Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi måste värna om kärnan i den svenska spelpolitiken”

Bra ordning i dag. Många har under senare tid efterlyst en ny svensk spelpolitik. Olika spelaktörer hävdar att en omreglering av spelmarknaden skapar nya jobb och tillväxt. Men det talas väldigt lite om kärnan i svensk spelpolitik – att sociala skyddsintressen ska stå i förgrunden. Vi i Svenska Spel ställer oss frågande till behovet av en ny spelpolitik. Vad som behövs är en större omsorg om de spelpolitiska mål som riksdagen slagit fast och effektivare sanktioner mot regelbrott, skriver Anitra Steen och Lennart Käll.

När finansminister Anders Borg och dåvarande folkhälsoministern Maria Larsson i juni 2007 presenterade direktiven för spelutredningen uttryckte de sig så här:

De överordnade målen för regeringens spelpolitik är att förhindra att enskilda hamnar i spelberoende, att göra det svårare för bedrägerier och att stoppa kriminalitet i branschen. Ambitionen är att hålla spelandet i samhället på en acceptabel nivå.

Borgs och Larssons uttalande understryker kärnan i svensk spelpolitik – att sociala skyddsintressen ska stå i förgrunden. Det är ett tydligt politiskt mål som styrt och utvecklat Svenska Spels verksamhet och inriktning över tid. Det är alltjämt de utgångspunkter som betonas i vårt uppdrag.

Flera politiker och debattörer har under senare tid efterlyst en ny svensk spelpolitik. Vi på Svenska Spel tycker det är positivt att det nu verkar finnas ett brett parlamentariskt underlag för diskussion och förtydliganden i spelfrågan. Men i den pågående debatten pratas det väldigt lite om spelansvar, spelproblem och sociala skyddsintressen.

Företrädare för olika spelaktörer framhåller i stället att en omreglering av den svenska spelmarknaden skulle skapa nya arbetstillfällen och bli Sveriges nästa tillväxtbransch. Debatten i andra europeiska länder som nyligen omreglerat marknaden har gått i samma ton.

För svenskt vidkommande är Danmark särskilt intressant. Även där har kommersiella intressen och avväganden till stor del präglat den nya spelregleringen. 43 bolag har sökt 68 spellicenser i vårt grannland och man räknar med att både spelande och spelproblem kommer att öka. Det är en utveckling som, om den blir verklighet, går tvärt emot de spelpolitiska målen i Sverige och de direktiv regeringen gav utredaren Jan Nyrén inför spelutredningen.

Vi vill fortfarande värna de spelpolitiska målen. Vi tycker att samhället bör ha större ambitioner än att göra regleringen till enbart en finansiell fråga. Det finns andra gemensamma intressen och värden att skydda. Vi tycker det är bra att staten å ena sidan får in pengar från spel till allmännyttan, å andra sidan styr spelmarknaden så att den omfattas av särskilda krav på sociala skyddshänsyn.

För oss på Svenska Spel är dessa intressen fullt förenliga. Vi tycker att avvägningen mellan ansvar och intäkter är tydlig. Vi ska tillmötesgå kunden med roliga, spännande spel men samtidigt erbjuda ett starkt spelansvar. Vi ska inte leda utvecklingen av spelformer med hög risk. Vi har tydliga etiska riktlinjer för marknadsföring och erbjuder till exempel inte insättningsbonusar och lojalitetsprogram. För oss handlar det om att alltid väga in ansvaret i utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av spel.

Vi är ett vinstdrivande företag och ska självklart uppnå god lönsamhet och kostnadseffektivitet i verksamheten. Men vi fattar också beslut där vi avstår från intäkter till förmån för ansvar. Det överskott som vi genererar används till att finansiera gemensamma åtaganden och samhällsintressen. Det tycker vi är en bra ordning.

Spel på värdeautomater har länge ifrågasatts eftersom det finns en relativt högre risk för att utveckla ett problemspelande. Men det är också en populär spelform. Det var på riksdagens initiativ som spel på värdeautomater introducerades. Svenska Spel fick uppdraget att tillhandahålla spelformen, men med tydliga restriktioner avseende bland annat placering, omsättning, antal automater på spelstället, vinst- och insatsbegräsningar. Lotterilagen slår fast att automaterna endast får placeras på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar. Detta för att spelet endast ska ske i redan ålderskontrollerade miljöer.

Det är serveringstillståndet och efterfrågan från våra kunder och affärspartner som styr var automaterna ställs ut. Vi ska enligt vårt uppdrag också vara ”ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet”. Det innebär att vi ska finnas där förekomsten av illegala automater är stor. Etableringsstrategin är med andra ord en konsekvens av politiskt fattade beslut och det uppdrag vi fått av regeringen. Av ovanstående skäl tycker vi också att vi som statligt bolag är bäst lämpade för att erbjuda spel på värdeautomater.

Nu höjs röster för en utredning av spelet på värdeautomater och särskilt kopplingen till serveringstillståndet. Det finns även förespråkare för ett totalförbud. Att förbjuda denna spelform utan att ha belyst dess popularitet, den omfattande illegala marknad som uppstått och utan att fundera på vart spelandet tar vägen är sannolikt att göra samhället och de spelberoende en björntjänst.

Vi välkomnar en eventuell utredning så att vi även kan diskutera balansen mellan ansvar och kommersiella intressen och om det i ett vidare ansvarsperspektiv kan finnas andra lämpliga miljöer för spelet. Men vi förväntar oss också en tydlig uppfattning om hur samhället ska hantera spel på illegala automater och vilka mandat och sanktionsmöjligheter Lotteriinspektionen, polis och åklagare ska ha i detta arbete.

I sammanhanget kan det vara av intresse att göra en jämförelse med andra nordiska länder. Svenska Spels tillstånd omfattar 7.500 automater. I Norge finns tillstånd för 10.000 automater, i Finland är 18.000 automater ute på marknaden och i Danmark 27.000.

Vi ställer oss frågande till behovet av en ny spelpolitik. Det som behövs är en större omsorg om de spelpolitiska mål som riksdagen slagit fast. Det behövs större handlingskraft och vilja att ta itu med kraven på förändring och överträdelser av regelverket. Eftersom regelbrott inte prioriteras och effektiva sanktionsmedel saknas, har regleringen försvagats och målen blivit svårare att nå.

Vi på Svenska Spel vill ha en ansvarsfull inriktning av spelpolitiken och en långsiktigt hållbar reglering av marknaden. Vi vill att regelverket blir tydligt, att samtliga aktörer på marknaden omfattas av samma villkor och att otillåtna aktörer utestängs.

Anitra Steen, styrelseordförande Svenska Spel
Lennart Käll, vd Svenska Spel

Ny spellag i Danmark

1 januari 2012 inför den danska staten en ny spellag som innebär att spelbolagen måste ansöka om licens för att få bedriva verksamhet. I och med licensen ställs krav på aktörerna när det gäller bland annat skatter, avgifter, marknadsföring och ekonomiskt understöd till behandling av spelberoende. Förhoppningen är att samtliga aktörer på marknaden ska få samma villkor och att regelverket ska skydda spelarna.
Tanken med den danska lagen är också att den ska bidra till att bekämpa illegalt spel. Alla kan söka licens, men Danske Spil (motsvarigheten till Svenska Spel) behåller exklusiv rätt på vissa direktspel och Lottospel.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.