Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi borde varit tydligare med att sjukhuset skulle bli dyrare”

Sjukhuset ska arbeta patientfokuserat och alla patienter får enkelrum. Här kommer alla specialister och kompetenser att samlas runt patienten, för gemensamma ronder, för att välja optimala behandlingsmetoder och för att svara på frågor från patienter och anhöriga, skriver artikelförfattarna.
Sjukhuset ska arbeta patientfokuserat och alla patienter får enkelrum. Här kommer alla specialister och kompetenser att samlas runt patienten, för gemensamma ronder, för att välja optimala behandlingsmetoder och för att svara på frågor från patienter och anhöriga, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Funck

Första patienterna mottagna. Vi borde redan från början ha varit tydligare med att den totala kostnaden för nya Karolinska sjukhuset skulle bli högre än kostnaden för det så kallade OPS-avtalet. Medicinsk utrustning och utökade planer har tillkommit på vägen, skriver företrädare för alliansen i Stockholms läns landsting.

Efter mer än tio års planering och sex år efter att ett enigt landstingsfullmäktige fattade beslut om upphandling av sjukhuset, har nu de första patienterna tagits emot på Nya Karolinska i Solna (NKS). Det sker efter en enorm kraftansträngning från all inblandad personal som har genomfört en flytt där nära 25 000 föremål har flyttats för att ta emot de nya patienterna.

NKS är det första sjukhus som byggs i Stockholms län på 40 år. Det har varit en lång resa som i medier har fått utstå mycket kritik. Längs hela vägen har en mängd val gjorts och beslut har fattats. Få om några av dessa skapar kortsiktiga opinionsvinster, men vi tror att de har varit viktiga och nödvändiga för att kunna skapa ett sjukhus som långsiktigt kommer att vara oerhört viktigt för framtidens patienter.

En ny organisation innebär utmaningar för personalen som får nya förutsättningar och rutiner. Vi kan förstå att en del medarbetare känner osäkerhet inför dessa förändringar.

Låt oss vara tydliga med att NKS kostar mycket pengar. Att bygga i Sverige med svensk standard, säkerhet och arbetsmiljöregler samt högre ambitioner för miljön och energieffektiviteten ger en hög kostnadsnivå. Därtill är det ett sjukhus med den mest avancerade tekniska utrustning som går att uppbringa, med extra krav på hygien, integritet och flexibilitet för framtiden. Men det nya sjukhuset är också avsett att ge den bästa möjliga vården för de allra sjukaste patienterna med de mest svårbehandlade diagnoserna från hela landet. Satt i relation till vad patienterna i Stockholm och Sverige får i utbyte, är kostnaden fullt rimlig.

När den första patienten nu har tagits emot kan vi dock konstatera att vi och våra företrädare borde ha varit tydligare i kommunikationen om den totala prislappen för sjukhuset. Konstruktionen med ett avtal med offentlig privat samverkan (OPS-avtal) för sjukhusbyggnaden har förvisso hållit vad det lovade. Såväl tidplan som kostnad följer vad som avtalades 2010. Däremot har vi inte lyckats förklara hur ett sjukhus som kostar 14,5 miljarder ändå kan uppges kosta mer än en halv gång så mycket.

Vi visste redan 2010 att ytterligare kostnader skulle tillkomma som inte omfattades av OPS-avtalet, framförallt den medicintekniska utrustningen i sjukhuset. Landstingsfullmäktige har också vid flera tillfällen i enighet fattat beslut om att utöka planerna för vad landstinget ska bedriva för vård och verksamheter på området för NKS.

Om vi redan från början varit tydligare med att den totala kostnaden för sjukhuset är högre än kostnaden för OPS-avtalet hade vi undvikit en del av de spekulationer som nu förekommer. Även om det var omöjligt att ange en exakt siffra för tillkommande utrustning och nya ambitioner borde en rimlig uppskattning för kostnaden ha tagits fram och kommunicerats tydligt redan från början.

Dessa brister i kommunikationen ändrar däremot inte visionen eller ambitionen för Nya Karolinska i Solna.

När den första delen av NKS nu tas i bruk är det i en 300 000 kvadratmeter stor sjukhusbyggnad som är byggd och planerad för nya arbetssätt med patienten i centrum. Under 2016 öppnar tolv nya operationssalar. När hela NKS står klart 2018 kommer det att finnas 35 nya salar med toppmodern teknik som underlättar utvecklingen av nya behandlingsmetoder och arbetssätt.

Redan när de första patienterna flyttar in märks de nya samarbetsmöjligheterna mellan expertteam inom Tema Hjärta och Kärl, bildgivande diagnostik som röntgen och ultraljud och de olika intensivvårdsverksamheterna. Detta möjliggör en satsning på avancerad hjärtsviktsvård. Genom ett närmare samarbete mellan olika discipliner skapas nya möjligheter för exempelvis justering av medfödda hjärtfel, behandling av livshotande arytmier och kombinerade ingrepp med hjärtkatetrar och öppen kirurgi. Vi stärker också patientsäkerheten, bland annat genom att patienter kan övervakas för livsviktiga funktioner under hela vårdtiden.

Något som också har uppmärksammats är införandet av tematisk organisation. Det är en förändring som utgår från patientens väg genom vården. En ny organisation innebär utmaningar för personalen som får nya förutsättningar och rutiner. Vi kan förstå att en del medarbetare känner osäkerhet inför dessa förändringar.

Den nya organisationen skapar dock möjlighet för sjukhuset att arbeta patientfokuserat och samla alla viktiga kompetenser runt patienten. Det är i detta sammanhang man ska se förändringen att alla patienter får enkelrum. Här kommer alla specialister och kompetenser att samlas runt patienten, för gemensamma ronder, för att välja optimala behandlingsmetoder och för att svara på frågor från patienter och anhöriga. Patientens integritet värnas genom att personal inte behöver prata med patienten när det finns andra i rummet. Informationen kommer också hållas samman bättre och följa patienten på ett mycket tydligare sätt. Enkelrummen har också andra fördelar, som att familj och anhöriga kan sova över och vara nära. Dessutom minimeras riskerna för smittspridning. En vårdmiljö som förebygger komplikationer och vårdskador är också god ekonomi.

Ytterligare en förbättring är att forskning och vård integreras kring patienten. Bland annat skapas bättre möjlighet att initiera och delta i studier för att utveckla nya innovativa behandlingsmetoder som på sikt ger bättre prognoser för bland annat cancersjuka barn.

Det pågår en omfattande utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholms län, i enlighet med den framtidsplan som landstingsfullmäktige beslutat. Primärvården stärks, nya närakuter öppnas, akutsjukhusen byggs ut och när nu NKS har öppnat har vi ett nytt och modernt universitetssjukhus där de allra svårast sjuka patienterna får vård och de mest avancerade behandlingarna utförs. Framtidsplanen syftar till att vården ska komma närmare patienten och invånarna tas om hand på den vårdnivå som är mest effektiv och bäst för patienten. Vård som inte behöver akutsjukvårdens resurser ska bedrivas vid specialistkliniker och i primärvården. Vården ska vara patientcentrerad och höga krav ställs på vårdgivarna att samarbeta och kommunicera kring patienterna.

Bygget av NKS är bara en del av utbyggnaden av Stockholmsvården. Samtidigt som det nya sjukhuset steg för steg tas i drift, moderniseras och utvecklas snart sagt varje akutsjukhus i länet för att fylla sina nya roller i sjukvården, med nya patienter och patientgrupper. Detsamma gäller andra delar av vården, där tillkommande närakuter skapar möjlighet till nya och bättre akuta flöden. Fler vårdplatser skapas, forskningen kommer närmare vården och en satsning på e-hälsotjänster genomförs.

Ytterst handlar det om patienterna. I hela arbetet går patientsäkerheten alltid först och där har vi full tillit till de bedömningar som professionen gör. Det är de många patienterna som enkelt ska få snabbare vård utan köer, men det är också de allra sjukaste patienterna som ska erbjudas en vård som är så bra som det bara är möjligt. Detta uppdrag måste utgöra kärnan för hela vår välfärdsverksamhet. Dess vikt kan knappast överskattas. När NKS nu har tagit emot sina första patienter så är det ett viktigt och välkommet steg för sjukvården i Stockholm och hela landet, men det är samtidigt bara början på resan mot framtidens hälso- och sjukvård för Stockholms och landets patienter.

DN Debatt.21 november 2016

Debattartikel

Företrädare för alliansen i Stockholms läns landsting:
”Vi borde varit tydligare med att sjukhuset skulle bli dyrare”

Repliker

Erika Ullberg (S) och Susanne Nordling (MP), landstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting:
”En tunn fernissa av självkritik”

Företrädare för Stockholms och Karolinskas läkarföreningar:
”En managementteori som inte tål verkligheten”

Slutreplik från företrädare för alliansen i Stockholms läns landsting:
”S och MP sprider oro och halvsanningar” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.