Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi samarbetar gärna med ­regeringen för bättre ­kunskaper hos eleverna”

Gustav Fridolin.
Gustav Fridolin. Foto: BERTIL ERICSON / TT

Fullfölj förslagen. Vi är positiva till att Gustav Fridolin låter de flesta av Alliansens skolreformer vara kvar. Nu är det viktigt att han också ser till att de satsningar som riksdagen antagit genomförs. Men det som utgångspunkt samarbetar vi gärna, skriver fyra alliansföreträdare.

Skolan är en av Alliansens viktigaste prioriteringar. När vi tillträdde 2006 tog vi de fallande kunskapsresultaten på allvar och under de senaste åtta åren har vi genomfört den största omläggningen av svensk skolpolitik i modern tid. Våra reformer av skolan är förankrade med forskning och beprövad erfarenhet. Utgångspunkten har varit att återupprätta kunskapsskolan.

I en debattartikel i Dagens Nyheter 5/1 skriver de tre ministrarna med ansvar för regeringens utbildningspolitik om vikten av att forskning och beprövad erfarenhet ska styra vilka reformer som genomförs. För Alliansen är detta en självklarhet. Våra reformer för skolan tar sin utgångspunkt i forskningen och vi är positiva om vår tydliga hållning har bidragit till att även andra partier inte längre låter ideologi få styra, som ofta har varit fallet tidigare i svensk utbildningspolitik. Ett exempel är de nya kurs- och läroplanerna, som har en tydlig forskningsbaserad grund. Det gläder oss också att styrdokumenten har tagits emot väl av de lärare och skolledare vi möter ute i verksamheterna. De innebär en ny riktning för en modern kunskapsskola.

Lärarna är avgörande för att vända kunskapsresultaten. Därför har flera insatser genomförts för att stärka läraryrket: flera omgångar av vidareutbildning, en lärarlegitimation, en ny lärarutbildning och karriärtjänster för lärare. Förra året utökades antalet karriärtjänster för lärare till 15.000. Det innebär att dessa lärare får ett lönepåslag med 5.000–10.000 kronor mer per månad.

Flera av Alliansens reformer saknade till en början stöd över blocken, men vi kan nu konstatera att regeringspartierna har anslutit sig till huvuddragen och det är positivt. Det handlar bland annat om återinrättandet av speciallärarutbildningen som den socialdemokratiskt ledda regeringen en gång lade ner, det gäller även de nya läro- och kursplanerna för skolan och den nya lärarutbildningen. Alliansens reformer av skolan mötte konsekvent motstånd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Därför var det illavarslande under valrörelsen att dessa partier inte kunde berätta om sin gemensamma agenda för skolan. Nu kan vi dock konstatera att de flesta av Alliansens reformer som är nödvändiga för att vända kunskapsresultaten får vara kvar.

Inför valet presenterade Alliansen en samlad och gemensam budget för att fortsätta stärka svensk skola. Precis som vi lovade röstade vi för vårt eget budgetförslag. Resultatet är att regeringen nu ska genomföra Alliansens skolreformer. Vi förväntar oss att Gustav Fridolin ser till att de satsningar som riksdagen antagit kommer Sveriges skolor till del. Vi förväntar oss dessutom att tidigare överenskommelser som Friskoleöverenskommelsen ska hållas.

1. Tidigt stöd. Forskningen är tydlig med att rätt stöd i tid är viktigt för att ge alla elever förutsättningarna att klara kunskapsmålen. Alliansen avsätter därför två miljarder, vilket är nästan dubbelt som mycket som regeringens ursprungliga förslag, för ett lågstadielyft som innebär att skolor får resurserna att anställa fler lärare och speciallärare. Det innebär mindre klasstorlekar och mer tid mellan lärare och elever. Som ett led i att tidigt hitta de elever som behöver mer stöd avsätter Alliansen medel för att regeringen ska kunna införa tidigare kunskapsuppföljning i form av betyg från årskurs fyra. I den antagna budgeten finns det även resurser för att förbereda för en tioårig grundskola. När förskoleklassen blir årskurs ett ökar förutsättningarna för att varje barn får rätt stöd så tidigt som möjligt. Detta är en av Alliansens viktigaste prioriteringar.

2. Likvärdiga möjligheter. Elevers möjligheter att klara skolan ska inte bero på var de råkar vara födda eller hur deras familjebakgrund ser ut. Alla barn ska få en bra start i livet. Budgeten innehåller därför en satsning på 300 miljoner kronor för stäkra nyanlända elevers kunskaper samt höja kunskapsresultaten på skolor med särskilda utmaningar. Det innebär bland annat att antalet karriärtjänster för lärare fördubblas för att attrahera fler skickliga lärare till dessa skolor. Alliansen avsätter även drygt 390 miljoner kronor för läxhjälp till elever i årskurs 4-9, vilket är nästan 100 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslog, samt 100 miljoner kronor för sommarskola för de elever i årskurs 6-9 som inte når kunskapskraven.

3. Studiero. Två internationella mätningar, både Pisa och Talis, har i närtid visat att svensk skola skiljer ut sig när det gäller studiero. Svenska elever kommer i högre grad sent eller skolkar mer jämfört med elever i andra länder. Lärarna uppger samtidigt att stök och oordning tar mycket tid från undervisningen. För att möta detta avsätter Alliansen 20 miljoner kronor under 2015 till planering för införandet av ordningsomdömen i årskurs åtta och nio samt gymnasiet. Omdömet är inte betygsgrundande och dessutom frivilligt för skolor att införa, men vi vill ge lärare och skolledare alla de verktyg som vi kan för att det ska bli mer studiero i svenska klassrum.

Alliansens budget prioriterar skolan samtidigt som den inte höjer skatten på arbete. Det är så vi får råd att fortsätta satsa på skola och utbildning. Vi ser gärna ett samarbete med regeringen kring de förslag som kan stärka elevernas kunskapsresultat. Vi hoppas att en utgångspunkt för sådana samtal är att tidigare ingångna överenskommelser ska hållas samt att regeringen nu genomför den skolpolitik som riksdagen antagit.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.