Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi bjuder resenärerna på en veckas resande med SL”

Finanslandstingsrådet och SL:s styrelse gör pudel efter trafikkaoset: Vi har inte räckt till under den senaste veckans extrema väderförhållanden. Vi ber uppriktigt om ursäkt för att SL-trafiken i Stockholm inte fungerat på ett accep­tabelt sätt och kommer att säkerställa en betydligt bättre vinterberedskap redan nästa vinter. Det är unikt att tunnelbanan står stilla i flera dagar, därför kompenserar vi våra trogna resenärer genom att bjuda på en veckas resande. Det motsvarar en rabatt på 160 kronor på ett 30-dagarskort, som då kommer att kosta 530 kronor i stället för 690 kronor. Stockholms läns landsting skjuter till 50 miljoner kronor, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, Christer G Wennerholm med flera.

Varje dag gör 700 000 resenärer över 2,4 miljoner resor med SL. Nära 8 av 10 resor till Stockholms innerstad under morgonrusningen görs med SL. Vi är alla beroende av att kollektivtrafiken fungerar för att få vår vardag och fritid att gå ihop. SL ska underlätta människors vardag, och det ska gå att lita på kollektivtrafiken.

Vi ber därför om ursäkt för att SL-trafiken inte fungerat som den borde den senaste tiden. Trots kraftfulla förberedelser och stora insatser mot snöovädret har trafiken inte fungerat på ett acceptabelt sätt. Ansvaret för detta är delat mellan flera aktörer, men SL har ett huvudansvar för kollektivtrafiken.

Det är en unik händelse att stora delar av tunnelbanan är stillastående i flera dagar, därför gör vi nu det unika att kompensera SL:s trogna resenärer genom att bjuda på en veckas resande. Det motsvarar en rabatt med 160 kronor på ett 30-dagarskort, som då kommer att kosta 530 kronor i stället för 690 kronor. För den som betalar reducerat pris kommer kortet att rabatteras till 320 kronor. De resenärer som har köpt säsongskort eller årskort kommer att kompenseras på motsvarande sätt.

För att inte denna rabatt ska drabba SL-trafiken eller de planerade satsningarna kommer Stockholms läns landsting att tillföra SL ytterligare 50 miljoner kronor. Allt detta möjliggörs genom landstingets välskötta finanser.

Denna vinter är både den kallaste och mest snörika i Stockholm på många år. Stockholm har inte haft så mycket snö på snart 30 år. Snö och kyla utsätter kollektivtrafiken för stora utmaningar. Både bussar och tåg drabbas av förseningar när snöröjning och spårunderhåll inte räcker till. När människor varken kan ta sig till jobbet eller skolan i tid har SL misslyckats med sin mest centrala uppgift. Det är oacceptabelt.

 Vädret har inneburit extrema störningar men också extrema uppoffringar. Under de senaste dagarna har personalen genomfört beundransvärda insatser i hela SL-trafiken. Omkring 300 personer har varit ute i trafiken för att hålla spår och växlar snöfria dygnet runt. De är värda ett stort tack från oss alla.

Det ska gå att lita på SL och kollektivtrafiken. SL:s resegaranti är därför en viktig trygghet för många resenärer när det blir störningar i trafiken. Alliansen har steg för steg förbättrat resegarantin. Under förra året fördubblade vi garantin till 800 kronor för att resenärer i hela Stockholms län ska kunna använda den när det väl behövs. Från och med i år har vi byggt ut resegarantin ytterligare. Nu kan även den resenär som vill ta sin bil när SL står stilla få ersättning för sin resa.

SJ valde att ta bort resegarantin när den behövdes som mest. SL valde en annan väg och uppmuntrade i stället våra resenärer att använda garantin. De anspråk på ersättning utifrån resegarantin som har skickats till SL kommer nu skyndsamt att betalas ut. Samtidigt vet vi att många inte kunnat använda sig av resegarantin på grund av att det helt enkelt inte funnits taxibilar att tillgå, därför går vi nu steget längre och erbjuder kompensation till våra trogna resenärer.

Allt fokus har nu varit på att få igång en normal trafik. Nästa steg är att dra lärdom av det som hänt och vidta kraftfulla åtgärder så att det inte upprepas. SL-trafiken ska fungera även under vintern. För att säkerställa detta kommer vi att vidta en rad åtgärder.

För att förbättra kollektivtrafiken, särskilt vintertid, kraftigt minska störningarna och tydligt förbättra störningsinformationen har SL:s verkställande direktör fått i uppdrag att dels utvärdera de insatser som gjorts och återkomma med förslag på kraftfulla förbättringar både på kort och lång sikt för att säkerställa en fungerande kollektivtrafik även vintertid.

 Banverket har ett stort ansvar att förbättra sitt vinterunderhåll av främst de hårt belastade spåren genom Stockholms län. Länets kommuner har tillsammans med Vägverket och andra väghållare ansvar för att förbättra snöröjningen och SL har ansvar för att förbättra vinterunderhållet av lokalbanorna.

I dag är det SL som har ansvaret för spåren i tunnelbanan. SL är tunnelbanans Banverk, medan MTR utför trafiken. Delat ansvar är aldrig bra, därför kommer vi att arbeta för att trafikoperatörerna också får ansvar för underhåll och snöröjning av spåren och därmed ett helhetsansvar.

Vi kommer också att se till att SL inte fortsätter att planera för normalvintrar. SL ska ha en beredskap för rejäla vintrar med mycket snö och sträng kyla. Samtidigt krävs det tydlig redovisning av operatörernas beredskap och handlingsplaner för extremsituationer.

Den viktigaste åtgärden för att minska SL-trafikens sårbarhet är att bygga ny infrastruktur. Alliansen har därför kommit överens om en 100-miljarderssatning i Stockholms län på nya spår och vägar. Landstinget kommer tillsammans med alliansregeringen, länets kommuner och näringslivet att satsa de pengar som behövs för att få en bättre infrastruktur och bättre kollektivtrafik.

Med fler spår och en pendeltågstunnel under Stockholm kommer vi att få en betydligt mer driftsäker kollektivtrafik. Vi satsar också på att bygga nya tvärspårvägar som kan avlasta tunnelbanan, därmed blir SL-trafiken mindre känslig för stopp.

Många förstår att det kan vara svårt att få tågen att gå när det kommer rekordmängder snö, men ingen av oss förstår varför inte störningsinformationen kan vara bättre. När trafiken inte fungerar som den ska är lättillgänglig trafikinformation en förutsättning för att resandet ändå ska fungera. SL måste bli betydligt bättre på information. SL har därför begärt att få ta över ansvaret från Banverket för informationen till alla pendeltågsresenärer. Vi kommer att se till att detta blir verklighet och att informationen förbättras.

SL Kundtjänst har numera öppet dygnet runt. Resenärer ska även kunna få real­tidsinformation via både SL:s hemsida och mobiltelefon, vilket innebär att reseplaneraren bland annat kan ta hänsyn till inställda avgångar. Det finns nu även betydligt fler trafikvärdar som informerar resenärerna på plats vid större trafikstörningar och vid de större stationerna. Det är ett sätt att visa att SL bryr sig om och vill hjälpa oss resenärer. På sikt ska vi utveckla fler kanaler för informationen så att de kan användas oberoende av varandra.

Vi har full förståelse för att männi­skor är upprörda och besvikna efter den senaste tidens stora trafikstopp. Vi vill därför be alla resenärer som drabbats uppriktigt om ursäkt. SL:s ansträngningar har inte räckt till. Vi kommer nu att dra lärdom av detta och säkerställa att SL har en betydligt bättre vinterberedskap redan nästa vinter.

Catharina Elmsäter-Svärd (M)
finanslandstingsråd

Christer G Wennerholm (M)
SL:s styrelseordförande

Lennart Rohdin (FP)
1:e vice ordförande SL:s styrelse,

Janne Stefansson (KD)
Styrelseledamot SL

Tage Gripenstam (C)
Styrelseledamot SL

SL-trafiken

AB Storstockholms lokaltrafik (SL) har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.
Varje dag reser ungefär 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, dvs med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. I SL:s organisation är drygt 700 anställda. SL-trafiken sysselsätter totalt 10 000 personer.
Källa: www.sl.se

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.