning av våra havsresurser. Nu börjar viktiga förhandlingar och jag är beredd att göra allt jag kan för att få en hållbar fiskeripolitik i hela EU.

Eskil Erlandsson

landsbygdsminister (C)

EU: s fiskepolitik

EU-länderna har gemensamma regler för fiske och Bryssel bestämmer hur mycket fisk som får fångas, minimipriserna för fisk, hur fisken ska märkas och vilket stöd som ska ges till fiskare. Den gemensamma fiskepolitiken reglerar fisket upp till 200 sjömil ut från EU-ländernas kuster. EU-länderna har rätt att själva besluta om vissa nationella regler för vatten inom 12 sjömil. EU anslog 2010 cirka 640 miljoner euro till Europeiska fiskerifonden (EFF) som stöd till fisket.

Källa: www.eu-upplysningen.se

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.