Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft”

AR-15 är ett civilt halvautomatiskt gevär som i mycket begränsad omfattning används för sportskytte i Sverige. AR-15 har använts vid ett antal masskjutningar i USA, bland annat på förskolan i Sandy Hook där 26 barn och anställda dödades 2012.
AR-15 är ett civilt halvautomatiskt gevär som i mycket begränsad omfattning används för sportskytte i Sverige. AR-15 har använts vid ett antal masskjutningar i USA, bland annat på förskolan i Sandy Hook där 26 barn och anställda dödades 2012. Foto: Kyle Petrie Alamy

EU-förslag. De jägare som i dag äger ett halvautomatiskt jaktvapen befarar att dessa kommer att förbjudas om EU-kommissionens förslag på mer restriktiva vapenregler går igenom. Men regleringen, som avser militärliknande skjutvapen, är nödvändig för den allmänna säkerheten, skriver Peter Thorsell vid Polismyndigheten.

EU-kommissionen har nyligen föreslagit mer restriktiva regler för innehav av halvautomatiska skjutvapen. Om förslaget antas kommer möjligheten att äga halvautomatiska vapen, som liknar helautomatiska, att ytterligare begränsas i alla medlemsländer. De jägare som känner sig oroliga för att inte få använda sina vapen i framtiden bör studera förslaget noggrant och jämföra texten med vår nuvarande svenska reglering. Det som ska motverkas är civilt innehav av halvautomatiska vapen med hög eldkraft utformade för strid snarare än för jakt. En svensk jägare möts inte av moteld, därför behövs inte heller halvautomatiska vapen med stora magasin i skogen.

Den 4 december publicerade New York Times sin huvudledare på förstasidan. Detta har inte hänt på 95 år. Man skriver i ledaren att det är ”moraliskt upprörande” och en nationell skam att civilpersoner på laglig väg kan köpa vapen som utformats speciellt för att döda människor med brutal snabbhet och effektivitet. Det är stridsliknande vapen som medvetet marknadsförs som redskap för en machokultur. I USA är dessa vapen redan vitt spridda medan de i Europa, än så länge, finns i mer begränsad omfattning hos privatpersoner. De vapen som i första hand avses är kraftfulla automatiska kulgevär (typ AR-15). Dessa skjutvapen har i  regel infällbara kolvar och kan förses med stora, snabbt utbytbara magasin som inte behövs för en normal jägare. Alltfler skjutvapen med hög eldkraft i samhället ökar risken för masskjutningar och andra tragiska våldsdåd.

Det finns ungefär 900 000 utfärdade licenser för kulgevär i Sverige. Till detta kommer drygt 600 000 tillstånd för hagelgevär. Antalet halvautomatiska kulgevär är cirka 30 000. Detta innebär att i ett ”värsta scenario” skulle teoretiskt cirka 2 procent av gevären kunna beröras av nya regler. I praktiken kommer sannolikt mycket färre jaktvapen att omfattas av den föreslagna begränsningen.

 

Polisen får allt fler licensansökningar och upplever ett tilltagande intresse för halvautomatiska vapen med hög skottkapacitet, och det handlar nu om att bromsa denna utveckling innan det är för sent.

 

Fyra huvudkategorier. I dagsläget är vapen för jakt- eller sportskytte indelade i fyra huvudkategorier (A–D) enligt EU:s vapendirektiv. De vapen som ingår i kategori A är redan i dag förbjudna. Här återfinns bland annat helautomatiska vapen och vapen som är maskerade som andra föremål, till exempel skjutkäppar och pennpistoler, med mera. Det anges i förslaget att vissa halvautomatiska vapen lätt kan omvandlas till helautomatiska vapen, vilket kan utgöra ett hot mot säkerheten. Även halvautomatiska skjutvapen som inte lika enkelt kan förändras till helautomatiska skjutvapen kan vara mycket farliga när de förses med magasin som medger hög skottkapacitet. Sådana halvautomatiska skjutvapen bör därför inte tillåtas för civilt bruk, anser EU-kommissionen i sitt förslag till ändring av vapendirektivet som nu är ute på en snabb remissrunda under jul- och nyårshelgen. Sista dag att lämna synpunkter är tisdag den 5  januari.

Svenska jaktvapen ska vara av civil typ. De jägare, som i dag äger ett halvautomatiskt jaktvapen, befarar att dessa vapen kommer att förbjudas av EU. Det är dock inte traditionellt utformade jaktvapen som avses i förslaget. Formuleringen (automatiska vapen) avser i första hand vapnets farlighet som bedöms utifrån dess konstruktion, funktion och verkningsgrad, snarare än dess utseende. Polisen ska redan enligt våra nuvarande regler endast ge licens för halvautomatiska kulgevär av civil typ. Vapen av civil typ liknar mycket sällan helautomatiska vapen och därför kommer det stora flertalet av de svenska halvautomatiska gevär som i dag finns hos jägarna inte omfattas. Polisen avslår regelmässigt en licensansökan för sådana halvautomatiska kulgevär som liknar helautomatiska. Utifrån den svenska begränsningen i  Naturvårdsverkets föreskrifter kan vi inte se att ett gevär som ursprungligen är konstruerat och tillverkat för jakt, och till sitt utseende liknar konventionella kulgevär, samtidigt ska anses likna ett helautomatiskt vapen. Ett lämpligt vapen har god precision, men det behövs inte hög skottkapacitet och stora magasin för traditionell jakt eller målskytte.

Vapenkontrollen måste harmonieras. Svensk vapenlagstiftning har en jämförelsevis hög restriktivitet och fyller i stort sett sitt syfte. Legala vapen är inte ett så stort problem, men detta är tack vare en välavvägd svensk lagstiftning och en bra kontroll. Problemen med skjutningar på allmänna platser beror därför företrädesvis på omvärldsfaktorer. Smuggling av illegala vapen från andra länder är nu det största hotet. Vi är en del av Europa och reglerna för vapenkontroll måste harmonieras för att kontrollen ska bli effektiv. När det gäller förutsättningar för civilpersoner att få inneha moderna kraftfulla halvautomatiska gevär har dock inte lagstiftningen anpassats till den senaste tidens vapenutveckling. Polisen får alltfler licensansökningar och upplever ett tilltagande intresse för halvautomatiska vapen med hög skottkapacitet, och det handlar nu om att bromsa denna utveckling innan det är för sent.

Vapen av typen AR-15 används i dagsläget i  Sverige endast för mer stridsliknande så kallat dynamiskt skytte, inte för jakt. Hittills är endast några hundratal licenser beviljade, men reglerna måste förtydligas i denna del.

Foto: APVapen av typen AR-15. Foto: AP

Om antalet kraftfulla halvautomatiska vapen med militär utformning, av typen AR-15, ökar i samhället, vilket kommer att bli följden om inte reglerna fastställs och skärps, ökar risken successivt att sådana vapen hamnar i händerna på olämpliga personer och kriminella. Vapen av denna typ är betydligt mer eftertraktade än till exempel ett traditionellt jakt- eller sportskyttegevär då någon ska genomföra grova brott. Dessa vapen kan laddas med stora magasin som snabbt kan bytas och vid halvautomatisk omladdning kan skytten avge många skott i snabb följd. En person som missbrukar ett sådant skjutvapen kan åstadkomma betydligt allvarligare skador än med ett traditionellt gevär.

Skjutvapen med hög eldkraft är inte lämpliga för privat ägande. Detta är av principiell och avgörande betydelse för den allmänna säkerheten och tryggheten. Om enskilda personer i allt större utsträckning tillåts inneha sådana militärliknande skjutvapen kommer detta att medföra negativa konsekvenser för allas vår säkerhet. Dessa vapen kan vara befogade i  tjänsterelaterade syften för militären och i vissa fall även för polisen. I övrigt så är det hög tid att vi såväl i Sverige som utomlands bestämmer tydliga begränsningar i rätten att inneha denna särskilt farliga kategori av skjutvapen.

Bakgrund. Vapentyper

Ett halvautomatiskt skjutvapen har en laddmekanism som laddar om (halv-) automatiskt – med hjälp av den utvecklade kraften i det föregående skottet kastas tomhylsan ut och en ny patron förs in i patronläget. Endast ett skott avlossas för varje gång avtryckaren trycks in. En snabb skytt kan avlossa flera skott i sekunden med ett halvautomatiskt skjutvapen.

Ett helautomatiskt skjutvapen har en laddmekanism som laddar om helt automatiskt. Här avfyras skott efter skott i en följd så länge avtryckaren hålls inne och ammunition finns i  magasinet.

Källa: Artikelförfattaren

DN Debatt. 28 december 2015

Debattartikeln
Peter Thorsell vid Polismyndigheten:
  ”Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft”

Repliker
Dennis Andersson, jägare:
"Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman" 

Peter Wrede:
"Polisen hänger inte med i vapenutvecklingen"

Lars-Kristian Bergh:
"Polisen har fel vapenfokus"

Kriminalinspektör Christer Back:
"Thorsells jakt på laglydiga medborgare måste få ett slut"

Anders Grahn, Svenska jägareförbundet:
 ”Vilseledande av polisen om EU:s vapenförslag”

Mike Winnerstig, Svenska pistolskytteförbundet:
”EU:s vapenförslag måste omarbetas helt”

Läs fler debattartiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.