Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi behöver en nationell strategi för växande städer”

Ny rapport. De stora städernas problem med bostäder sprider sig. För att de svenska städerna ska kunna växa måste regelkrångel och beskattning av byggande och bostäder förändras. Rörligheten kan också öka genom att hyresrättens möjligheter stärks, skriver riksdagsledamöterna Oskar Öholm (M) och Henrik von Sydow (M).

Sverige är det land som urbaniseras snabbast i hela EU. Debatten om bostadsbyggande handlar ofta om Stockholm, Göteborg och Malmö, men urbaniseringen är mer omfattande än så.

Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst analysera befolkningsprognoserna från SCB, och det är tydligt att urbaniseringen berör hela landet.

År 2030 kommer ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning att bo i en storstad, en större stad eller en förortskommun. De typiska ”storstadsproblemen” handlar därför numera lika mycket om till exempel Uppsala, Örebro, Umeå eller Helsingborg, som de gör om Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Utvecklingen ställer krav på både ökat bostadsbyggande och en samlad politik för hur vi vill att våra städer ska växa och se ut i framtiden.

I dag presenterar vi rapporten En nationell strategi för växande städer, som syftar till genomförande av reformer för att åstadkomma en bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad och öppna för växande städer.

Vid sidan av den snabba urbaniseringen finns också andra trender. Runt om i Sverige förs diskussioner om hur framtidens hållbara städer ska se ut och om hur man skapar attraktiva boendemiljöer där människor blir mindre beroende av bilen och mer beroende av varandra. De flesta säger sig vara överens om att förtätningar och en blandad bebyggelse är vägen framåt för att uppnå detta.

En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb och möjligheten att uppnå egen försörjning är god och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg. Oavsett ekonomisk ställning ska det vara möjligt att tacka ja till ett jobb eller en studieplats på annan ort.

Allt detta innebär stora utmaningar i ett land där vi under lång tid byggt alldeles för få bostäder. Enligt Boverket är det nu 135 av 290 kommuner som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan.

I storstadsregionerna, men också kring universitets- och högskoleorterna och andra tillväxtregioner, råder en bostadsbrist som blir en begränsande faktor både för arbetsmarknaden och för tillväxten. Även utomstående bedömare som OECD, IMF och EU-kommissionen, har pekat på bostadsbristen och mycket krångel och höga kostnader på bygg- och bostadsmarknaden som begränsande faktorer för hela den svenska ekonomin.

Vägen från idé till inflyttning är alltför lång och snårig och har stundtals liknats vid både en labyrint och hinderbana. De som ändå tar sig fram har att hantera lagstiftning, omfattande regelverk och en svåröverskådlig process som påverkas av tjänstemän på flera olika politiska nivåer. Beroende på var i landet man befinner sig kan skillnaderna också vara stora, både när det gäller ambitionsnivå och detaljreglering. Därutöver vet vi att beskattningen ofta är styrande för vilka investeringar som görs av företag och enskilda.

Alliansregeringen har tagit en lång rad initiativ för att bostadsmarknaden ska fungera bättre och krånglet minska. Till det har flera utredningar tillsatts för att peka ut ytterligare reformer. Vi anser att de ansträngningar som gjorts nu måste sammanföras i en nationell strategi som syftar till att genomföra reformer som öppnar för växande städer.

Det saknas inte förslag som skulle få bostadsmarknaden att fungera bättre eller plan- och byggprocessen att gå snabbare. Från vår sida ser vi tre huvuddrag som en sådan strategi måste innehålla:

Låt städerna utvecklas. Vi vill bidra till att lätta upp det regelverk som utformades för en helt annan sorts städer än de som efterfrågas i dag. Det är nödvändigt att nu ompröva flera regleringar – från riksintressen till bullerregler – mot behovet av nya bostäder, samt att pröva nya och förenklade regler för plangenomförande.
Mindre krångel för mer byggande. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller kommunala särkrav som fördyrar byggandet och samtidigt skapa ett modernt regelverk för överklaganden. Det är inte rimligt att det ska ta betydligt längre tid att bygga i Sverige än i andra jämförbara länder.
Minska kostnader för en bättre bostadsmarknad. Vi vill bidra till ökad rörlighet genom att särskilt stärka hyresrättens möjligheter och konkurrenskraft. Det innebär en diskussion om både beskattning och hyressättning som skapar förutsättningar för fler bostäder. Vår inriktning är att totalt sett sänka skatterna på boende och byggande.

De utredningar som har överlämnats till regeringen eller är på väg att presentera förslag har alla identifierat möjliga reformer och konkreta förslag på åtgärder. Moderaterna i civil- och skatteutskotten vill därför se en nationell strategi som syftar till en samlad reformagenda för att svara på de utmaningar som den snabba urbaniseringen medför.

Det är nödvändigt med reformer på bred front i syfte att åstadkomma sunda och långsiktiga spelregler för en bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad där krångel och kostnader minskar. Med en nationell strategi kan statens regelverk, kommunal byråkrati och andra spelregler ses i ett sammanhang. Det är ett sätt att öka kraften i genomförandet av viktiga strukturreformer för att hela Sverige ska klara av utmaningar och dra nytta av möjligheter som urbaniseringen för med sig.

 

Oskar Öholm (M), ledamot av riksdagens civilutskott.
Henrik von Sydow (M), ordförande i riksdagens skatteutskott.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.