Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-09-29 13:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-kommer-att-prioritera-karnkraft-fran-dag-ett/

SVENSK POLITIK

DN Debatt. "Vi kommer att prioritera kärnkraft från dag ett"

NÄTEXTRA DN DEBATT 8/9.

Sveriges elkris är mycket allvarlig – men också till stor del självförvållad. Våra fyra partier är överens om ett omfattande paket för att trygga energiförsörjningen, som vid sidan av brottsligheten blir nästa regerings mest akuta uppgift. Vid ett maktskifte kommer regeringsförklaringen innehålla ett tydligt besked om att nu bygga ny kärnkraft, skriver partiledarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
VAL 22

Sverige befinner sig i en mycket allvarlig, och till stor del självförvållad, energikris. Få medborgare kan ha sett framför sig att de valåret 2022 skulle kunna få elräkningar på uppemot 40 000 kronor i månaden och i värsta fall riskera att i perioder helt kopplas bort från elnätet i rullande strömavbrott – eller att elsystemet skulle vara så svagt att det riskerade att kollapsa till följd av något trivialt fel. Men där är vi nu.

Antalet elkunder hos Kronofogden ökar snabbt. Företag larmar om att de behöver stoppa produktionen eller till och med går i konkurs. Ytterst står Sveriges framtid som ledande industrination på spel.

Att hantera elkrisen måste därför, vid sidan av att bekämpa brottsligheten, bli nästa regerings mest akuta uppgift. Våra fyra partier är överens om ett mycket kraftfullt åtgärdspaket för att trygga energiförsörjningen, så att både hushåll och företag klarar sig genom vintern. Men kanske ännu viktigare är att också ha en långsiktig plan, för hur denna kritiska infrastruktur ska utvecklas och stärkas för framtiden. Kärnkraftsavvecklingen måste stoppas. Vi kommer sjösätta en energipolitik som gör elektrifieringen och därmed klimatomställningen möjlig samtidigt som vi kraftigt stärker svensk konkurrenskraft de kommande 50 åren. Energipolitiken är helt avgörande för om Sverige kommer att klara klimatomställningen.

Mot vår sida i svensk politik, står nu samma fyra partier som har försatt Sverige i den här situationen. 2013 deklarerade Magdalena Andersson tydligt att Socialdemokraterna gick till val på att lägga ned kärnkraften, och i sitt eget installationstal i november slog hon triumferande fast att ”vi ska snabba på elektrifieringen – men inte med ny kärnkraft”. Miljöpartiet fortsätter driva målet att Sverige ska vara helt fritt från kärnkraft till 2040. Och både Centerpartiet och Vänsterpartiet prioriterar ännu mer vindkraft, trots att det är uppenbart att vi behöver mer planerbar energi, inte bara mer väderberoende el.

Med ett maktskifte kan Sverige för första gången på fyrtio år få en regering som är helt enig om energipolitiken och gå från ord till handling.

Med bara några dagar kvar till valet är elkrisen och energipolitiken en av de största skiljelinjerna i svensk politik. Vi vet att ny kärnkraft kommer att vara helt avgörande för att Sverige ska återfå en stabil energiförsörjning och lägre elpriser. Våra fyra partier är överens om vad som måste göras för att återupprätta en fungerande elförsörjning. Med ett maktskifte kan Sverige för första gången på fyrtio år få en regering som är helt enig om energipolitiken och gå från ord till handling.

1. Vi kommer se till att hushåll och företag kan klara vintern. Den akuta prischocken måste hanteras snabbt. Vårt löfte är att införa ett högkostnadsskydd för både hushåll och företag till den 1 november 2022. Det innebär att kapacitetsavgifter förs tillbaka till kunderna, omkring 90 miljarder kronor enligt Svenska kraftnäts senaste prognos. Vänstersidan har inte kunnat enas kring något konkret förslag.

2. Vi kommer att öka elproduktionen här och nu. För att hindra strömavbrott i vinter kommer vi att omedelbart aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige. Syftet är att undvika bortkoppling, sänka elpriserna och jämna ut skillnaderna i pris mellan norra och södra Sverige. Den sammanlagda outnyttjade kapaciteten i Sveriges kraftvärmeverk kan motsvara den samlade effekten i Ringhals 1 och 2. Men Socialdemokraterna har infört flera skatter som har drabbat just kraftvärmen, vilket har lett till minskad produktion. Vi kommer att avskaffa dessa skatter i budgeten för 2023. Vi kommer även att utvidga det gröna avdraget i statsbudgeten och bredda stödet så att även investeringar för energieffektivisering omfattas. För att minska elförbrukningen i vinter kommer vi dessutom att kräva att all offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska minska sin icke-nödvändiga elförbrukning.

För att minska elförbrukningen i vinter kommer vi dessutom att kräva att all offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska minska sin icke-nödvändiga elförbrukning.

3. Vi kommer att trygga energiförsörjningen på lång sikt. Våra fyra partier är överens om en plan för investeringar i nya kärnkraftsreaktorer. Det första vi kommer att göra vid ett maktskifte är att ändra det energipolitiska målet från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”, och därmed återställa teknikneutralitet, så att inget hållbart kraftslag diskrimineras – varken sol, vind eller kärnkraft. Det kommer att bli tillåtet att ansöka om att bygga kärnkraft på andra platser än där det redan finns kärnkraft. Det obegripliga förbudet mot fler än tio reaktorer kommer också att tas bort så att små modulära reaktorer blir möjliga. Vi kommer att erbjuda ett statligt investeringsstöd för kärnkraft – särskilda gröna kreditgarantier – till ett värde av 400 miljarder kronor, och med betydligt mer fördelaktiga villkor än dagens kreditgarantier. För att säkerställa att politiken inte godtyckligt stänger eller gör kärnkraft eller andra långsiktiga investeringar i elsystemet olönsamma kommer vi att införa en ”lex MP”, som innebär att staten går in som garant och skapar trovärdiga förutsättningar för ny kärnkraft. Med rätt förutsättningar kan vi ha ny kärnkraft i drift runt 2030. Hade inte den här regeringen stoppat planerna på Ringhals 5 och 6 när de tillträdde, kunde vi haft ytterligare fyra reaktorer i södra Sverige just nu. Vid ett maktskifte kommer regeringsförklaringen innehålla ett tydligt besked om att nu bygga ny kärnkraft i Sverige.

Hade inte den här regeringen stoppat planerna på Ringhals 5 och 6 när de tillträdde, kunde vi haft ytterligare fyra reaktorer i södra Sverige just nu.

Att värna och utveckla ett robust energisystem borde vara en grundläggande uppgift för varje regering. Men Socialdemokraterna och deras stödpartier har lagt ner kärnkraften och bara hoppats på det bästa. Detta trots att de fick tydliga varningar av expertmyndigheter men gjorde det ändå. Istället för att lära av Tysklands misslyckade energipolitik har regeringen härmat dem.

Valet på söndag innebär att förändring är möjlig. Det kommer att ta år att bygga upp det som lättvindigt har rivits ner. Men vi står beredda att ta tag i arbetet redan på måndag.

Sverige kan få en regering utan förlamande kärnkraftsmotstånd. En politik, som tar oss från elkris till överflöd på stabil, prisvärd och fossilfri el. Så byggde vi en gång Sveriges välstånd och så kan vi nu klara både hushållsekonomin och klimatomställningen.

Ämnen i artikeln

Elpriset
Val 2022

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt