Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-02-24 22:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-har-tagit-fram-ett-konkret-handlingsprogram-mot-fusk/

DN Debatt Repliker

DN Debatt Repliker. ”Vi har tagit fram ett konkret handlingsprogram mot fusk”

REPLIK DN DEBATT 20/2.

David Samuelsson, Studieförbunden i samverkan: Vi välkomnar en bättre statlig utvärdering och revision av folkbildningen.

På DN Debatt skriver forskaren vid Försvarshögskolan Magnus Ranstorp med flera om fusk vid studieförbunden.

Det viktigaste först: Studieförbunden ser mycket allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning använts eller redovisats felaktigt. Vi har nolltolerans mot fusk och felanvändning av statsbidrag. Det gäller oavsett om felet beror på slarv, bristande rutiner, medvetet fusk eller bedrägerier mot studieförbunden. Hela statsbidraget, varenda krona, ska användas för folkbildning.

Studieförbunden har på uppdrag av Folkbildningsrådet genomfört en utökad särskild kontroll som inrapporterades den 15 januari 2021. Denna kontroll har omfattat hela verksamheten, varje arrangemang och individ i nio av studieförbunden. All verksamhet bedömdes utifrån fyra angivna riskparametrar. Den verksamhet som uppfyllde någon av riskparametrarna granskades.

I detta arbete använde studieförbunden ett IT-verktyg som utvecklats av PWC Forensics på branschorganisationens uppdrag. Verktyget analyserar och samkör uppgifter från samtliga studieförbund enligt valda riskparametrar. Användningen av verktyget sker i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR.

Artikelförfattarna tar upp frågan om ansvaret för IT-systemet Gustav. Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan gör dataprogram som studieförbunden använder för sin redovisning och kontroll. Vi har alltså samma roll i relation till verksamhetsredovisningen i studieförbunden som programvaruleverantörer som Visma eller Hogia har vad gäller ekonomisk redovisning.

Den utökade särskilda kontrollen i de nio studieförbunden visar följande: Totalt stryks efter denna granskning enligt Folkbildningsrådet 658.000 av totalt 31 miljoner studietimmar åren 2017 – 2019 inom studiecirkel. Strykningarna motsvarar drygt 2 procent av verksamheten. Variationen strykningar är stor mellan studieförbunden från en till fem procent av timmarna.

Detta är allvarligt och måste åtgärdas. Men inte något i denna genomsökning av 100 procent av studieförbundens verksamhet utifrån riskparametrar ger stöd till Ranstorps påstående om att en stor andel av verksamheten är fusk.

Inget studieförbund hittar bedrägerier av en art och omfattning som liknar det som skedde på Järva. Flertalet studieförbund hittar inte bedrägerier eller annat organiserat fusk mer än i mycket begränsad omfattning.

De fel som identifierats skiljer sig åt mellan studieförbund vad gäller såväl art som till omfattning. För flertalet studieförbund ligger en stor del av felen inom musik- och bandverksamheten. Utöver det har fel identifierats inom bland annat den verksamhet som sker i samverkan med föreningar. Det är vanligt att fel och strykningar vad gäller musikverksamhet och föreningar beror på bristfälliga rutiner eller slarv.

En stor del av strykningarna beror på att band, föreningar eller deltagare rapporterat verksamhet i mer än ett studieförbund. Om det under den korta utredningstiden inte kunnat säkerställas att redovisade verksamheter verkligen har genomförts har dessa strukits. I några fall kan det som upptäckts leda fram till en polisanmälan.

Är dessa fel större eller mindre än i andra verksamheter? En jämförelse är Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen som i december 2019 bedömde att myndigheterna felaktigt betalar ut 5,5 procent av välfärdssystemens utgifter.

Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan har tagit fram ett konkret handlingsprogram med åtgärder för att förebygga, motverka, förhindra och upptäcka felutnyttjande av statsbidraget:

● Digital närvarorapportering. De nya IT-verktyg för kontroll och samkörning av uppgifter som Studieförbunden skapat tillsammans är effektiva men blir mest träffsäkra om all datainsamling digitaliseras. Digital närvarorapportering görs därför obligatorisk med ett accelererat införande.

Strama rutiner för kostnadsersättningar. Studieförbunden ska ytterligare stärka kvalitetssäkringen av kostnadsersättningar. Genom att ta eget ansvar för inköp och hyra av lokaler kan studieförbunden undvika att betala ut kostnadsersättningar.

Förhindra krockar mellan studieförbunden i musikverksamhet. Samkörningen mellan studieförbunden visade på många dubbelrapporteringar inom musikverksamheten. Detta kan inte accepteras oavsett om det beror på slarv, fel eller fusk. Ett arbete för att i högt tempo ta fram ett effektivt åtgärdspaket för att minska fel och motverka fusk inom musikverksamheten har inletts.

Tydligare anordnarskap i folkbildning med föreningar. En stor del av studieförbundens verksamhet sker i samarbete med föreningar. Rutinerna för samverkan med föreningar stramas upp och dokumenteras striktare. Lokaler ska godkännas i förväg.

Utvecklade digitala kontrollverktyg. De digitala verktyg för kontroll och samkörning som PWC Forensics utvecklade på vårt uppdrag kommer att vidareutvecklas utifrån erfarenheterna av denna kontroll.

Utveckling av studieförbundens överenskommelser. Utifrån erfarenheterna från den utökade särskilda kontrollen ska alla överenskommelser mellan studieförbunden omarbetas under våren i syfte att förhindra fel och fusk.

Samverkan med Polisen NOA. Studieförbunden har upparbetat kontakter med Polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA. Den samverkan används som stöd för att förebygga, förhindra, identifiera och anmäla brottslighet emot studieförbunden.

Kvalitetskod för studieförbunden. Studieförbunden inleder ett långsiktigt arbete med att ta fram en kvalitetskod för studieförbunden. För att bedriva folkbildning av hög kvalitet krävs god styrning och väl utvecklat kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen.

Förtroendefull dialog med kommuner och regioner. När felanvändning av offentliga bidrag upptäcks är det viktigt att studieförbunden för en dialog med bidragsgivaren kring vad som skett, hur det ska hanteras och vad som kan göras för att förhindra en upprepning.

Statlig utvärdering och revision. Den 23 februari kommer Kulturutskottet att behandla ett förslag till utskottsinitiativ från Moderaterna angående extern revision och granskning av studieförbundens verksamheter. Artikelförfattarna kräver att riksdagen omgående beslutar om en djupgående extern granskning av studieförbunden.

Studieförbunden i samverkan välkomnar en bättre statlig utvärdering och revision av folkbildningen. Vi upprepar sedan många år två krav som vi inte har fått gehör för:

● att det ska finnas en statlig utvärdering som ska ske oberoende och självständigt i förhållande till folkbildningens organisationer och skilt från Folkbildningsrådet

● att staten ska utse en revisor för Folkbildningsrådet.

Ämnen i artikeln

Utbildning
Korruption
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt