Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi saknade trovärdiga svar i frågan om jobben”

Foto: Paul Hansen

Därför förlorade Moderaterna. Valet 2014 var ett nederlag och M tappade nära sju procent av sina väljare. Brist på svar i jobbfrågan, välfärdsdebatten och integrationspolitiken var tre av de viktigaste orsakerna till förlusten. Det skriver Hans Wallmark och Per Nilsson i partiets eftervalsanalys som presenteras i dag, fredag.

De senaste decennierna har förutsättningarna i svensk politik förändrats dramatiskt. Partierna har blivit fler, vaneröstandet har minskat och färre identifierar sig med ett parti. Nya Moderaterna har i två val varit vinnare i detta nya väljarlandskap. Men valet 2014 innebar ett trendbrott med en valförlust och partiet tappade nästan sju procentenheter.

I dag presenterar eftervalsanalysgruppen sin rapport om valet 2014. Syftet är att lyfta fram varför Moderaterna tappade väljare och att föreslå prioriteringar framöver.

För att göra ett framgångsrikt val krävs det att ett parti lyckas med två saker. Det första är att de frågor partiet driver också uppfattas som viktigast av väljarna. Det som brukar kallas för att sätta agendan. Det andra är att vinna debatten i just dessa frågor. Båda sakerna lyckades vi med 2006 och 2010. I valet 2014 misslyckades vi i stället med båda: vi lyckades inte sätta agendan och vann inte heller sakfrågedebatterna. På valdagen hade alliansen bara störst förtroende i en av väljarnas sju viktigaste frågor, Sveriges ekonomi. Jobbfrågan placerade väljarna först på plats sex – den lägsta placeringen sedan valet 2002.

Nya Moderaterna uppfattades därför inte lika relevanta som tidigare. Av de väljare som röstade på Moderaterna 2010 men i detta val röstade på ett parti utanför alliansen gick väljarna främst till Sverigedemokraterna, följt av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För att kunna dra lärdomar inför framtiden har eftervalsanalysgruppen utifrån valundersökningar, enkäter med aktiva medlemmar och över 50 möten med moderata föreningar runt om i landet, analyserat vad som gick rätt och vad som gick fel i valet 2014. Vi vill betona fyra saker i vår slutrapport.

1. Helt avgörande att vi behåller förtroendet i ekonomifrågan. På valdagen upplevde 41 procent av väljarna att Moderaterna var bäst på att ta ansvar för svensk ekonomi, vilket kan jämföras med 27 procent för Socialdemokraterna. Detta förtroende är det viktigaste skälet till att 1,4 miljoner väljare röstade på Moderaterna. Att behålla denna position är avgörande för framtiden. Moderaterna kan inte ta det stora förtroendet i ekonomifrågan för givet inför valet 2018.

2. Vi måste utveckla vår jobbpolitik. Jobben är stommen i Moderaternas politik. Det handlar om varje människas möjlighet att forma sitt eget liv. Under förra mandatperioden avstannade vår politikutveckling. Det gällde särskilt jobbfrågan. I valrörelsen 2014 saknades det ett politiskt innehåll som upplevdes stå i proportion till de arbetsmarknadsutmaningar Sverige har, även om vi i valrörelsen lyfte jobbfrågans vikt för Sverige. Det syns också i opinionsmätningarna: vi vann inte jobbfrågan. Med tanke på att Socialdemokraterna hade få politiska förslag är det ett lågt betyg för oss.

3. Välfärden och integrationen: två områden som behöver fler svar. Den politiska debatten inför valet 2014 kretsade kring samhällsproblem där Moderaterna saknade svar som mötte debattens frågeställningar. Socialdemokraterna lyckades sätta bilden av att välfärden försämrats, medan integrationsdebatten skedde på Sverigedemokraternas planhalva. Inför valet 2018 måste Moderaterna vara bättre på att möta dessa två frågor.

Moderaterna kommer under en överskådlig tid inte att vinna förtroendemätningarna i välfärdsfrågor – ett sådant skifte tar mycket lång tid – men vi behöver vara mer förtroendeingivande. Det gäller särskilt skolfrågan, den viktigaste frågan för väljarna i valet 2014.

Öppenhet är bra för vårt samhälle. Det är en syn vi delar med en bred majoritet av svenska folket. Samtidigt upplever en majoritet att det finns problem med hur integrationen fungerar. Debatten under valrörelsen handlade dock nästan uteslutande om storleken på mottagandet, medan integrationen och de problem som många människor upplever hamnade i skymundan. Moderaterna bör utveckla en integrationspolitik som bättre svarar mot de utmaningar vi ser i dag. Här behövs en intern politikutveckling.

4. Organisatoriska brister. Moderaterna genomförde en bra valrörelse som mot slutet ledde till en återhämtning i opinionen. Länsförbund, föreningar och medlemmar gjorde en kraftansträngning. Under den första delen av mandatperioden hade vi dock organisatoriska problem som fick en negativ påverkan på planeringen och policyutvecklingen. Det brukar sägas att regeringsmakten tynger. Orsakerna till detta är flera. Väljarna uppfattar till exempel att de partier som suttit länge vid makten bär ansvar för de samhällsproblem man ser, det tenderar att göra regeringspartier defensiva. Det är även svårt att i regeringsställning vara framåtblickande och visionära. Här hade partiorganisationen en extra viktig roll att fylla, som tyvärr inte axlades under mandatperioden. Regeringskansliet kom att ta ett större ansvar för partipolitiken. Ansvar och kontroll kom att gå före idéer. Den välkontrollerade politiken lyste igenom och bidrog till att Moderaterna betraktades som mindre framtidsinriktade och mindre frimodiga än tidigare.

Eftervalsanalysen visar att vi måste utvecklas inom en rad politikområden. Det handlar om att behålla förtroendet i ekonomifrågan, återta förtroendet i jobbfrågan och stärka förtroendet inom integrations- och välfärdsområdet.

För att säkra jobb och välstånd krävs ekonomiskt ansvarstagande. Utan det ansvarstagandet i ett omvärldsexponerat land kan utvecklingen snabbt vändas åt fel håll. Därefter är Sveriges tveklöst viktigaste fråga att fler människor måste komma i arbete. Det utanförskap som Moderaterna gick till val på att minska 2006 har minskat, men det finns fortfarande kvar. Moderaterna delar här den syn som också 8 av 10 svenskar har: jobb är överordnat bidrag. Den nuvarande regeringen har en annan prioritering: att bygga ut bidragssystemen. Detta kommer att vara en viktig konfliktlinje inför valet 2018.

Till sist: Moderaterna uppfattas i dag som ett anständigt och förtroendeingivande parti. Vi ska kännetecknas av dessa värden, annars kommer vi på sikt att bli marginaliserade. Vi måste fortsätta att stå upp för våra värderingar om frihet, öppenhet och egenmakt även när andra perspektiv dominerar samhällsdebatten. Det är bara genom att vi, från våra egna utgångspunkter, formulerar en agenda för hur vi vill förändra Sverige som vi tillsammans med alliansen kan vinna valet 2018.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.