”Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Andra förändringar viktigare. Vi måste prioritera det som har stöd i forskning och erfarenhet. Därför vill vi att de elever som behöver ska få mer stöd, att svensk- och matematikundervisningen utökas och att kraven på lärarutbildningen skärps, skriver Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé.

Över hela vårt land finns det i dag, i varje klassrum, en eller flera elever som glatt sträcker på sig och viftar med händerna för att få svara på lärarens frågor. Men några bänkar bakom sitter ofta en elev som inte känner sig lika säker eller lika trygg och som många gånger försöker undvika lärarens blick. De allra flesta lärare står i våra klassrum med en vilja att se alla elever och att lyckas få de som känner sig osäkra att hitta sitt självförtroende och våga sträcka på sig. Det är ett viktigt uppdrag. Men i dag är det alltför många elever som försöker göra sig själva osynliga i skolbänken. Det bidrar till att kunskapsresultaten faller, och då lyckas inte skolan. Vi, Nya moderaterna, kan inte acceptera detta. För oss är det självklart att varenda elev ska bli sedd och få en bra start i livet.

Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans hjälps vi åt att bidra så att barn och ungdomar ska få en bra skolgång, att sjukvård finns när den behövs och att vi får en bra omsorg när vi blir äldre. Allt detta är ett resultat av våra gemensamma ansträngningar. Alla behövs för att detta ska fungera. Ett arbetspass extra på snabbmatsrestaurangen kan vara en filt till på äldreboendet. En timme extra jobb i verkstaden betyder mer resurser till eleven som kanske kräver lite extra uppmärksamhet i klassrummet. Det hänger ihop. Därför har vi en politik som ger fler möjligheten att bidra.

Svensk skola står inför en viktig utmaning. Vi måste vända de sjunkande resultaten. Våra elever lär sig inte tillräckligt mycket matematik, många har svårt att förstå vad de läser och kunskaperna inom naturvetenskap är låga. Under de senaste åren har skolan fått en ny utformning genom en rad nya skolreformer. Elevernas inlärning av ämneskunskaper har återigen blivit det viktigaste målet. Nu är inte tiden för fler reformer som tar tid ifrån lärarnas huvuduppdrag, att undervisa sina elever. Därför är ett förstatligande av svensk skola inte prioriterat.

Vi måste prioritera det som gör skillnad och har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Det som ger eleven möjlighet att lösa en svår ekvation eller läsa och förstå en lite mer avancerad text. Detta kräver engagerade och skickliga lärare som har tillräckligt med tid för att se varje elev. Nya moderaterna presenterar i dag våra förslag för att fler elever ska få en bra start i livet.

1 Varje elev ska bli sedd. Svensk skola utmärker sig särskilt på ett område, nämligen att allt för många elever lämnas ensamma med sina uppgifter. Många känner nog igen sig i berättelser från sina barn om hur de kämpat med en skoluppgift utan att få stöd, eller från lärare som velat ge stöd men inte haft tid. Ett slags vänta och se-attityd har infunnit sig där alla hoppas att snart ska det nog vända, snart ska eleven komma i kapp sina kamrater. I stället har eleven hamnat längre och längre efter tills det inte längre känns meningsfullt att försöka. Detta är farligt, detta skapar misstro och en utanförkänsla. Därför måste detta mönster brytas tidigt.

Andra länder har sett samma utmaning och har lyckats möta den. Tidiga insatser är avgörande. Redan i lågstadiet måste de elever som behöver det få uppmärksamhet och stöd för att orka övervinna en känsla av tillkortakommande och ges självförtroende att fortsätta försöka. Det går bara på ett sätt och det är med hårt arbete och tålamod, men det är det värt, för alla behövs. Nya moderaterna vill att det som kallas särskilt stöd ska komma tidigt och att fler elever ska få hjälp av speciallärare.

2 Mer tid mellan lärare och elev. Det finns för många håltimmar i svensk skola. Detta är tid som i stället kan fyllas med undervisning. Jämfört med andra länder har svenska elever färre skoltimmar per dag. Det innebär att de måste hinna med att lära sig samma saker som andra barn, men med mindre undervisningstid. Detta går inte ihop och därför sjunker svenska elevers resultat.

Alliansen har redan utökat undervisningstiden i matematik i svensk skola. Under hösten har eleverna i årskurs 1-3 fått mer tid med en lärare i matematik. Från och med nästa höst kommer även eleverna i årskurs 4-6 få mer undervisningstid i matematik. Det innebär mer stöd och hjälp för att lösa svåra problem när det behövs.

Nya moderaterna vill gå vidare. Vi tror att tiden mellan lärare och elev spelar roll för att fler elever ska lyckas nå kunskapsmålen. Vi föreslår att svenska elever ska få mer matematik- och svenskundervisning.

3 Skickliga lärare. Att vara lärare är att följa sina elevers med- och motgångar, se dem lyckas och misslyckas och sakta växa till självständigt tänkande och kritiska individer. Få yrken är så givande, få yrken är så krävande. Sverige klarar sig inte utan skickliga och engagerade lärare. De är avgörande för att vända svenska elevers kunskapsresultat.

Allt för få söker sig till läraryrket i dag. Vi bär alla ett gemensamt ansvar för detta. Yrket har utsatts för hård kritik från många håll under en lång period. Denna utveckling kan inte fortsätta, då kommer det inte finnas tillräckligt med lärare för våra barn och ungdomar i framtiden.

Vi vill stärka läraryrkets status. Det innebär högre lön, men betydligt viktigare är attityden till och uppfattning om yrket. I dag råder det en allmän mening om att vem som helst kan bli lärare. Det vill vi ändra på. Kraven för att bli antagen till lärarutbildningen måste skärpas. Det ska inte vara möjligt att bli antagen med svaga betyg.

Lönen spelar också roll. För att attrahera de duktigaste studenterna måste lärarlönerna öka. Därför föreslår vi att fler karriärtjänster för lärare inrättas. En duktig lärare som lägger ned kraft och energi på att varje elev ska lyckas ska få belöning för sitt hårda arbete. Dessutom är det viktigt att låta lärare vara lärare. Därför vill vi minska på lärares pappersarbete och dokumentation.

Nya moderaterna vill förstärka alliansens kunskapsfokus i skolan och säkerställa att alla elever får det stöd de behöver. Ingen elev ska behöva gå igenom skolan och känna sig osedd. Alla behövs.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.