Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi moderater är alldeles för Stockholmsfixerade”

Ny undersökning. Bara hälften av väljarna anser att Moderaterna har en politik för hela Sverige. En stark Stockholmsfixering kan leda till att många inte känner sig sedda och att politiken missar helhetsperspektivet. Vi måste bredda politikens innehåll och ta ansvar för hela landet, skriver Moderaternas partisekreterare Kent Persson.

Vi har gett undersökningsföretaget Skop i uppdrag att undersöka i vilken grad väljarna anser att Nya Moderaterna har en politik för hela Sverige. Endast hälften av de tillfrågade svarade sammantaget ja på frågan. Det är en signal som bekräftar att en av vårt partis viktigaste uppgifter nu är att fortsatt bredda politiken och ta ansvar för hela landet.

1 022 personer i åldern 18–84 år har deltagit i Skops undersökning, där alla personer i samtliga Sveriges kommuner har haft samma sannolikhet att komma med i urvalet. För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall är undersökningen viktad med avseende på region, kön och ålder.

Endast hälften av de tillfrågade ansåg att Nya Moderaterna har en politik för hela Sverige. Jag känner igen den bilden. I samtalen med människor runt om i landet får jag ofta signaler om att vi politiker inte ser alla. Många anser att politiken alltför ofta utgår från Stockholm, där den politiska och mediala makten finns samlad.

En stark Stockholmsfixering kan leda till att många inte känner sig sedda och att politiken missar helhetsperspektivet. En central del av Nya Moderaternas fortsatta förnyelse behöver därför fokusera på att bredda politikens innehåll och ta ansvar för hela landet.

Fyra områden är särskilt viktiga i en politik som ser och tar ansvar för hela Sverige:

1. Jobben. En arbetslinje som omfattar alla måste ta hänsyn till lokala villkor och behov. Jobb behövs i hela Sverige. Jobben är den viktigaste samhällsutmaningen. Alliansen har lagt en kraftfull budget som stärker beredskapen att möta den ekonomiska nedgången och skapar förutsättningar för nya jobb.

Men om vi ska kunna öka motståndskraften mot kriser i framtiden räcker inte nationella åtgärder. Nyckeln är att vara politiskt handlingskraftig lokalt.

Jag vill uppmana moderatledda kommuner att se över hur de kan stärka de lokala förutsättningarna för nya arbetstillfällen samt utveckla och förnya sitt arbetssätt. Hur kan service och myndighetsutövning bli mer effektiv? Kan det bli mer lönsamt att arbeta genom sänkt kommunal inkomstskatt? Hur kan upphandlingar genomföras så att fler småföretag får chansen?

Kortare handläggningstider, tjänste- och servicegarantier samt regelbundna möten mellan kommunrepresentanter och näringslivet är några exempel på hur förbättringar kan genomföras.

2. Samhällsservice. Satsningar på vägar, järn­vägar och IT är viktiga för att öka företagens möjligheter och för att underlätta för männi­skor att nå ett större antal arbetsplatser. Men det måste också finnas grundläggande samhällsservice, livsmedelsaffärer, bensinstationer och postdistribution. I landsbygdsprogrammet för 2007–2013 satsas 35 miljarder kronor på att förbättra förutsättningarna för att leva och driva företag på landsbygden. Det här är viktiga åtgärder.

Därtill behöver medvetenheten öka om vilka konsekvenser den nationella politiken får lokalt. Ett konkret exempel är Social­demokraternas förslag om att införa en skatt på lastbilstransporter, som framför allt drabbar de delar av landet där avstånden är långa och vägtransporter är det enda alternativet.

Skatten påverkar alltifrån timmertransporter till mat- och varuleveranser som går till den lokala butiken, skolan eller äldreboendet.

Oppositionspartierna har inget samlat rege­ringsalternativ. Det vi vet är att S, MP och V vill införa olika skatter som skulle drabba jobb och företagande utanför storstäderna särskilt hårt. Miljöpartiet står bakom en skatt på lastbilstransporter och vill dessutom höja koldioxidskatten samt införa en flygskatt.

Vänsterpartiet driver på för en mineralskatt, som skulle innebära ett hårt slag mot gruvnäringen. Socialdemokraterna vill höja bolagsskatten och fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Sammantaget innebär det förslag som kraftigt skulle försämra förutsättningarna för arbete och entreprenörskap.

3. Vården. Vården och omsorgen måste vara trygg. Oavsett var man bor ska vården och omsorgen hålla hög kvalitet. Sedan 2006 har statsbidragen till kommuner och landsting sammantaget ökat med 18 miljarder kronor. Konjunkturstödet och tillfälliga stöd i det generella statsbidraget 2009–2011 om 20 miljarder har inneburit viktiga tillskott. En permanent nivåhöjning om fem miljarder gjordes senast 2011.

Genom arbetslinjen och en ansvarsfull ekonomisk politik har vi tagit ansvar för finansieringen av välfärden. Samtidigt är det framför allt genom lokalt ansvarstagande som välfärdens kvalitet kan stärkas långsiktigt.

Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande är centralt för kvaliteten i verksamheterna. Öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar samt möjlighet till kompetensutveckling är viktigt. Min signal är att Nya Moderaterna tydligt ska fortsätta att prioritera åtgärder för att kommun och landsting ska bli mer attraktiva arbetsgivare.

4. Skolan. Alla skolor ska vara bra skolor. När alliansen fick väljarnas förtroende 2006 var skolan i stort behov av utveckling och förbättring. Nu är de kanske största reformerna sedan folkskolans införande sjösatta. Det handlar om åtgärder som stärker rättigheterna för den elev som behöver stöd, skärper kunskapskraven och höjer lärarnas kompetens och status.

Skolan fungerar bra för många, men inte för alla. Vi kan exempelvis konstatera att skillnaderna mellan skolor har ökat.

Många sätter ett högt värde på att kunna välja skola. Valfriheten är viktig. Men utmaningen är större än så. Alla kan inte välja. På många orter runt om i landet finns det bara en skola. Svaren på hur man skapar en högkvalitativ skola finns hos lärarna. I vissa skolor behövs det fler specialpedagoger, i andra behövs det mindre klasser.

Moderatledda kommuner ska vara föredömen när det gäller lokalt ledarskap i arbetet med att skapa en likvärdig skola som ger alla elever goda kunskaper.

Nya Moderaterna fortsätter att utveckla politiken och förnyas. Vi måste ständigt ifrågasätta vilket perspektiv vi har för att kunna utveckla en politik som ger hela landet bästa möjliga förutsättningar. Det är lokalt, i människors vardag, som vår politik ska ta sin utgångspunkt.

Kent Persson, partisekreterare (M)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.